Geri Dön
GündemMEB'den müjde! LGS sınav soru ve cevapları erişime açıldı! Tıkla-LGS sınav soru ve cevaplarını görüntüle

MEB'den müjde! LGS sınav soru ve cevapları erişime açıldı! Tıkla-LGS sınav soru ve cevaplarını görüntüle

LGS sınav soru ve cevapları MEB tarafından yayımlandı. 20 Haziran tarihinde gerçekleştirilen LGS sınavı Sayısal ve Sözel bölümlerden oluşan iki oturumda gerçekleştirildi. Oturumların tamamlanmasının ardından LGS sınav soru kitapçıkları ve cevap anahtarları adayların erişimine açıldı. Sınavda yanıt verdikleri soru ve cevaplara ne yanıt verdiklerini merak eden binlerce aday 2020 sınav soru ve cevaplarını araştırmayı sürdürüyor. İşte 2020 LGS sınav soru ve cevapları görüntüleme ekranı...

MEB'den müjde! LGS sınav soru ve cevapları erişime açıldı! Tıkla-LGS sınav soru ve cevaplarını görüntüle

LGS sınav soru ve cevapları MEB tarafından yayımlandı. 09:30'da başlayan LGS sınavı iki oturumda gerçekleştirildi ve 12:50'de sona erdi. LGS oturumlarının sona ermesinin ardından gözler sınav soru ve cevaplarına çevrilmişti ki sınav soru ve cevapları MEB tarafından yayımlandı. LGS sınavının ilk oturumu sözel, ikinci oturumu ise sayısal bölüm derslerinden geldi. LGS sınavının ilk oturumda adaylara Türkçe, T.C İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Yabancı Dil soruları yöneltildi.

Sayısal bölümde adaylara Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden sorular yöneltildi. Bu bölümde 40 soru için adaylar 80 dakika süre tanındı. Sınavın tamamlanmasının ardından sınav soru ve cevapları MEB tarafından yayımlandı. Sınav soru kitapçıklarını almak isteyen adaylar Pazartesi günü okul müdürlüklerinden sınav soru kitapıklarını alabilecek.

LGS SÖZEL BÖLÜM SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

LGS SAYISAL BÖLÜM SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sınav sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir

LGS SINAVININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.

ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2’de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.

h. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 69’uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7’nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen “Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.” hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.

ı. Oturumlardan herhangi birine katılmayan ya da herhangi bir oturumda sınavı iptal edilen öğrenciler için MSP hesaplanmaz.

SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,

b. Cevap kâğıdının, sınav evrakı dönüş zarfından çıkmaması, eksik çıkması veya zarar görmüş olması,

c. Öğrencinin herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan kopya çektiğinin veya kopya verdiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi,

ç. Cevap kâğıdının okunmasını engelleyecek gereksiz karalamalardan dolayı optik okuyucu tarafından okunamaması,

d. Geçerli kimlik belgesinin ibraz edilmemesi,

e. Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması,

f. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,

g. Öğrenci tarafından sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını ve/veya cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi’nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için sınav görevlilerince hazırlanmış tutanaklar da dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.

 

 

 

Kuşadası Kadı Kalesi kazılarında insan iskeletleri bulunduAydın'ın Kuşadası ilçesindeki tarihi Kadı Kalesi Ören Yeri'nde bu yılki kazılarda 13. yüzyıldan kaldığı tahmin edilen, ikisi çocukken hayatını kaybetmiş 5 insana ait iskelet bulundu.

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet