Beşar Esad

Beşar Esad

Suriye Cumhurbaşkanı ve Suriye Baas Partisi'nin lideridir. Adı Türkçeye Beşar Esad, Beşşar Esed veya Beşşar el-Esad olarak çevrilebilmektedir.1965'te Şam'da dünyaya gelen Esed, Şam Üniversitesi'nde tıp eğitimi aldı. 1988'de tıp fakültesinden mezun olmasının ardından askerî tabip olarak Suriye ordusunda görev yaptı. Daha sonra İngiltere'ye gitti ve Londra'da oftalmoloji ihtisasını tamamladı. Abisinin 1994'te yaşamını yitirmesinin sonrasında Esed ailesinin en büyük oğlu olarak Suriye'ye döndü. Bu dönemde eğitimle ilgili çeşitli toplumsal sorumluluk projelerini örgütledi. 2000 yılında üst düzey bankacı Esma Ekras'la evlendi. Aynı yıl babasının ölümüyle boşalan cumhurbaşkanlığı makamına seçildi. Asıl mesleği ve uzmanlık alanı göz doktorluğudur.Uluslararası kamuoyu tarafından ilk anda bir reformist olduğu düşünülen Esed, Şam Baharı'nı siyasi tutuklamalar ile sona erdirerek bu uluslararası algıyı zayıflatmış ve 2011 yılı başlarında ülkesinde Baas Partisi iktidarının sona ermesini talep eden Arap Baharı gösterilerini kitlesel baskı ve askeri kuşatmalarla bastırarak bu algıyı tamamen tersine çevirmiştir. Yerel Suriye muhalefeti, Birleşik Devletler, Kanada, Avrupa Birliği ülkeleri ve Arap Ligi üyeleri defalarca kez Esed'in başkanlıktan istifasını önermiş ve talep etmişlerdir. İlk yılları Baas Partisi'nin genel başkanı ve bir önceki başkan Hafız Esed'in oğludur. Hafız Esed ölünce, boşalan başkanlık koltuğuna çok kısa bir süre vekaleten Abdülhalim Haddam oturdu. Şam Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1988 yılında mezun olan Beşşar Esed, göz hastalıkları alanında çalışmalarını sürdürmüş; bu alanda eğitimine devam etmek için 1992 yılında İngiltere'ye gitmiştir.Cumhurbaşkanlığı1994 yılında kardeşi Basil Esed'in bir trafik kazası sonrası ölmesi sonrası Suriye’ye geri dönen Beşşar Esed, babası Hafız Esed'in halefi olması için eğitildi. Suriye ordusuna giren Beşşar Esed; babasının ölümüyle birlikte yerine geçen geçici Cumhurbaşkanı Abdülhalim Haddam tarafından 11 Haziran 2006’da silahlı kuvvetlerin başına geçirildi. Suriye-Lübnan ilişkilerinin gerginleştiği 1995 yılında Lübnan dosyasını ele alan Beşşar Esed’in, 1998 yılında Emil Lahud’un Lübnan Cumhurbaşkanı olması konusunda gayret gösterdiği söylenmektedir.Babasının ölümünden sonra parlamentonun toplanarak cumhurbaşkanlığı için gerekli olan 40 yaş sınırını, 34 yaş sınırıyla değiştirmesi üzerine Beşşar Esed, Suriye Cumhurbaşkanı olmuştur.DemokrasiÖlümü ile Hafız Esad iktidarının sona ermesi, ülkede demokratik reformlar için umut doğurdu ve yoğun sosyal ve politik tartışmaların yaşandığı "Şam Baharı" ortaya çıktı. Temmuz 2000 tarihinde başlayan Şam Baharı, pek çok politik forum ve salonun ortaya çıkması ile ülkenin geleceğinin özgürce tartışıldığı bir ortam doğurdu, fakat bu siyasi hürriyet ortamı, özgür ve adil seçimler ile politik özgürlük talep eden pek çok aktivistin tutuklanması ile, Ağustos 2001 tarihinde sona erdi.Esed ailesi, Şii İslam'ın bir kolu olan, Suriye toplumunun tahminen %12'lik bir kısmını oluşturan Alevi azınlığa mensuptur. Aile, Suriye'nin güvenlik güçlerini sıkı bir kontrol ile elinde tutmuş ve bu yüzden ülkenin dörtte üçünü oluşturan Sünni çoğunluk üzerinde bir "dargınlığa" sebep olmuştur. Etnik azınlık olan Suriye Kürtleri de etnik ayrımcılık ve kültürel hakları ile anadilleri üzerindeki yasaklar sebebiyle protest bir tutum takınmış ve şikayetçi olagelmişlerdir. 12 Mart 2004 tarihinde Suriye'de yaşayan Kürtlerin Baas rejiminin baskılarını protesto için yaptıkları gösteriye Suriye güvenlik güçlerinin saldırması sonucu 30 kişi ölmüş, yaklaşık 200 kişi de yaralanmış, 2500 kişi tutuklanmıştı. EkonomiSavaştan önce hükûmet aleyhtarlığının en yüksek olduğu yerler, çoğunlukla dindar Sünnilerin ikamet ettiği ülkenin fakir kısımları olmuştur. Bu yerlerin başında çok yüksek yoksulluk oranlarıyla mücadele eden Dera ve Humus gibi şehirler gelirken, bu şehirlerin kırsal bölgeleri 2011 yılı başında kuraklık yaşamıştır. Devletin ekonomik politikaları çoğunlukla hükûmetle yakın ilişkilere sahip küçük bir azınlığına fayda sağlamıştır. 2011 yılı başları itibarıyla Suriye, yaşam standartlarında ulusal çapta bir kötüleşme yaşamış, emtia fiyatları fahiş derecede artmış ve yüksek genç işsizliği oranları görülmüştür.İnsan haklarıSuriye'de insan hakları konusu uzun süre uluslararası organizasyonlar ve bağımsız kuruluşlar tarafından sert eleştirilere konu yapılmıştır. Ülke 1963 yılından itibaren olağanüstü hâl altında idare edilmiş ve bu durum, güvenlik güçlerine olağandışı tutuklama ve gözaltı yetkileri vermiştir. Beşar Esad, yaygın kabule göre, demokratik reformlar konusunda başarısız olmuştur; 2012 yılındaki bir İnsan Hakları İzleme Örgütü raporuna göre Beşar Esad iktidarı devraldığından beri rejimin antidemokratik doğasında herhangi bir iyileşme sağlanamamıştır. Suriye Baas Partisi dışındaki tüm siyasi partilerin yasaklı olduğu ülke, serbest seçimlerin olmadığı bir tek parti rejimi görüntüsünü korumuştur.İsyandan önce ülkede ifade hürriyeti, toplanma hürriyeti ve örgütlenme hürriyeti sıkı şekilde kontrol altında tutulmuştur. 2006'dan itibaren muhaliflere uygulanan seyahat yasakları artırılmıştır; bu yasaklar Arap dünyasındaki en ağır seyahat yasakları olarak tanımlanmıştır. Hükûmet güçleri, insan hakları savunucularını ve diğer hükûmet muhaliflerini baskı altında tutmuş ve hapsetmiş, sınırsız süre boyunca hapis cezasına mahkum etmiş, kötü hapishane koşullarında tutmuş, işkenceye maruz bırakmış ve öldürmüştür.Kadınlar ve etnik azınlıklar kamu sektöründe ayrımcılığa maruz kalmıştır. 1962 yılında binlerce Kürt vatandaşlıktan çıkarılmış ve onların soyundan gelenler "yabancılar" olarak fişlenmiştir. 2004 yılından itibaren ülkenin Kürt bölgelerinde yaşanan ayaklanmalar tansiyonu yükseltmiştir. Bu tarihten beri Kürt göstericiler ile güvenlik güçleri arasında zaman zaman çatışmalar yaşanmaya devam etmiştir.Dinî özgürlüklerin kısıtlı olduğu ülkede Yehova Şahitleri ayrımcılığa ve baskıya maruz kalmıştır. LGBT haklarının da zayıf olduğu ülkede, eşcinsel ilişkiler en az 3 yıl hapis cezasıyla cezalandırılırken, 2010 yılında polis güçleri 25 erkeği eşcinsel oldukları gerekçesiyle gözaltına almıştır. Birleşmiş Milletler, 10'lu yaşlarındaki ve daha küçük yaştaki erkek çocukların Suriye güvenlik güçleri tarafından toplu halde tecavüze uğradıklarını belgelemiştir. İnsan Hakları İzleme Örgütü bir başka raporunda, 2010 yılında dünyada en kötü insan hakları durumunun Suriye'de olduğunu bildirmiştir.Basın özgürlüğüÜlkedeki tüm medya organlarının Baas Partisinin kontrolü altında bulunduğu ülkede gazeteciler ve bloggerlar sistematik olarak tutuklanmış ve yargılanmıştır. 2009 yılında Gazetecileri Koruma Komitesi, dünya üzerinde blogger olmak için en kötü 10 ülke listesinde Suriye'ye 3. sırada yer vermiştir. İnternet sansürünün yoğun olduğu ülkede, politik sebeplerle internet siteleri yasaklanmış ve bu sitelere erişenler tutuklanmıştır. 2007 yılında kabul edilen bir yasa uyarınca internet kafeler, kullanıcılarının internet forumlarında yaptıkları tüm yorumları ve paylaşımları kaydetmek ve devlete bildirmekle yükümlü tutulmuşlardır. Vikipedi, YouTube, Facebook, Twitter gibi internet siteleri sınırsız süreyle kapalı tutularak sansürlenmiştir. Suriye, Sınır Tanımayan Gazeteciler örügütünün İnternet Düşmanları listesinde, listenin ilk oluşturulduğu 2006 yılından beri yer bulmaktadır. İnternet içeriğinin yaygın şekilde sansürlenmesine ek olarak, Baas Partisi hükûmeti ülkede internet kullananları yakından takip etmiş ve "görüş açıklamak ve çevrimiçi bilgi yaymak" suçlamalarıyla Suriye vatandaşlarını tutuklamıştır. Muğlak ifadelerle yazılan kanunlar hükûmete tutuklamalar için geniş bir sebepler demeti sunmuştur. Dış politikaSuriye-İsrail ilişkileri konusunda başkanlığı ele almasından itibaren babasının yolunu sürdüren Beşşar Esed, çeşitli uluslar arası konferanslarda İsrail ve ABD aleyhtarı konuşmalarıyla dikkatleri çekmiş; diğer Arap ülkelerinden farklı bir görüntü sergilemiştir. 11 Eylül olayları sonrası ABD-Suriye ilişkileri gitgide gerginleşmiş; ABD, Suriye’yi “teröre destek vermek”le suçlamıştır. İki ülke arasındaki ilişkiler Lübnan Cumhurbaşkanı Refik Hariri'nin öldürülmesi sonrası çıkmaza girmiş; ABD BM Güvenlik Konseyi’nin 1559 sayılı kararıyla Suriye askerlerinin Lübnan’dan çıkmasını sağlamıştır.Suriye İç Savaşı  Gösteriler 15 Mart 2011'de başlamış ve Nisan 2011 tarihinde ülke çapına yayılmıştır. Gösteriler, Arap Baharı olarak bilinen, Orta Doğu'daki daha geniş bir protest hareketin parçasıdır. Göstericiler, ailesi 1971 yılından beri iktidarı elinde tutan Beşar Esad'ın istifasını ve 1963 yılından beri ülkeyi idare eden Baas Partisi'nin iktidarı bırakmasını talep etmektedir.Nisan 2011 tarihinde Suriye Ordusu başkaldırıyı bastırmak için görevlendirilmiş ve askerler ülke genelinde göstericiler üzerine ateş açmıştır. Aylarca süren askeri kuşatmaların ve baskının ardından gösteriler silahlı isyana dönüşmüştür. Çoğunlukla firari askerler ve sivil gönüllülerden oluşan muhalif güçler, merkezi bir liderlik olmaksızın direnişe geçmişlerdir. Ülke genelindeki hemen her kasaba ve şehirde yaşanan çatışmalar asimetrik savaş niteliğindedir. 2013 yılında Hizbullah, Beşar Esad'a sadık güçlerin yanında savaşa dahil olmuştur. Beşar Esad yönetimi Rusya ve İran'dan askeri ve parasal destek alırken, muhalifler Katar ve Suudi Arabistan'dan silah desteği almaktadır. Haziran 2013 tarihi itibarıyla Beşar Esad yönetimi ülkenin %30-40'ını ve ülke nüfusunun %60'ını kontrol etmektedir. 2012 sonlarındaki bir BM raporu, iç savaşın Nusayri Şebbiha milisleri ve Sünni muhalifler arasında süregiden "bariz derecede mezhepsel" bir çatışma olduğunu bildirmiş, fakat hem muhalefet, hem de hükümet bunu reddetmiştir.Birleşmiş Milletler'e göre ölü sayısı Eylül 2013 tarihi itibarıyla 120,000'e ulaşmıştır.Raporlara göre on binlerce gösterici devlet hapishanelerinde hapsedilmiş, bu göstericiler sistematik işkenceye ve teröre maruz bırakılmıştır. Uluslararası organizasyonlar hem Baas Partisi hükûmetini, hem de muhalefeti insan hakları ihlalleriyle suçlamışlardır. Birleşmiş Milletler'in ve Uluslararası Af Örgütü'nün hem 2012 yılında, hem de 2013 yılında Suriye'deki soruşturmaları ve saha araştırmaları sonucunda, insan hakları ihlallerinin, işkencelerin ve savaş suçlarının büyük kısmının Baas Partisi hükûmeti tarafından yapıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Savaşta kimyasal silahlar birden fazla kez kullanılmış ve bu, uluslararası tepki çekmiştir.Esed iç savaş sırasında Syria TV, Addounia TV, Syrian News Channel, Russia Today, Rossiya 24, ABC, ARD, Ulusal Kanal ve Halk TV'ye röportaj vermiştir.

Beşar Esad

haber başlıkları altta listelenmiştir. Son dakika haberleri de dahil olmak üzere şu ana kadar eklenen toplam 3.438 besar esad haberi bulunmuştur.
Son dakika: Putin, Suriye lideri Esad ile görüştü!
Son dakika: Putin, Suriye lideri Esad ile görüştü!Son dakika haberine göre, Putin, Suriye lideri Esad ile görüştü. Beşar Esad başkanlık seçimi hazırlıkları konusunda bilgilendirme yaptı.
26.04.2021Dünya
Son Dakika: İstanbul Boğazı'ndan böyle geçtiler! Denizaltı kayıp...
Son Dakika: İstanbul Boğazı'ndan böyle geçtiler! Denizaltı kayıp...Son dakika haberlere göre, Doğu Akdeniz'e bir donanma yığan Rusya son olarak dört savaş gemisini Cebelitarık'tan, bir gemiyi ise İstanbul Boğazı'ndan geçirerek bölgeye gönderdi. Girit'te demirli ABD uçak gemisinin peşindeki denizaltı ise şok etkisi yarattı.
1.04.2021Dünya
‘Göçmen krizinde statüko korunamaz’
‘Göçmen krizinde statüko korunamaz’Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi’nde göçmen krizine kalıcı çözüm için kararlılık beklediğini ifade etti.
17.03.2021Siyaset
Son dakika... Suriye'de Esad ve karısı koronavirüse yakalandı
Son dakika... Suriye'de Esad ve karısı koronavirüse yakalandıŞam rejiminin lideri Beşar Esad ve eşi Esma Esad'ın koronavirüs testleri pozitif çıktı. Evlerinde karantinaya alınan ikilinin sağlık durumunun iyi olduğu bildiriliyor.
8.03.2021Dünya
963 Nerenin Telefon Kodu? +963 Hangi Ülkeye Ait?
963 Nerenin Telefon Kodu? +963 Hangi Ülkeye Ait?Ülkelere özgü olan alan kodu, telefon ile görüşmeyi mümkün kılar. Her ülkenin alan kodu farklı olsa da alan kodunun başına yazılan sayılar aynıdır. Alan kodlarının başına 00 yazılır. 963 alan kodunun da diğer kodlarda olduğu gibi başına çift sıfır eklenir. 963'ün hangi ülkenin alan kodu olduğunu merak ediyorsanız yanıtını bulabilirsiniz.
22.04.2020Telefon Kodu
‘Şam, savaş suçu işledi’
‘Şam, savaş suçu işledi’Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, ülkede son 10 yılda alıkonulan on binlerce sivilin Beşar Esad rejimi güçlerince işkence ve tecavüze maruz kaldığını, öldürüldüğünü ya da ortadan kaybolduğunu, tüm bu eylemlerin savaş suçu ve insanlığa karşı işlenen suçlar teşkil ettiğini bildirdi.
3.03.2021Dünya
İsrail’den Deyrizor’a saldırı: 60 ölü
İsrail’den Deyrizor’a saldırı: 60 ölüİsrail’in, Suriye’nin doğusundaki Deyrizor iline önceki gece geç saatlerde düzenlediği hava saldırılarında Beşar Esad rejimi birlikleri ile İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun emrindeki gruplardan 60 kişi öldü. İsrail savaş uçaklarının, Deyrizor kent merkezi ve kırsalına yönelik hava saldırılarında bazı askeri noktaları ve silah depolarını hedef aldığı belirtildi
14.01.2021Dünya
Suriye’de Rusya’nın dikkat çekici hareketliliği
Suriye’de Rusya’nın dikkat çekici hareketliliğiRusya’nın son günlerde Suriye’deki hareketliliği yeniden dikkat çekmeye başladı. Rusya, Suriye’nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG/PKK işgalinde bulunan Haseke ve çevresinde varlığını güçlendirmeyi sürdürerek, asker sayısını 1000’e çıkardı. Bununla birlikte Ayn İsa beldesinde de YPG’nin neden olduğu olaylar başlarken, o bölgeye de Rus güvenlik gücü takviyesi yapıldığı belirtiliyor.
29.12.2020Dünya
Son dakika! ABD'den Esma Esad ve ailesine yeni yaptırım kararı
Son dakika! ABD'den Esma Esad ve ailesine yeni yaptırım kararıGelen bir son dakika haberine göre; ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'a ve ailesine yönelik yaptırım kararı aldı.
23.12.2020Dünya
Pompeo: ‘Rusya Akdeniz’de istikrarı tehdit ediyor’
Pompeo: ‘Rusya Akdeniz’de istikrarı tehdit ediyor’ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov’un ABD’yi Doğu Akdeniz’de siyasi oyunlar oynamakla suçlamasına tepki göstererek, Rusya’nın çeşitli yöntemlerle Doğu Akdeniz’de istikrarı tehdit ettiğini ve bölge ülkeleri arasına kaos, çatışma ve ayrılık tohumları ektiğini ifade etti.
17.12.2020Dünya
Esed'in oligark kuzeninden yeni tweet
Esed'in oligark kuzeninden yeni tweetSuriye'deki rejim liderinin oligark kuzeni Rami Mahluf, ülke ekonomisinin güvenlik bürokrasisiyle iş birliği yapan bir grup "savaş tüccarı" tarafından ele geçirildiğini savundu. Mahluf, "Suriye tüm Suriyelilerindir" sloganıyla reform çağrılarını yineledi.
14.12.2020Dünya
Mülteciler artık dönebilir
Mülteciler artık dönebilirRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriyeli milyonlarca mültecinin artık eve dönüş yaparak vatanlarını yeniden inşa etmeye başlayabileceğini çünkü artık ülkenin büyük kısmında huzur ve istikrar oluştuğunu söyledi.
10.11.2020Dünya
Gizlice temas kurmuş!
Gizlice temas kurmuş!The Wall Street Journal gazetesi, üst düzey Beyaz Saray yetkilisinin, rehine müzakereleri için Suriye’ye gittiğini, Başkan Trump’ın da Esad’a gizli bir mektup yazdığını iddia etti
20.10.2020Dünya
WSJ: 10 yıldır ilk kez üst düzey bir ABD yetkilisi Şam'da görüşmeler yaptı
WSJ: 10 yıldır ilk kez üst düzey bir ABD yetkilisi Şam'da görüşmeler yaptıAmerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Beyaz Saray'daki üst düzey görevlilerden Kash Patel'in Suriye'deki tutuklu ABD'lilerin durumunu görüşmek üzere Şam'a gittiğini yazdı.
19.10.2020Dünya
‘Suriye ve Rusya savaş suçu işledi’
‘Suriye ve Rusya savaş suçu işledi’İnsan Hakları İzleme örgütü (HRW), Suriye ve Rusya’nın İdlib’de sivil yerleşim birimlerini bombaladığını, bunun “İnsanlığa karşı savaş suçu” kapsamına alınabileceğini açıkladı. Örgüt, Türkiye’ye sivilleri koruma çağrısı yaptı.
16.10.2020Dünya
Esad, Rusya’nın varlığını savundu
Esad, Rusya’nın varlığını savunduSuriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Rusya’nın ülkesindeki varlığını savundu ve bunun Batılı güçler açısından dengeleyici bir unsur olduğunu söyledi.
6.10.2020Dünya
Trump: Esad için suikast emri vermek istedim!
Trump: Esad için suikast emri vermek istedim!ABD Başkanı Donald Trump, 2017'deki kimyasal silah saldırısının ardından Suriye'de Beşşar Esed'e suikast emri vermek istediğini ancak dönemin Savunma Bakanı Jim Mattis'in buna karşı çıktığını söyledi.
15.09.2020Dünya
Beşar Esad’ın dayısı koronavirüsten öldü
Beşar Esad’ın dayısı koronavirüsten öldüSuriye lideri Beşar Esad’ın yönetimini eleştiren ve aileyle sorunlar yaşayan kuzeni Rami Mahluf’un babası Muhammed Mahluf, koronavirüs sebebiyle Şam’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Beşar Esad’in annesinin erkek kardeşi olan Muhammed Mahluf, hem aile üzerinde hem de yönetimde etkili bir isimdi.
15.09.2020Dünya
8 yıl sonra ikinci ziyaret
8 yıl sonra ikinci ziyaretRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 8 yıl aradan sonra dün Suriye’nin başkenti Şam’a ikinci ziyaretini gerçekleştirdi. Lavrov’un çantasında, Suriye Anayasa Komitesi, İdlib ve Fırat’ın doğusuna yönelik yeni Rus planının yer aldığı belirtilirken, ekonomik konular da konuşuldu.
8.09.2020Dünya
Rus heyeti Esad'ı ziyaret etti! Lavrov Libya için ateşkes çağrısında bulundu
Rus heyeti Esad'ı ziyaret etti! Lavrov Libya için ateşkes çağrısında bulunduSuriye'yi ziyaret eden Dışişleri Bakanı Lavrov, Libya'da acil şekilde ateşkes gerektiğini söyledi. Şam rejimi lideri Esad ise, Rus heyeti karşılarken oldukça heyecanlıydı, eğilip büküldü.
7.09.2020Haberler
Kaşıkçı cinayetinde son dakika gelişmesi! Suudi mahkemesi kararını verdi...
Kaşıkçı cinayetinde son dakika gelişmesi! Suudi mahkemesi kararını verdi...Resmi televizyon, İstanbul'daki başkonsoloslukta Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın emriyle vahşice öldürülen gazeteci cinayetinde sekiz kişinin suçlu bulunduğunu bildiriyor.
7.09.2020Dünya
Son dakika... Rusya'dan Libya'da acil ateşkes çağrısı! Esad'ın görüntüsü konuşuluyor
Son dakika... Rusya'dan Libya'da acil ateşkes çağrısı! Esad'ın görüntüsü konuşuluyorSuriye'yi ziyaret eden Dışişleri Bakanı Lavrov, Libya'da acil şekilde ateşkes gerektiğini söyledi. Şam rejimi lideri Esad ise, Rus heyeti karşılarken oldukça heyecanlıydı, eğilip büküldü.
7.09.2020Dünya
Zorunlu askerliği reddedenleri mayın tarlasına sürdüler
Zorunlu askerliği reddedenleri mayın tarlasına sürdülerSuriye'deki Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist guruplar, Dera ilindeki zorunlu askerlik uygulamasını kabul etmeyerek muhaliflerin kontrolündeki bölgelere geçmek isteyen yaklaşık 100 kişilik grubu mayın tarlasına yönlendirdi. Mayınların infilak etmesi sonucu en az 8 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.
14.08.2020Dünya
Esad mecliste konuşurken rahatsızlandı
Esad mecliste konuşurken rahatsızlandıSuriye'deki Şam rejiminin liderinin parlamento kürsüsünde tansiyonu düştü, Esad konuşmasına bir süre ara vermek zorunda kaldı.
13.08.2020Dünya
Sisi-Esad ittifakını AA duyurdu! Mısır Suriye'ye asker gönderdi
Sisi-Esad ittifakını AA duyurdu! Mısır Suriye'ye asker gönderdiAnadolu Ajansı, Mısır'ın Mısır'ın Beşar Esad rejimi için savaşmak üzere Suriye'ye yaklaşık 150 asker gönderdiğini bildiriyor. Habere göre, askerler İran Devrim Muhafızları Ordusu ile diğer İran destekli terörist grupların koordinasyonunda İdlib'in güneyi ve Batı Halep kırsalındaki cephe hatlarına yerleşti.
30.07.2020Dünya

Benzer Haber Etiketleri

SuriyeBeşar EsadRusyaSon dakika haberleriEsad

Beşar Esad ile ilgili olan tüm haber başlıklarını şu an bulunduğunuz sayfa üzerinden takip edebilirsiniz. Haberlerin detaylarını okumak isterseniz haber başlıklarına tıklayabilir, daha eski gelişmeleri görmek isterseniz ise sayfanın altında yer alan sayfa numaralarına tıklayabilirsiniz.