Geri Dön
GündemSulh ceza ve kadastro için kıdem şartı

Sulh ceza ve kadastro için kıdem şartı

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) sulh ceza ve kadastro hakimliklerine belirli bir kıdeme sahip hakimlerin atanmalarına yönelik ilke kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sulh ceza ve kadastro için kıdem şartı

PAŞA ALYURT Ankara - İnsan Hakları Eylem Planı (İHEP) kapsamında "yargıda uzmanlaşma" amaçlı karar doğrultusunda, "tutuklama, arama, el koyma, adli kontrol, yayın yasağı" gibi soruşturma aşamasında hâkim tarafından verilmesi gerekli olan kararları alma ve bunlara karşı yapılan itirazları inceleme" gibi kişi özgürlüğünü ilgilendiren konulara bakan ve idari yaptırımlara karşı başvurularda karar veren sulh ceza hakimlerine, yargı bölgelerinin iş yoğunluğuna göre belirlenen sürelerle görev yapmış kıdemli hakimler atanabilecek.

Aranacak asgari kıdem süresi ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerlerdeki sulh ceza hakimliği için birinci bölgede dört, ikinci bölgede üç, üçüncü bölgede ise iki yıl olacak. Yargıda uzmanlaşma ve ihtisas mahkemelerinin güçlendirilmesini amaçlayan ilke kararında, kadastro mahkemelerine atanabilmek için de asgari kıdem şartı öngörüldü. Buna göre birinci yargı bölgelerinde asgari dört yıl kıdemi bulunan, diğer yerlerde ise bölgedeki kıdemli hakimlerin kadastro yetkilendirilmeleri yapılabilecek.