Geri Dön

Vizyon 2035 projesinin ikinci etap toplantıları başladı: Müdahaleyi asla kabul etmeyiz

Başbakan Ersin Tatar, “KKTC’nin temellerine bu saatten sonra birilerinin müdahale etmesini, birilerinin bu ortamı bozmaya yönelik girişimlerini asla kabul etmeyiz, etmemeliyiz” dedi

Vizyon 2035 projesinin ikinci etap toplantıları başladı: Müdahaleyi asla kabul etmeyiz

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın, istikrarlı büyümeyi sağlamak için, ekonomik planlamaya geçmek amacıyla hazırladığı “Vizyon 2035” projesinin ikinci etap toplantıları çerçevesindeki çalıştay dün başladı.

Vizyon 2035 çalışmalarının ikinci etap toplantılarının açılışı bugün saat 09.00’da Başbakan Ersin Tatar ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’un açış konuşmaları ile gerçekleştirildi.

Lefkoşa Merit Otel’de bugün da devam edecek çalıştay, Başbakan Ersin Tatar’ın saat 16.00’da yapacağı kapanış konuşması ile tamamlanacak.

İlgili devlet kurumlarından 150 civarında bürokratın katıldığı çalıştayda, temel amaç; içerisinde kısa, orta ve uzun dönemli planları ihtiva edecek bir stratejik planın altyapısının oluşturulması.

Çalıştay’da ilk konuşmayı yapan Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, göreve geldikleri günden bu yana KKTC’nin geleceğine odaklandıklarına işaret ederek, makamların geçici ancak ülkenin kalıcı olduğunun bilinciyle çalıştıklarını söyledi.

Taçoy, Vizyon 2035’in amaçlarının belli olduğunu, bu ülkeye saygı ve sevginin şekillendiği, ama ciddiyetle geleceği kurgulayan bir vizyonun yansıması olduğunu kaydetti.

Vizyon 2035’in devlet kurumlarına geleceği kurtaracak bir ivme, aynı zamanda dış paydaşların ekonomik kalkınma ve gelişmesini öngördüğüne dikkat çeken Taçoy, bu ülkenin gelişimi için ortaya çaba koyan paydaşları bulunduğunu söyledi.

‘Aşama kaydettik’

Başbakan Ersin Tatar da, 3 ay önce benzeri bir toplantı yapıldığını ve bir takım aşamalar kaydedildiğini ifade ederek, KKTC’nin daha fazla gelişip kalkınabilmesi için, insanlara daha fazla refah mutluluk ve ülkede yaşanabilir ve güvenli bir gelecek için yapılan çalışmaların herkesin ortak temennisi ve mücadelesi olduğunu söyledi.

Hükümet olarak oluşturulan kadrolarla yapmak istedikleri şeyin, kıt kaynakların en iyi şekilde değerlendirilmesi olduğuna dikkat çeken Başbakan Ersin Tatar, adaletli bir ortamda KKTC ekonomisinin daha da kalkındırılabilmesinin yolunun öncelikli sektörlerin ve bunlara bağlı bir takım yan sektörlerin geliştirilebilmesi, bunun için de tasarrufların en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

‘Alternatif lazım’

Bu sebeple Merkez Bankası’nın çalışmalarına çok önem verdiklerini vurgulayan Tatar, kendi dönemlerinde hiç bir zaman kamu bankalarının kredi intentisinde yapılan bir takım girişimlere müdahalelerinin olmadığını ve olmayacağını vurguladı.

Yasalar çerçevesinde ülkeyi yönetirken serbest piyasayı kendi çizgisinde kendi akışına bırakmak gerektiğini ifade eden Tatar, çok müdahaleci olunmasının bulunulan noktadan gerisine gidilmesine sebep olacağını kaydetti.

Ekonomi kitaplarının ilk sayfalarına bakıldığında ilk yazanın toprağın olması olduğuna dikkat çeken Başbakan Tatar, KKTC’nin kaynaklarına bakıldığında, toprağının olduğunu, bunun da çok önemli olduğunu kaydetti.

Kıbrıs müzakere görüşmeleri tutanaklarına da değinen Başbakan Tatar, sürüklenilen yol federal bir anlaşma olabileceği gibi, başka alternatifler de olabileceğini söyledi.

‘Egemen eşitlik temelinde anlaşma olur’

Başbakan Ersin Tatar, “KKTC’nin temellerine bu saatten sonra birilerinin müdahale etmesini, birilerinin bu ortamı bozmaya yönelik girişimlerini asla kabul etmeyiz, etmemeliyiz” dedi.

O bakımdan kendilerinin siyasi eşitlik temelinde bir anlaşmadan ziyade, egemen eşitlik temelinde bir anlaşmayı savunduklarına dikkat çeken Başbakan Tatar, kendilerinin bir anlaşmaya karşı olmadıklarını, müzakerelerle sonuç odaklı kapsamlı bir anlaşmaya gidilecekse bile mutlaka bunun özü itibarıyla yan yana yaşayan iki devlet temelinde bir anlaşma olması gerektiğini vurguladı.

Kuzey’deki coğrafyayı yönetebilmek adına bunun önemli olduğunu ifade eden Başbakan Tatar, Kuzey’deki yatırımcıları, iş insanlarını daha güvenli bir geleceğe hazırlamak adına bunun gerekli olduğunu kaydetti.

Bir anlaşma durumunda kaç insanın göçmen olacağının veya ülkeye kaç kişinin gelip yerleşeceğinin, kaç kişinin gelip kendi mülklerine yerleşebileceğinin konuşması ve endişesinin, ekonomik temellere zarar vereceğini söyleyen Başbakan Tatar, KKTC temellerine inanarak, ona göre güvenli bir ortamın yaratılmasının önemine işaret etti.

VİZYON 2035’İN AMAÇLARI

Vizyon 2035, gerek Devlet kurumlarının gerekse dış paydaşların ekonomik büyüme yönünde ortaya koyduğu münferit çabalara eşgüdüm ve ivme katarak, lokomotif sektörlerin sürdürülebilirliğini sağlanmayı, sosyal ihtiyaçların planlı ve zamanında karşılanmasını, kaynakların ise verimli ve etkin kullanılmasını amaçlıyor.

Söz konusu çalışma kapsamında ilk olarak, Meclis’te temsil edilen siyasi partiler, ekonomik örgütler, sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenler başta olmak üzere ilgili tüm kamu dışı paydaşların yer aldığı bir dizi yapılandırılmış istişare toplantısı öncelikli olarak belirlenen altı tematik konuda (özel sektör, tarım, enerji, yerel kalkınma, yüksek öğrenim ve sosyal refah) Ekonomi ve Enerji Bakanlığı eşgüdümünde düzenlenmişti.

Gelinen aşamada, dış paydaşlar ile yürütülen istişare toplantılarından elde edilen sonuçların bürokrasi tarafından sentezlenerek son şeklinin verilmesi için ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlardan üst düzey temsilcilerin katılımı ile bugün ve yarın Lefkoşa’da çalışma toplantısı düzenleniyor.

Bundan sonraki süreç için ise temel amaç, birçok alanda toplantılar yaparak eylem planlarını tamamlamak ve Eylül 2020’de devletin önüne öncelikleri, hedefleri, göstergeleri belirlenmiş bir ekonomik planı koymak.

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber