Gençlerin istihdamını artıracak bir hamle

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’nın (MESS) işbirliği ile hazırlanan, Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi’nin (BÜYEM) akademik katkı sunduğu Eğitim ve İstihdam Programı’nın tanıtımı geçen hafta gerçekleştirildi.

Programın amacı üniversitelerin fen, teknoloji, mühendislik ve matematik bölümlerinden mezun olmuş ya da üniversite son sınıfta olan ve mezun olacak gençlere, bilişim ve yazılım konularında Türkiye ve dünyadan önde gelen kurumlarla yapılan iş birlikleri ve MEXT uzmanlığı ile ücretsiz eğitim programı sunmak, mezun olan gençlere, MESS üyelerinde ve Türkiye’nin önde gelen şirketlerinde uzun dönemli staj ve çalışma imkânı sunmak.

Yeni çağın yetkinliği

MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol toplantıda yaptığı konuşmada gençlere daha kariyerlerinin en başında yeni çağın yetkinliklerini kazandırmayı, onların gelişimine katkı sağlamayı, iş gücümüzü, ekonomimizin dinamosu olan sanayimizin ihtiyacı olan geleceğin işlerine hazırlamayı amaçladıklarını, ülkemizin istihdamına, refahına destek verdiklerini belirtti.

Programın başlıca hedefi bilişim sektörüne nitelikli ve uzman iş gücü kazandırmak amacıyla işverenlere, şirketlerinde işbaşı yapacak bilgi ve beceriye sahip iş gücünü sunmak, Türk ekonomisine katkı sağlayacak gençlerimizin, işverenlerimizle buluşmasını sağlayarak bilişim sektöründeki istihdam oranının artırılmasında aktif rol oynamak.

Gençlerin istihdamını artıracak bir hamle

Lider şirketlerde iş

Program ile her yıl üniversite son sınıf öğrencisi ya da yeni mezun 300 gencin öğrenme yolculuklarının tamamlaması hedefleniyor. Gençlere sanayimizin en çok ihtiyaç duyduğu tam donanımlı web geliştirici, siber güvenlik uzmanı, ağ ve sistem uzmanı olarak 3 temel rolde yetkinlikler kazandırılacak. Gençler üç ay boyunca yoğun bir tempoda, rollere göre özelleşmiş fiziksel ve çevrimiçi eğitimlere katılacaklar.

Sadece teorik bilgi almakla kalmayıp bilfiil sanayi odaklı projelerde görev alarak yetkinliklerini geliştirecekler. Programı tamamlayan gençler, her biri alanında lider şirketlerde iş gücüne katılacaklar. Sanayi konusundaki uzmanlık yazılım ile birleştiriliyor.

Gençlerin istihdamını artıracak bir hamle

Program içeriği çok yönlü oldu

Programda konuya sadece bilişim teknolojileri perspektifinden değil operasyon teknolojileri perspektifinden de yaklaşılıyor. Hazırlanan müfredat, yazılımcıların en çok ihtiyaç duyduğu tasarım odaklı düşünme, çevik proje yönetimi, etkili iletişim gibi 12 sosyal becerinin tamamına hitap ediyor. İş dünyası eğitimleri, genel teknik eğitimler, rol bazlı teknik eğitimler ile iş ortamında uygulama imkanı sunuluyor. Projede kadın erkek dağılımına özellikle dikkat ediliyor. Fırsat eşitliği özellikle gözetiliyor, program sonunda gençlerin işgücüne katılım süreçlerine de destek olunuyor. Kısacası, mext bil-işim programı bilgiyi, teknolojiyi, istihdamı tek potada eriten, gençler gibi dinamik, çevik, sürekli gelişen ve büyüyen bir program.

Hangi eğitimler var?

Program kapsamında verilen eğitimler iş hayatına yönelik, genel teknik ve rol bazında belirlenmiş teknik eğitimler olmak üzere çok yönlü. Bu kapsamda, çevik proje yönetimi, tasarım odaklı düşünme, fasilitasyon teknikleri, mülakat teknikleri, sanayide dijital dönüşüm, bilişim temelleri, siber güvenliğe giriş, yapay zeka, blockchain, bilim ve teknoloji, yeni nesil teknolojiler, programlamaya giriş ve algoritma oluşturma, veri yapılandırma, phyton programlama, nesnelerin interneti temel seviye, sanayide dijital dönüşüm, robotik ve görüntü işleme, robotik proses otomasyonu dersleri verilecek. Eğitim programının akademik partnerliğini Boğaziçi Üniversitesi’nin Yaşam Boyu Eğitim Merkezi üstleniyor.