Geri Dön

Stratejik görevler için çifte soruşturma

AK Parti, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) “kişisel veri ihlâli” nedeniyle iptal ettiği güvenlik soruşturmalarını yeniden düzenledi.

Stratejik görevler için çifte soruşturma
AYŞEGÜL KAHVECİOĞLU Ankara

Meclis Başkanlığı’na sunulan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi”ndeki önemli düzenlemeler şöyle:

Statüsü veya çalıştırma şekline bağlı olmaksızın ilk defa veya yeniden memuriyete veya kamu görevine atanacaklar hakkında yalnızca arşiv araştırması yapılacak. Ancak “devlet güvenliğinin, ulusal varlığın ve bütünlüğün, iç ve dış menfaatlerin zarar görebileceği veya tehlikeye düşebileceği bilgi ve belgelerin bulunduğu” gizlilik dereceli birimler ile Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, jandarma, emniyet, sahil güvenlik ve istihbarat teşkilatlarında çalıştırılacak kamu personeli, cezaevi personeli, üst kademe kamu yöneticileri, milli güvenlik açısından stratejik önemi olan birim, proje, tesis ve hizmetlerde çalışanlar hakkında arşiv araştırmasının yanı sıra güvenlik soruşturması da yapılacak.

Millî Savunma Üniversitesi’ne bağlı enstitüler ile Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanunlarına göre öğrenim görecekler; hâkim ve savcı adaylığına atanacaklar, hâkimlik ve savcılık mesleğine kabul edilecekler ve hâkim ve savcı sınıfı dışında kalan adlî ve idarî yargıda çalıştırılacak tüm personel hakkında hem güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak.

Arşiv araştırması; kişinin adli sicil kaydının, kolluk kuvvetleri tarafından aranıp aranmadığının, hakkında herhangi bir kısıtlama, kesinleşmiş mahkeme kararları, devam eden veya sonuçlanmış soruşturması ya da kovuşturması, kamu görevinden çıkarılma ya da kesinleşmiş memurluktan çıkarma cezası olup olmadığının mevcut kayıtlardan tespit edilmesini kapsayacak.

Güvenlik soruşturması ise arşiv araştırmasındaki hususlara ek olarak “kişinin görevin gerektirdiği niteliklerle ilgili kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerindeki olgusal verilerinin, yabancı devlet kurumları ve yabancılarla ilişiğinin ve terör örgütleri veya suç işlemek amacıyla kurulan örgütlerle eylem birliği, irtibat ve iltisak içinde olup olmadığının mevcut kayıtlardan ve kişinin görevine yansıyacak hususların denetime elverişli olacak yöntemlerle yerinden araştırılmak suretiyle tespit edilmesi” olacak. Güvenlik soruşturmasına kişinin eşi ile birinci derece kan ve sihri hısımları da dâhil edilecek.

Hem güvenlik soruşturmasına hem arşiv araştırmasına tabi tutulacak “devletin güvenliğini, ulusun varlığını ve bütünlüğünü iç ve dış menfaatlerinin zarar görebileceği veya tehlikeye düşebileceği bilgi ve belgeler ile gizlilik dereceli kamu personeli ile meslek gruplarının” tespiti Cumhurbaşkanınca yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenecek.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, MİT, Emniyet ve mahalli mülki idare amirlikleri tarafından yapılacak. Bu birimler, kendilerine iletilen taleple sınırlı olarak bakanlıklar ile kamu kurumlarının arşivlerinden gerekli bilgi ve belgeler ile mahkeme karar ve kayıtlarını almaya yetkili olacak. Ancak söz konusu personel hukuka aykırı olarak elektronik ortamda veya bilgisayar loglarında kişisel verilerle ilgili sorgulama yapamayacak.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından çıkan sonuçların değerlendirilmesi amacıyla ilgili kurumlarda değerlendirme komisyonları kurulacak.

İstanbul'da "Yeditepe Huzur" denetimiİstanbul genelinde eş zamanlı olarak Yeditepe Huzur 2020/16 denetimleri gerçekleştirildi.

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber