Geri Dön
GündemSayıştay’dan YÖK’e ‘denklik’ uyarısı

Sayıştay’dan YÖK’e ‘denklik’ uyarısı

Sayıştay, denetim raporunda YÖK’ün denklik konusunda açılan çok sayıda davayı kaybettiği ve kamu zararına neden olunduğunun anlaşıldığı belirtilerek, acilen mevzuat düzenlemesi yapılması istendi

Sayıştay’dan YÖK’e  ‘denklik’ uyarısı

Sayıştay, YÖK denetim raporunda yurtdışında okuyan öğrenciler için kritik öneme sahip “denklik işlemleri” konusunda çarpıcı tespitlerde bulundu. Sayıştay’ın denetim raporunda yabancı ülkelerden alınan ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarının denklik işlemlerini yapma görevinin YÖK’te olduğu hatırlatılarak, YÖK’ün denklik başvurularının bir kısmını doğrudan, bir kısmını ise yapılan denklik sınavı sonucuna göre kabul ettiği belirtildi. Raporda, “Ancak çeşitli nedenler ile doğrudan denklik verilmeyerek sınava girmek durumunda kalan kişiler tarafından bu kararlar mahkemelere taşınarak kurum aleyhine önemli miktarda dava açılmıştır. Sözü edilen davaların gerek idari yargı ve gerekse üst derece mahkemede kaybedilmesi sonucu, YÖK çok sayıda davada vekâlet ücreti ödemek zorunda kalmaktadır” denildi.

‘Dosyalar birikti’

Yapılan inceleme sonucunda davaların kaybedilmesi ve yüksek tutarda vekâlet ücreti ödenmesine neden olan sebeplerin sıralandığı raporda, şunlar kaydedildi:

“Birincisi, denklik inceleme sürecinin çok zaman alması, dosyaların aşırı şekilde birikmesi ve ilgililere zamanında cevap verilememesine bağlı olarak davanın esasa girilmeden usul açısından kaybedilmesidir. Bu gecikmeyi ortadan kaldırmak için alınan önlemlerin yeterli olmadığı düşünülmektedir. Dava kaybedilmesine neden olan ikinci ana sebep ise emsal mahkeme kararları dikkate alınarak kurum mevzuatının ve ilke kararlarının mahkeme kararlarına paralel düzenlenmemesidir. Kaybedilen davaların benzer ve emsal kararlar üzerinden sonuçlandırıldığı dikkate alındığında kurumun ivedilikle dava yolunu önleyecek şekilde denklik ilke kararlarını düzenlemesi gerekmektedir.”

‘Kazanç yolu oldu’

Yapılan incelemede YÖK’ün geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da kaybettiği davalarla ilgili çok sayıda vekâlet ücreti ödemeye devam ettiği kaydedilerek, bu davaların belirli avukatlar tarafından açıldığı dikkate alındığında, bu kişilere bir nevi kazanç yolu sağlandığı ve kamu zararına neden olunduğunun anlaşıldığı bildirildi. Kurum aleyhine açılan tazminat davalarının da sürdüğü belirtilen raporda, “Davaların kaybedilmesi durumunda gelecek günlerde tazminat davalarına ilişkin ödemelerin olması da kaçınılmaz olacaktır” denildi.

‘Dava yolunu önleyecek şekilde düzenleyin’

Sayıştay, raporunda, denklik biriminin başvuruların sonuçlandırılma sürecini hızlandırmasını isterken, YÖK’ün ivedilikle dava yolunu önleyecek şekilde, mevzuatını ve kararlarını yeniden düzenlemesi gerektiğini bildirdi.

‘Yazışmalar uzuyor’ savunması

YÖK ise açılan davaların, posta ile gelen başvurulardaki eksik belgeler için kurulun yaptığı tebligat ve başvuru sahibinin belgeleri tamamlayıp yeniden Kurul’a gönderme süresinin yasadaki “60 günlük zımnî red süresi”ni aşmasından kaynaklandığını savundu. Kabahati başvuru sahibinin üzerine atan YÖK, başvuru belgelerinin doğruluğunun teyidi için yurt dışındaki büyükelçilikler ile yaptığı yazışmaların uzamasını da kurulun kabahati olarak görmedi. YÖK, ayrıca kurul aleyhine sonuçlanan davalarda işlemin, hukuka aykırılığından değil eksik ve yetersiz inceleme yapıldığı için iptal edildiğini belirterek, “yargı kararlarına paralel düzenlenme” yapılmasının da imkansız olduğunu savundu. Kurul’un yaptığı Seviye Tespit Sınavı’nın (STS) idare mahkemeleri tarafından iptal edilmesinin de, “hukuka aykırılık”tan değil, STS kararına esas teşkil eden alt komisyon görüşlerinin yetersizliğine dayandığı ifade edildi.