Geri Dön
GündemTutukluluk süresi uzatıldı!

Tutukluluk süresi uzatıldı!

OHAL kapsamında çıkarılan 694 sayılı KHK ile devletin güvenliği, anayasal düzen, milli savunma, devlet  sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçları ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamına  giren suçlarda 2 yıl olan tutukluluk süresi, 5 yıl daha uzatılabilecek.KHK ile yargılamalarda, sanığın zorunlu müdafisinin hazır bulunmaması, hükmün  açıklanmasına engel teşkil etmeyecek.Disiplin cezası infaz  edilen, bazı suçlardan hükümlüler, iyi halli olmak kaydıyla cezanın kaldırılması  için gereken süre beklenmeden açık cezaevine ayrılabilecek, Denetimli Serbestlik  hükümlerinden faydalanabilecek.

Tutukluluk süresi uzatıldı!

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkarılan 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile devletin güvenliği, anayasal düzen, milli savunma, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçları ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlarda 2 yıl olan tutukluluk süresi, 5 yıl daha uzatılabilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan KHK ile devletin güvenliğine, anayasal düzene, milli savunmaya, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçları ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlarda uzun tutukluluk süresinde düzenlemeye gidildi. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) "tutuklulukta geçecek süre" başlıklı 102. maddesinin ikinci fıkrasına ek yapıldı.

CMK'nın, "Ağır ceza mahkemesinin görevine giren işlerde, tutukluluk süresi en çok iki yıldır. Bu süre, zorunlu hallerde, gerekçesi gösterilerek uzatılabilir, uzatma süresi toplam üç yılı geçemez." şeklindeki fıkradaki "... üç yılı ..." ibaresinden sonra gelmek üzere, "TCK'nın İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlarda beş yılı" ibaresi eklendi.

Buna göre, "devletin güvenliğine karşı suçlar", "anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar", "milli savunmaya karşı suçlar" ve "devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk" suçları ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlarda tutukluluğu uzatma süresi toplam 5 yılı geçemeyecek.

Böylelikle, bu tip suçlarda azami tutukluluk süresi 7 yıla çıkabilecek.

ZORUNLU MÜDAFİ OLMADAN KARAR AÇIKLANABİLECEK

Aynı KHK'nın 148. maddesi ile CMK'nın "delillerin tartışılması" başlıklı 216. maddesinin üçüncü fıkrasına da "Bu aşamada zorunlu müdafinin hazır bulunmaması hükmün açıklanmasına engel teşkil etmez." cümlesi eklendi. Değişikliğe göre, yargılamalarda, hükümden önce son söz, hazır bulunan sanığa verilecek. Bu aşamada zorunlu müdafinin hazır bulunmaması, hükmün açıklanmasına engel teşkil etmeyecek.

HÜKÜMLÜLERE YÖNELİK YENİ DÜZENLEME

Disiplin cezası infaz edilen, bazı suçlardan hükümlüler, iyi halli olmak kaydıyla cezanın kaldırılması için gereken süre beklenmeden açık cezaevine ayrılabilecek, Denetimli Serbestlik hükümlerinden faydalanabilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan KHK ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'a, "5237 sayılı Kanunun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde ve 220'nci maddesinde düzenlenen suçlar ve cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar ile bunların mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunundaki karşılığı olan suçlardan ve 3713 sayılı Kanun kapsamına giren suçlardan hükümlü ve tutuklu olanlar ile bu Kanunun 9'uncu maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında kalan hükümlü ve tutuklular hakkında verilenler hariç olmak üzere; 1/8/2017 tarihinden önceki eylemler nedeniyle bu Kanunun 39 ila 46'ncı maddeleri uyarınca verilen disiplin cezası ve tedbirleri, infaz edilmeleri kaydıyla 48'inci maddedeki süre ve karar şartı aranmaksızın idare ve gözlem kurulunca verilecek iyi hal kararı üzerine kaldırılır. 55'inci madde hükümleri saklıdır." hükmünü içeren geçici madde eklendi.

Böylece, devletin güvenliğine, anayasal düzene, milli savunmaya, devlet sırlarına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçları işleyenler hariç olmak üzere 1 Ağustos 2017 tarihinden önceki eylemler nedeniyle disiplin cezası infaz edilen ancak cezanın kaldırılması için belirlenen süreyi tamamlamayan hükümlüler kapalı cezaevinden açık cezaevine ayrılabilecek.

Öte yandan söz konusu hükümlüler, diğer şatların uyması halinde Denetimli Serbestlik hükümlerinden de faydalanacak.

Bu düzenlemede, hükümlülerin iyi halli olmaları da dikkate alınacak.

Elektrik faturalarında yeni dönem! Bakan Dönmez duyurdu
Antalya'yı fırtına vurdu! Uyarı üstüne uyarı geldi
Gündem olan düğünle ilgili damat konuştu: 'Eşim istemedi...'
Slovakya’da 3. doz aşı yaptıranlara para verilecek
Erdoğan'dan Müşterek Kuvvet Komutanlığı'na ziyaret
‘Bitrota’ soruşturmasında yeni gelişme! İstanbul'a getirildi
Son dakika... İran'ın savaş gemisi battı!
Tarihi Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde tam 7 gol! 8 dakikada hat-trick yaptı
Türk-İş'ten asgari ücret mesajı! Bu rakamın altında...
18 yıl perde açmadı! Cesetlere yaptıklarına duyanlar inanamadı
Almanya'da Serdar Dursun patlaması! 'Frankfurt için bir şans'
Bu görüntüler İstanbul'dan! ‘Cansiperane vaziyette görev’
İrem Derici'ye nazar değdi! 'Ölü gibi yatıyorum'
Boşandılar ama kopamadılar! Merve ile Gürhan...
Yeni yıl için kurumsal hediye önerileri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler