Emlak Sözlük

Emlak Sözlük

Son dakika emlak sözlük haberleri ile ilgili Milliyet'e eklenen tüm haberler bu sayfada yer almaktadır. Geçmişte yaşanan emlak sözlük gelişmeleri, bugün yaşanan en flaş gelişmeler ve çok daha fazlası sürekli güncel olan emlak sözlük haber sayfamızda...

Emlak Sözlük

haber başlıkları altta listelenmiştir. Son dakika haberleri de dahil olmak üzere şu ana kadar eklenen toplam 491 emlak sozluk haberi bulunmuştur.
Zorunlu Deprem Sigortası Nedir?
Zorunlu Deprem Sigortası Nedir?Konutlara yönelik olarak yapılan bir sigorta olan zorunlu deprem sigortası, depremin neden olabileceği hasarlara karşı güvence sağlar...
Zamanaşımı Nedir?
Zamanaşımı Nedir?Borçlar Hukuku ve Ceza Hukuku'nda sıkça karşılaşılan bir terim olan zamanaşımı; hukuk kuralları çerçevesinde bir kişiye tanınmış olan hakların ve haklardan kaynaklanan yükümlülüklerin belirlenen süreleri aşması halidir...
Yola Terk Nedir?
Yola Terk Nedir?İmar planlarının uygulanması sırasında, gayrimenkul sahiplerinin bedel karşılığı ya da bedelsiz olarak, gayrimenkulün tamamını ya da belirli bir kısmını, imar planı çerçevesinde park, yeşil alan, oyun alanı vb...
Yönetim Planı Nedir?
Yönetim Planı Nedir?Kat mülkiyeti veya kat irtifakı ile kurulan, belirli kural ve kanunlara göre yönetilmesi için oluşturulan plana yönetim planı denir...
Yerleşim Yeri Nedir?
Yerleşim Yeri Nedir?Bir kişinin sürekli olarak ikame ettiği alana yerleşim yeri denir...
Yeniden Değerleme Nedir?
Yeniden Değerleme Nedir?Genel anlamı ile yeniden değerleme, güncel piyasa koşullarına göre sabit kıymetlerin zaman içinde meydana gelen enflasyonist etkilerden korunmasıdır...
Veraset Beyanı Nedir?
Veraset Beyanı Nedir?Türkiye Cumhuriyeti uyruğuna sahip kişilere mallarıyla, Türkiye’de bulunan malların veraset ile ya da veya herhangi bir nedenle karşılıksız olarak bir kişiden diğerine intikali, veraset ve intikal vergisi kapsamındadır...
Yıkma Ruhsatı Nedir?
Yıkma Ruhsatı Nedir?Risk taşıyan binaların yıkılması için belediyelerden alınan resmi yıkım iznine yıkma ruhsatı adı verilir...
Veraset İlamı Nedir?
Veraset İlamı Nedir?Veraset ilamı ya da mirasçılık belgesi kişilerin noter ya da mahkeme kararı ile mirasçı olduklarını resmi olarak gösteren bir belgedir...
Veraset Belgesi Nedir?
Veraset Belgesi Nedir?Bir kişinin ölümü halinde mirasından kimlerin, ne kadar pay üzerinden hak sahibi olduğunu gösteren bir belge olan veraset belgesi, Medeni Kanunun 598...
Vekalet Nedir?
Vekalet Nedir?Vekâlet, bir kişiye herhangi bir konu hakkında resmi kurumlarda bizim adımıza iş yapabilmesi için verdiğimiz yetkidir...
Şahsi Haklar Nedir?
Şahsi Haklar Nedir?Medeni Hukuk'un bir dalı olan Eşya Hukuku ile kişilerin eşyalar üzerindeki hakimiyet ve hakları düzenlenmiştir...
Toplu Konut Nedir?
Toplu Konut Nedir?Toplu konut, günümüzde şehirlerin barınma ihtiyacını karşılamak için inşa edilen ve birden fazla konuttan oluşan yerleşim alanlarıdır...
Tescil Nedir?
Tescil Nedir?Herhangi bir şeyin resmi olarak kayıt edilmesine ya da kütüğe geçirilmesine tescil adı verilir...
Teminat Nedir?
Teminat Nedir?Taşınır ya da taşınmaz herhangi bir eşya üzerindeki bir hakkın güvence altına alınmasına teminat adı verilir...
Teras Nedir?
Teras Nedir?Coğrafi bir terim olarak taraça ve seki gibi isimlerle de bilinen teras, bir yapının yerden yüksekte kalan, dış mekanda yer alan kullanılabilir alanları tanımlar...
Temyiz Nedir?
Temyiz Nedir?Temyiz, bir bölge veya istinaf mahkemesi tarafından alınmış karar veya kararların bir üst mahkemede yeniden değerlendirilmesi ve tetkikidir...
Tarla Nedir?
Tarla Nedir?En genel anlamıyla tarla; tarıma elverişli, sınırları belli olan ve belirli bir alanı bulunan toprak parçasıdır...
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Nedir?
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Nedir?Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren Tapu ve Kadastro Müdürlüğü, taşınmazlara dair her türlü mülkiyet bilgisini, devlet güvencesi altında tutan, güncelleyen ve vatandaşın hizmetine sunan bir kamu kurumudur...
Tapu Sicili Nedir?
Tapu Sicili Nedir?Tapu sicili devlet tarafından gayrimenkullerin gıyabında bulunan hakların durumunu gösteren resmi belgedir...
Tapu Sicil Müdürlüğü Nedir?
Tapu Sicil Müdürlüğü Nedir?Tapu Sicil Müdürlüğü, taşınmaz mallarla ilgili olan tescil ve akit işlemlerinin idare edildiği kurumdur...
Tapu Senedi Nedir?
Tapu Senedi Nedir?Bir gayrimenkulün sahibini gösteren, Tapu Sicil Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş resmi belgeye tapu senedi adı verilir...
Tapu İptal Davası Nedir?
Tapu İptal Davası Nedir?Mülkiyet haklarının teminini sağlayan tapu iptal davası, kanuna aykırı ya da usulsüz olarak düzenlendiği iddia edilen kaydın, hukuka uygun hale getirilmesini sağlayan önemli bir dava türüdür...
Sükna Hakkı Nedir?
Sükna Hakkı Nedir?Sükna hakkı Türk Medeni Kanunu’nun 823...
Sahibinden Nedir?
Sahibinden Nedir?Sahibinden yaygın olarak kullanılan ticaret terimlerinden biri olup aracı bir kurum ya da kişi olmaksızın, satıcı ile alıcının, işlemlerini komisyon bedeli ödemeden direkt olarak gerçekleştirdikleri satma, kiralama ve devir gibi işlemleri ifade eder...

Benzer Haber Etiketleri

emlak sözlüğümilliyet emlak sözlüğüemlak sözlüknedirkonut

Emlak Sözlük ile ilgili olan tüm haber başlıklarını şu an bulunduğunuz sayfa üzerinden takip edebilirsiniz. Haberlerin detaylarını okumak isterseniz haber başlıklarına tıklayabilir, daha eski gelişmeleri görmek isterseniz ise sayfanın altında yer alan sayfa numaralarına tıklayabilirsiniz.