Oynatma Listesi
HABERLER

Beştepe'de ekonomi zirvesi! Yeni eylem planı geliyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yatırım Ortamını İyileştirme Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, eylül ayını işaret ederek 'Yeni eylem planı ortaya koyacağız' dedi. Yılmaz, ayrıca enflasyon, büyüme ile yeni ekonomik adımlarla ilgili bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın açıklamaları şu şekilde: “Dış yatırımlar başta olmak üzere etkisinin olumlu olduğu değerlendirilen, mal ve hizmet ihracatını kolaylaştırıcı hususları önceliklendirerek önerilerini göndermelerini talep ettik. 

Türkiye’nin ciddi cari açık meselesi var. İthal ettiğimiz ürünleri yurt içinde üretmek, diğer taraftan ihracatımızı artırmak. Son 20 yılda doğrudan yatırım anlamında 255 milyar dolarlık bir kaynağın Türkiye’ye girdiğini görüyoruz. Cari açığımızın yüzde 41’ini bu kaynakla finanse etmişiz.  

Cari açığı düşürme çabası içindeyiz, daha sağlıklı uzun vadeli kaynaklarla finanse etmek durumundayız. Bu bakımdan çalışmaların ayrı bir önemi olduğunu belirtmek isterim. 

Sanayi Bakanlığımız titiz bir şekilde çalıştı. Çeşitli gruplarla bir araya gelindi, öneriler özetlenmiş oldu. Burada ben meslek kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Bir kısmı kendi üyeleri ile anketler yaparak geldiler. Bunlar da çalışmamıza önemli girdi sağladı. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin sunumu oldu. 

 

Toplantımızda bu kapsamda ülkemizin yatırım iklimini daha etkili hale getirmek için gerekli duyulan idari düzenlemeleri istişare ettik. Bunları da iki grup halinde değerlendiriyoruz. Bir kısmı daha kısa vadeli bu yıl sonuna kadar Meclis açıldığında gündeme getirdiğimiz hususlar, bir kısmı orta vadeli programda yer verebileceğimiz hususlar olmak üzere iki boyutlu olarak gündeme geldi. Kısa vade ve orta vade şeklinde ayırıyoruz. 

'EYLÜL AYI SONUNA KADAR YENİ EYLEM PLANI ORTAYA KOYACAĞIZ'

Yasal düzenleme, idari düzenlemeler, teknik çalışmalar adı altında toparlayacağız. Bugünkü toplantıdan sonra eylül ayı sonuna kadar Sanayi Bakanlığı’mız koordinasyonunda teknik komitelerimizi çalıştırarak yeni bir eylem planı ortaya koyacağız.  Eylül ayı sonu itibarıyla kısa vadeli eylem planımız ve orta vadeli eylem planımız ortaya çıkmış olacak.  3 ay sonra bir toplantı yapıp eylem planımızı yine gözden geçirmeyi planlıyoruz.

İŞTE TOPLANTIDA ELE ALINAN BAŞLIKLAR!

- Tarımsal üretimimize zarar vermeyecek, planlı bir şekilde sanayi alanlarımızın genişletilmesi gerektiği hususunda anlayış birliği olduğunu ifade edebilirim. 

- Eximbank’ın reeskont kredilerine desteğin artırılması son dönemde 5 katına kadar çıkarıldı, ilave tedbirlerle daha da geliştirilmesi hususları, dış pazarlarda daha etkili pazarlama, uzak ülkeler stratejisi olmak üzere bunlar gündem oldu.

- Ar-Ge teşviklerinin geliştirilmesi ele aldığımız konular arasında, katma değeri yüksek ekonomiyi böyle inşa edebiliriz. Yüksek üretim Ar-Ge olmadan sağlanamaz. Sanayi Bakanlığı’mızın, Hazine ve Maliye Bakanlığı’mızın aynı bakış açısında olduğunu söyleyebilirim. 

- Çalışma mevzuatında düzenlemeler ifade edilen hususlar. Çalışma Bakanlığı kısa vadede, orta vadede birtakım hususları ele alması söz konusu.

- Sermaye piyasalarının daha aktif hale getirilmesi konuşuldu. 

- Risk yönetiminin geliştirilmesi tartışıldı. Her türlü afete, sadece depreme değil, her türlü hazırlık konusunu, ticari anlamında, sanayi anlamında da ne kadar önemli olduğunu konuştuk. Afete hazırlık çalışmalarının hızlandırılması konusu burada dile getirilen önemli başlıklardan biri oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırlıkları var.

ENFLASYON VE BÜYÜME MESAJI

Enflasyonla mücadeleyi sürdüreceğiz ülkemizin resesyona girmeden büyümesini istikrarlı bir zeminde sürdürmesini hedefliyoruz. Temel çerçevemiz sürdürülebilir bir kalkınma süreci, büyümenin kapsayıcı olması temel prensibimiz.  

Yatırımı, üretimi, ihracatı odağına alan politikalarımızın çerçevesinde refah artışından tüm kesimlerin adil faydalanmasını amaçlıyoruz. İş ortamını, yatırım ortamını iyileştirmemiz, tüm Türkiye’de yeni imkanlar oluşturmamız önem taşıyor. Sanayimizi Anadolu’ya yayılması herkesin mutabık olduğu bir çerçeve."

GÜNCELLENME
DETAYLARI GÖSTER