Milliyet Executive Nokta atış varsa devlet desteği çok

Nokta atış varsa devlet desteği çok

09.08.2023 - 04:18 | Son Güncellenme:

Yeni teknoloji geliştiren mucitlere, ithalata yerli çözüm bulan girişimcilere bol devlet desteği sağlanıyor... İşte ayrıntıları...

Nokta atış varsa devlet desteği çok

MİTHAT YURDAKUL- İş hayatına yeni atılan girişimciler, bazı özel alanlara yönelmeleri halinde önemli devlet desteklerinden yararlanabiliyor. İleri Girişimci Destek Programı'yla, Türkiye'nin stratejik öncelikleri doğrultusunda belirlenen sektörlerde girişimcilerin kurduğu yeni işletmelerin hayatta kalma oranının artırılması amaçlanıyor. Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı ile Ar-Ge ve inovasyon destekleri ile yeni bir ürün ya da maliyet düşürücü yeni teknikler geliştirenler hibe alabiliyor. İthalatı ihracatından fazla olan teknolojik ürün geliştiren girişimciler de devlet tarafından özel olarak ödüllendiriliyor.

Haberin Devamı

Genç şirketler kök salıyor

KOSGEB'in "Geleneksel Girişimci Destek Programı" ile girişimcilerin kurduğu yeni işletmelerin hayatta kalma oranının arttırılması amaçlanıyor. Programa "Geleneksel Girişimci Eğitimi"ni tamamlamış olan girişimcilerin kurduğu işletmeler başvurabiliyor. Bu destek için bazı şartlar şöyle:

-Girişimcinin destek programı başvurusunda bulunduğu işletmedeki kurucu ortak payının (işletme kuruluşunun ilan edildiği sicil gazetesinde yer alan ortaklık yüzdesi) en az yüzde 50 olması. 

-Destek programı süresinde (başvurunun uygulama birimi tarafından uygun bulunarak onaylandığı tarihten itibaren iki yıl) girişimcinin ortaklık payı yüzde 50'nin altına düşemiyor. 

-Desteklenen işletmenin kuruluş tarihinden itibaren bir yılını tamamlamadan kapanması durumunda, geri ödemesiz destekler ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsil ediliyor. İşletmenin, kuruluş tarihinden itibaren bir yılını tamamlamasını müteakip tasfiyesinin başlaması veya kapanması halinde; yapılan destek ödemeleri geri alınmıyor. 

Haberin Devamı

-İşletme kuruluş tarihinin, Geleneksel Girişimci Eğitimi'nin tamamlandığı tarihten sonra (en az 1 gün sonra) olması gerekiyor. Eğitimin tamamlandığı tarih ile işletme kuruluş tarihi aynı gün olamıyor. Bu nedenle eğitimin tamamlandığı tarihe dikkat edilmesi gerekiyor. Eğitim tamamlandıktan sonra vergi dairesine açılış işlemleri için başvuru yapılıyor. 

-Girişimcinin kurulan işletmenin faaliyeti ile ilgili bilgi, birikim ve geçmiş deneyiminin olması bekleniyor. Bununla birlikte desteklerden yararlanarak fon sağlamak amacıyla; mevcut başka bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad, unvan ya da bir iş birimi olarak açılması, yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı yollarla ortaklık / çıkar ilişkisi bulunan işletme olması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi yollarla başka bir işin devamı veya genişletilmesine yönelik bir işletme kurulmuş ise başvuru reddediliyor.

20 bin liraya kadar destek nasıl alınır?

Haberin Devamı

Geleneksel Girişimci Destek Programı'nın unsurları ile her bir unsur için belirlenmiş olan destek tutarları şöyle: 

Kuruluş desteği

Kişi işletmesi: 5 bin lira

Şirket işletmesi: 10 bin lira

Performans desteği: Birinci Performans Dönemi: 180-539 gün 5 bin TL, 540-1079 gün 10 bin TL, 1080 gün ve üstü 20 bin TL

İkinci Performans Dönemi: 360-1079 gün arası 5 bin TL, 1080-1439 gün arası 15 bin TL, 1440 gün ve üstü 20 bin TL

Nokta atış varsa devlet desteği çok

Gençlere özel teşvik

KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini bitiren, kredi başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını tamamlamamış olan genç girişimci, esnaf ve sanatkârlara KOSGEB tarafından onaylanan projelerini sunmaları durumunda, 300 bin liraya kadar faizsiz kredi kullandırılıyor. Kredi vadesi 60 aya kadar olan krediden, Hazine faiz destekli kredi borcu bulunanlar yararlanamıyor. Ancak, son 5 yıl içinde, "KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği Protokolü" ve "KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği Protokolü" kapsamında KOSGEB destekli kredilerden yararlanan esnaf ve sanatkarlar ile deprem, heyelan, sel afetlerine veya terör olaylarına maruz kalmaları nedeniyle KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı kapsamında kredi kullanan girişimci, esnaf ve sanatkarlar burada da istisna içinde değerlendiriliyor. Geleneksel Girişimci Eğitimi'ni tamamlamış olan girişimciler de yeni girişimcilerin hayatta kalma imkanlarını artırmak için 20 bin liraya kadar olan destekten yararlanabiliyor. Bu kapsamda, girişimcinin destek programı başvurusunda bulunduğu işletmedeki kurucu ortak payının en az yüzde 50 olması isteniyor. İşletmenin, kuruluş tarihinden itibaren bir yılını tamamlaması halinde yapılan destek ödemeleri geri alınmıyor. Ancak, destek verilen işletmenin kuruluş tarihinden itibaren bir yılını tamamlamadan kapanması durumunda, geri ödemesiz destekler, ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsil ediliyor. Programdan yararlanacak girişimcinin, kurulan işletmenin faaliyeti ile ilgili bilgi, birikim ve geçmiş deneyiminin olması isteniyor. Başka bir yere fon sağlamayı amaçlayanlar, destekten yararlanamıyor.

Haberin Devamı

Stratejik önceliklere uyan kazanıyor

Haberin Devamı

İleri Girişimci Destek Programı: İleri Girişimci Destek Programı'nın amacı ise Türkiye'nin stratejik öncelikleri doğrultusunda belirlenen sektörlerde girişimcilerin kurduğu yeni işletmelerin hayatta kalma oranının arttırılmasını sağlamak. Bu programa İleri Girişimci Eğitimini tamamlamış olan girişimcilerin kurduğu ve KOSGEB tarafından belirlenen, KOSGEB web sitesinde yer alan İleri Girişimci Programı Faaliyet Konuları Tablosunda belirtilen konularda faaliyet gösteren işletmeler başvurabiliyor. Destek programında aranan şartlar şöyle:

-Destekli makine satılamıyor n Girişimcinin destek programı başvurusunda bulunduğu işletmedeki kurucu ortak payının en az yüzde 50 olması.

-KOSGEB desteği ile satın alınan makine, teçhizat ve yazılımın program süresi boyunca (2 yıl) satılmaması, başka şahıs, kurum/kuruluşlara hiçbir şekilde kiralanmamalı veya devredilmemesi, rehin gösterilmemesi. Bu kapsamdaki makine, teçhizat ve yazılım; yapılan yerinde izlemede tespit edilemediği takdirde, yasal faizi ile birlikte geri tahsil ediliyor.

-KOSGEB desteği ile satın alınan makine, teçhizat ve yazılımın asgari teknik özelliklerinin asgari teknik özellikleri taşıması. Bu ürünler için alınacak faturalarda ise bu özelliklerin yer alması ve kesilen faturanın sermaye şirketleri için şirket adına, şahıs işletmeleri için de şahıs işletmesi sahibi adına kesilmesi. Deprem olursa geri alınmıyor

-Destek programı süresi boyunca başka bir işletmede SGK'lı olarak bazı özel haller haricinde çalışılamıyor. Aksi takdirde destek sürecinin sonlandırılması ile sağlanan desteğin yasal faizi ile geri tahsili sağlanıyor. Girişimcinin hem yasal olarak hem de fiili olarak işinin başında olması gerekiyor.

-Destek süreci içinde (program başlangıç tarihinden itibaren iki yıl) işletmenin kapanması durumunda bu durum işletmenin sunduğu gerekçe doğrultusunda değerlendiriliyor. Kapanmanın işletmenin kastı veya ağır kusuru bulunmaksızın faaliyetlerini engelleyecek nitelikte ölüm, ağır kaza, ağır hastalık, tutukluluk, yangın, deprem, su basması, hırsızlık, finansal yetersizlik veya kurul tarafından uygun bulunan buna benzer gerekçeler nedeniyle oluştuğuna karar verilmesi halinde yapılan geri ödemesiz desteklerin iadesi istenmiyor. Aksi takdirde geri ödemesiz destekler ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsil ediliyor.

-İleri Girişimci Destek Programına başvuru yapacak girişimcinin işini kurmadan önce Geleneksel Girişimci eğitiminden sonra İleri Girişimci Eğitimini de tamamlaması gerekiyor.

Yüksek teknolojiye destek İleri Girişimci Destek Programı kapsamındaki destek tutarları şöyle:

Kuruluş Desteği: Kişi işletmesi 5 bin TL

Sermaye şirketi işletmesi 10 bin TL n

Makine, Teçhizat ve Yazılım Desteği: Düşük orta-düşük teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere 100 bin TL, Orta-yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere 200 bin TL, Yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere 300 bin TL

Mentörlük, danışmanlık ve işletme koçluğu desteği: 10 bin TL

Performans desteği: Birinci Performans Dönemi: 180-539 gün 5 bin TL, 540-1079 gün 10 bin TL, 1080 gün ve üstü 20 bin TL

İkinci Performans Dönemi: 360-1079 gün arası 5 bin TL, 1080-1439 gün arası 15 bin TL, 1440 gün ve üstü 20 bin TL  Sertifika Desteği: 5 bin TL

İş dünyasında güç birliği

İş Planı Ödülü Destek Programı ile girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörlerle işbirliği sağlanarak, girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında teşvik edilmesi, girişimcilik konulu yarışmalar sonucu başarılı bulunan iş planlarının, iş modellerinin ve iş fikirlerinin ödüllendirilerek hayata geçirilmesi amaçlanıyor. Yükseköğretim kurumları ile gerçekleştirilen yarışmalarda birinci 25 bin TL, ikinci 20 bin TL, üçüncü 15 bin lira hibe alıyor. Diğer yurtiçi - yurtdışı kuruluşlar tarafından düzenlenen yarışmalarda ilk 3 için toplamda 100 bin TL'ye kadar destek verilirken, yurtdışı orijinli girişimlerin iş fikirlerine yönelik ödüllü, ödülsüz ulusal, uluslararası yarışmalar kapsamında da 100 bin liraya kadar ödeme yapılıyor. KOSGEB tarafından düzenlenen iş yarışması ödülüyle de ilk üçe 100 bin liraya kadar destek veriliyor. Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı ile Ar-Ge ve inovasyon destekleri aracılığıyla bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ile girişimcilerin; yeni bir ürün, yeni bir süreç ve/veya yeni bir hizmet üretmelerinin veya iyileştirmelerinin, Ürün geliştirme (Ür-Ge) faaliyetleri ile değişen pazar taleplerine ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamaları amacıyla, KOBİ'ler tarafından orijinal, iyileştirilmiş veya değiştirilmiş yeni ürünlerin üretilmesinin sağlanması amaçlanıyor. Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı'ndan araştırma geliştirme ve inovasyon konularında projesi olan işletmeler ve girişimciler ile ürün geliştirme projesi olan işletmeler yararlanabiliyor. Ar-Ge ve inovasyon projesi kapsamındaki başvuru sahiplerinin; yeni ürün, hizmet üretilmesi, mevcut ürün, hizmet geliştirilmesi vb. konulardaki Ar-Ge ve inovasyon niteliği taşıyan projelerine destek sağlanıyor.

Nokta atış varsa devlet desteği çok

Cari açığı kapatana hangi destekler var?

 Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı'nda; KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, Ar-Ge veya yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan, patent belgesi ile koruma altına alınan, doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan, Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alınan, Yurt içi Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde (TGB) yer alan işletmelerin, bölgede sonuçlandırdıkları veya TEKMER'lerde yer alan işletmelerin başarılı tamamladıkları Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan ürünler destekleniyor. Kamu ve üniversite araştırma merkezlerinde Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan, orta-yüksek veya yüksek teknoloji alanlarında yer alan, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan ve son mali yıl verilerine göre ithalat tutarı ihracat tutarından fazla olan ürünler için de destekten yararlanılabiliyor. Projeyle, makine-teçhizat, donanım, hammadde, yazılım ve hizmet alımı giderleri için 150 bin liraya, nitelikli personel için 200 bin liraya, sınai mülkiyet hakları ve test-analiz giderleri için ise 100 bin liraya kadar devlet hibesi sağlanıyor.