Oynatma Listesi
HABERLER

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İyidere'de "çevreye duyarlı" olunacağını bildirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, "Rize İyidere Lojistik Limanı Projesi"nin çevresel açıdan en doğru yaklaşımlarla inşa edileceğini belirterek, doğanın tahrip edilmeyeceğini ve tarlalara dokunulmayacağını bildirdi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, Rize İyidere Lojistik Limanı Projesi'nde kontrollü çalışma yapılacak ve doğa ile uyumlu bir mühendislik hayata geçirilecek. Bakanlık, limanın global ölçekte transit yüklerin Türkiye'ye taşınmasına da katkı sağlayacak.

İhalesi, 16 Temmuz 2020'de yapılan "Rize İyidere Lojistik Limanı" projesi ile Rize'ye yıllık 13 milyon ton kapasiteye sahip bir liman ve lojistik merkez kazandıracak ve Karadeniz'e açılan yeni bir lojistik üssü inşa edilecek.

Çevresel açıdan en doğru yaklaşımlarla inşa edilecek olan liman, hem bölge illerinin ekonomisine hem de ülkenin ticaret hacmine önemli katkılar sağlayacak.

Söz konusu liman projesinin, Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya etkisi yaklaşık 191 milyon 978 bin dolar, üretime etkisinin 427 milyon 425 bin dolar olacak. Proje, 34 sektörde 1000 kişiye doğrudan 8 bin kişiye de dolaylı istihdam imkanı sağlayacak. Limanı, bölge ve ülke ekonomisine önemli katkılar sunan bir lojistik üs olacak.

- Faaliyet süresince ortaya çıkan atıklar, özel bir alanda depolanacak ve bertaraf edilecek

Projenin yapım çalışmalarıyla ilgili olarak ise (İkizdere'deki) ocak faaliyetleri kapsamında yapılan üretim süresince, hava emisyon ölçümleri yapılacak ve çevre etkileri de sürekli kontrol altında tutulacak. Vadideki su kaynaklarının tahribata uğramaması için işletme faaliyetleri titizlikle sürdürülecek ve faaliyet süresince ortaya çıkan atıklar özel bir alanda depolanarak bertaraf edilecek. Ocak içi yollar ve nakliye yolları düzenli olarak sulanarak toz oluşumu minimize edilecek.

Bitkisel toprak tabakası üzerinde bitkilendirme ve ağaçlandırma çalışması ile mevcut doğal yaşam geri kazanılacak. Ocak sahasında üretime başlamadan önce bitkisel toprak sıyrılacak ve üretim sonrası arazi ıslah çalışmalarında kullanılmak üzere muhafaza edilecek. İmalatların tamamlanması ve hammaddenin temini sonrasında taş ocağının rehabilitasyonu yapılacak. Rehabilitasyon çalışmaları kapsamında alanda bitkisel toprak tabakası oluşturulacak.

-Çalışmalar 3 yıl içinde tamamlanacak

Rize İyidere Lojistik Limanı Taş Ocağı ile ilgili "doğruları ve yanlışların" da paylaşıldığı Bakanlık açıklamasında, şunlar kaydedildi:
"'70 yıl işletme yapılacağı' yönündeki haberler gerçeği yansıtmıyor. Çalışmaların 3 yılda tamamlanacak. '450 hektar alanda çalışma yapılacağı' yönündeki ifadeler de doğru değil. Tamamı 450 hektar olan vadide sadece 13,5 hektar alanda çalışma yapılacak, bunun sadece yüzde dörtlük kısmını oluşturuyor. Sadece çalışma alanında etkili kontrollü çalışma yapılacak. 'Titreşimlerin 3 şiddetinde deprem etkisi oluşturacağı' şeklindeki ifadeler kamuoyunu yanlış yönlendiriyor. Doğa tahrip edilmeyecek. Tarlalara dokunulmayacak. 'Çay tarlaları işgal edilecek' ifadeleri de yine gerçeği yansıtmıyor. Tek alanda tek ruhsatla çalışılacak. 'İki ruhsat verildiği' yönünde çıkan haberler doğru değil. Çalışmalardan 4 bin 500 ağaç etkilenecek, '100 bin ağaç kesilecek' yönündeki ifadeler gerçek değil. İyidere Cevizlik Taş Ocağı için Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nden hammadde üretim izni ve taş ocağı için Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu da alındı.

GÜNCELLENME
DETAYLARI GÖSTER