Geri Dön
SiyasetMağdurların % 34’ü yargıya başvuruyor

Mağdurların % 34’ü yargıya başvuruyor

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP’nin YaşamHak projesine başvuran şiddet mağduru kadınlara ilişkin MYK’ya rapor sundu. Nazlıaka, raporda Ekim 2021 itibarıyla YaşamHak mobil telefon uygulamasının hayata geçirildiğini hatırlatarak, “Çağrı merkezimize veya doğrudan kadın kollarımıza iletilen vakaların yanı sıra basına yansıyan kadına yönelik şiddet olaylarını ve cinayetleri titizlikle takip etmekte, kayıt altına almakta ve mağdura/mağdur yakınlarına destek olunmaktadır. Bugüne kadar 3 bin 222 mağdurun hayatına dokunuldu” dedi.

Mağdurların % 34’ü yargıya başvuruyor

MEHTAP GÖKDEMİR Ankara - Rapora göre, 15 Ekim 2021-30 Nisan 2022 tarihleri arasında CHP Kadın Kolları; kadına, çocuğa ve LGBT’li bireylere yönelik 263 davayı takip etti. Raporda, şu verilere yer aldı:

“Başvuruda bulunan  kadınların % 35’i 16-29, % 25’i 30-39, % 25’i 40-49 yaş aralığında ve % 15’i 50 yaş üzerindedir. Bu veri kadına yönelik şiddetin yaşa bağlı olmadığını göstermektedir. Eğitim durumları açısından bakıldığında % 22’si ilkokul, % 43’ü ortaöğretim. % 13’ü ön lisans ve % 17’si ise daha yüksek düzeyde bir eğitim alabilmiş. Bu veriden, kadınların eğitim düzeyi arttıkça haklarını arama gücünün arttığını görüyoruz. Kadınlar, en fazla fiziksel şiddete (%31.3) maruz kalmıştır. İkinci sırada ise % 26.2 ile psikolojik şiddet türü gelmektedir. Kadınların en çok talep ettikleri destek türü
% 21.5 oranıyla duruşma takip desteği. İkinci sırada ise %18.8 oranıyla maddi-ayni destek geliyor. Kadınların sadece % 40’ı çalışıyor, % 37 ise çalışma hayatının dışında. Başvuruda bulunan şiddet mağduru kadınların sadece % 34’ünün mağduriyetleriyle ilgili bir hukuki süreçlerinin olduğu görülmektedir. Kadınlar en çok (% 50.8) eşi/partnerinden şiddet görüyor.”