Kobi KOBİ'ler dijitalleşiyor

KOBİ'ler dijitalleşiyor

22.03.2022 - 15:29 | Son Güncellenme:

Vodafone Business, dijital dönüşümün hızlandığı ve hibrit çalışma modelinin kalıcı hale geldiği iş dünyasında KOBİ’leri desteklemek için dijital danışmanlık platformu V-Hub’ı tanıttı.

KOBİler dijitalleşiyor

Vodafone Business, KOBİ’lerin dijitalleşmesine destek olmayı sürdürüyor. Teknolojik çözümleri ve danışmanlık hizmetleri ile KOBİ'lerin dijital dönüşüm yolculuğunda yanlarında yer alan Vodafone Business, işini dijitale taşımak isteyen KOBİ’ler için dijital danışmanlık hizmeti verecek yeni V-Hub platformunu tanıttı. KOBİ’ler, V-Hub üzerinden dijital dünyada iş yapmanın temelleri, dijital beceriler, uzaktan çalışma, web sitesi kurulumu ve veri güvenliği gibi konularda bilgilendirici içeriklere ulaşabileceği gibi, canlı sohbet ve çağrı merkezi desteği de alabilecek.

Haberin Devamı

Vodafone Business, platformun içeriğinde önemli iç görüleri barındıran “Türkiye’de KOBİ’lerin Dijitalleşme Eğilimleri Raporu”nun detaylarını aktardı. Politika Analiz Laboratuvarı işbirliğiyle hazırlanan raporda, dijitalleşme eğilimlerinin Türkiye’deki KOBİ’lerin performansını nasıl etkilediği ve bu alandaki ihtiyaçlar ele alınıyor.

Platform, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu ve Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Ayşe Fıçı’nın katılımıyla düzenlenen online toplantıda tanıtıldı.

Kestioğlu, pandeminin dijital dönüşüm ve hibrit çalışma gibi kalıcı olarak dönüştürdüğü iş dünyasında KOBİ’lerin desteğe ihtiyaçları olduğunu bildiklerini belirterek, "Bu desteğin sadece hükümetlerden değil, daha büyük kurumsal şirketlerden de gelmesi önemli. Dijital teknolojiler konusunda bilgiye erişim, bu teknolojilerin iş süreçlerine dahil edilmesi çok daha öncelikli bir ihtiyaç haline geldi. İş süreçlerini iyileştirecek, verimliliği artıracak çözümler için güvenilir bir danışmana ihtiyaç duyuluyor. Bu nedenle “yeni normal”, “normal” hale gelirken büyük kuruluşların teknolojiyi uygulamada karşılaştıkları ortak zorlukların üstesinden gelmeleri için KOBİ'lerin destekçisi olmak fazlasıyla önemli. Bu, yalnızca amaçlarına uygun dijital araçlara sahip olmalarına yardım etmekle kalmıyor, aynı zamanda bunları iyi kullanmaları için ihtiyaç duydukları tavsiyeleri vermek ve onlara zaman kazandırmak anlamına da geliyor. Yaptığımız araştırmadan yola çıkarak işini büyütmek isteyen KOBİ'lerin uçtan uca teknoloji ortağı ve dijitalleşme süreçlerinde güvenilir danışmanı olmak hedefimizle V-Hub platformunu hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Üç alanda danışmanlık verilecek

Vodafone Business, V-Hub platformuyla, KOBİ’leri günümüzün dijital ihtiyaçları hakkında bilgilendirmeyi ve geleceğe hazırlamayı hedefliyor. Bu doğrultuda, KOBİ’lere “Dijital Beceriler ve Verimlilik”, “Dijital Güvenlik” ve “Uzaktan Çalışma” olmak üzere 3 farklı alanda hizmet verilecek. “Dijital Beceriler ve Verimlilik” alanında KOBİ’lere verimlilik sağlamak, müşterileri web sitesine çekmek, çevrimiçi hizmet sunmak ve mevcut teklifleri geliştirmek gibi temel unsurlarda bilgi verilecek. “Dijital Güvenlik” alanında, KOBİ’lere çevrimiçi güvenlik ve siber dolandırıcılık konularında bilgi sunularak, ne tür bir korumaya ihtiyaçları olduğu, çevrimiçi ortamda nasıl güvende kalacakları ve riskleri çalışanlara nasıl iletecekleri konusunda tavsiyeler verilecek. “Uzaktan Çalışma” alanında ise KOBİ’lere çalışanlarının iş birliği içinde nasıl çalışacakları, motivasyonlarını nasıl koruyacakları ve çalışanların refahının hangi olumlu adımlarla desteklenebileceği konularında yol gösterilecek. Ücretsiz sunulacak platform ile 1 yıl içerisinde 50 bin kişiye fayda sunulması hedefleniyor.

Haberin Devamı

Kapsamlı piyasa araştırması yapıldı

Platformun içeriğinde önemli iç görüleri barındıran “Türkiye’de KOBİ’lerin Dijitalleşme Eğilimleri Raporu” adıyla yayınlanan araştırma, “Dijitalleşmeye Genel Bakış”, “Türkiye’de KOBİ’lerin Dijital Dönüşümü” ve “KOBİ’lerin Dijitalleşmesine Yönelik Türkiye’nin 12. Kalkınma Planı İçin Politika ve Program Önerileri” olmak üzere 3 bölümden oluşuyor.

Haberin Devamı

Raporda öne çıkan veriler şu şekilde: Yüksek hızlı genişbant internet erişimi: Türkiye’deki firmaların neredeyse tamamının internet erişimi bulunuyor. Türkiye bu alanda yüzde 95 ile AB ülkeleriyle benzer düzeyde. Ancak, Türkiye’de firmaların sadece yüzde 20’si yüksek hızlı genişbant (100 mbps ve üstü internet hızı) kullanıyor. Yapılan analizler yüksek hızlı internete erişimin KOBİ’lerin verimliliğini yüzde 5,9 düzeyinde artırdığını gösteriyor.

Bulut bilişim: Türkiye’de firmaların bulut bilişim kullanım oranı son 5 yılda neredeyse artış göstermedi ve 2021 yılında yüzde 11 seviyesinde kaldı. Bu oran yüzde 36 olan AB ortalamasının gerisinde. Analizde bulut kullanımının, KOBİ’lerin verimliliğini yüzde 11,8 artırdığını gösteriyor.

Nesnelerin İnterneti (IoT): Türkiye’de firma düzeyinde IoT kullanımı AB ortalamasının gerisinde. AB ülkelerinde kullanım oranı yüzde 28 seviyesindeyken Türkiye’de yüzde 21.

Haberin Devamı

Kurumsal kaynak planlama (ERP): Son 5 yılda Türkiye’deki ERP kullanımı hızla artarak AB ülkeleri skalasına girdi. Türkiye’de yüzde 28 olan firmaların ERP kullanım oranı AB ülkelerinde ortalama yüzde 36. Çalışma, ERP kullanan KOBİ’lerin yüzde 18,5’lik verimlilik kazanımı elde ettiğini, bu etkinin hizmet sektöründe daha yoğun olduğunu gösteriyor.

Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM): Türkiye’de CRM kullanımı oranı yüzde 11 iken AB ülkelerindeki firmaların CRM kullanım oranı ortalama yüzde 33.

Firmaların dörtte üçü dijitalleşmeyi gündemine aldı

Rapor kapsamında, Türkiye’deki KOBİ’lerin dijitalleşme düzeyini, dijital araçların kullanımı ve firma kültürünü daha detaylı ele almak amacıyla Dijital KOBİ anket çalışması da gerçekleştirildi. Ankete katılan firmaların yaklaşık dörtte üçü dijitalleşme konusunun gündemlerinde olduğunu belirtti. KOBİ’lerin dijitalleşme yolunda en fazla yatırım yaptığı çözümlerin başında siber güvenlik sistemleri geldi. Yapılan yatırımların yanında dijitalleşmeyi getiren temel çerçevelerden biri ise firma kültürü oldu. KOBİ’ler dijitalleşme yatırımı yaparken en önemli üç beklentisini, verimlilik artışı, ciro artışı ve tüketici beklentilerini karşılamak olarak belirtti.