Geri Dön
Siyaset‘Kararname ile kişisel veri düzenlenemez’

‘Kararname ile kişisel veri düzenlenemez’

Anayasa Mahkemesi (AYM), Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) her türlü bilgi ve belgeyi isteme yetkisi veren Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin ilgili maddesini iptal ederken, kişisel verilerin korunması hakkına vurgu yaptı.

‘Kararname ile kişisel veri düzenlenemez’

Düzenleme ile verilen yetkinin kişisel verileri de kapsadığına işaret edilen kararda, “Kişisel veriler ile ilgili düzenlemeler Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yapılamaz” denildi.

Yüksek mahkemenin, CHP’nin başvurusu üzerine aldığı iptal kararı gerekçesiyle birlikte Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlandı.

Kararda, kişisel verilerin korunması hakkının anayasal güvence altında olduğu, söz konusu düzenleme ile MASAK’a verilen yetkinin kişisel verileri de kapsadığı ifade edilerek, “kişisel verilerin ancak kanunda öngörülen hâllerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebileceği, kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usullerin kanunla düzenleneceği” ve “kişisel verilerin korunması hakkına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenleme yapılmasının mümkün olmadığı” kaydedildi.
AYM, bu nedenle düzenlemenin yetki yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptal hükmünün, bu kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından başlayarak 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdi.