Çok çalışmak mı önemli, şans mı?

8 Aralık 2023

OECD ülkelerindeki çalışanların çoğu çok çalışmanın kişinin sosyo-ekonomik konumunu belirlemede gerekli ve çok önemli olduğunu, düşük gelirin kötü şanstan kaynaklandığını, yüksek gelire ise şanslıların eriştiğini düşünüyor.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatı (OECD) tarafından yayınlanan yeni bir çalışmada hayatta ve özellikle iş hayatında ilerlemek için en önemli faktörün ne olduğu konusundaki görüşleri araştırılmış. Türkiye’nin de aralarında olduğu 27 OECD ülkesi için yapılan araştırmada insanların fırsat eşitliğine yönelik tutumları da ele alınmış. Bugünkü yazımda, ülkemizde de sık sık dile getirilen başarı üzerinde çok çalışmanın mı, yoksa şansın mı etkili olduğu konusunu ele almaya çalışacağım.

Çok çalışmak gerek

Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, ankete katılanların yüzde 60’ı, başka bir ifadeyle her 10 çalışandan altısı, çok çalışmanın kişinin sosyo-ekonomik konumunu belirlemede gerekli ve çok

Yazının Devamı

Kadın istihdamı için desteğe devam

4 Aralık 2023

İstihdamda kadın çalışan oranını artırmaya yönelik önemli düzenlemeler var. Mevcut koruyucu düzenlemelerin etkinliğinin sağlanması da çok mühim. Gelin bu konuya daha yakından bakalım...

Kadınların istihdama katılımını desteklemeye yönelik her geçen gün yeni düzenlemeler hayata geçiriliyor. Bununla birlikte mevcut koruyucu düzenlemelerin de etkinliğinin sağlanması büyük önem taşıyor. Kadınların korunmasına yönelik düzenlemeler, iş özelinde yapıldığı gibi, kadınların özel çalışma şartlarına sahip olması gereken dönemler için de ayrıca düzenleniyor.

Kadın işçilerin maden ocakları ile kablo döşemesi, kanalizasyon ve tünel inşaatı gibi yer altında veya su altında çalışılacak işlerde çalıştırılmaları yasaklanmıştır.

Aynı şekilde kadın işçilerin işe girişlerinde ve işe devamları süresince sağlık durumlarının kontrolünün yapılması, sağlık durumlarına uymayan işlerde çalıştırılmamaları gerekmektedir.

Bu noktada işyeri hekimlerine özel görevler düşmektedir. İşyeri hekimleri kadınların

Yazının Devamı

Kimlerin sigortadaki prim borcu silinecek?

1 Aralık 2023

Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlularına af getirilmesine dair düzenleme kimleri kapsıyor? İşsiz kalan genel sağlık sigortasından yararlanır mı? Gelin birlikte inceleyelim...

Meclis gündemine gelmeye hazırlanan Torba Kanun içerisinde Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlularına af getirilmesine dair düzenleme söz konusu. Bu düzenlemenin kapsamı biraz dar tutuldu. Yalnızca 1 Ocak 2014 ve öncesine dair borçlar affedilecek. Bu tarihten sonraki dönemler için GSS prim borcu olanlar için düzenleme genişletilmezse hali hazırda GSS borcu olanlar için bir af ya da yapılandırma söz konusu olmayacak.

GSS herkesi kapsıyor

Genel sağlık sigortası hayata geçtikten sonra Türkiye’de ikamet eden herkes genel sağlık sigortalısı olmuştu. 2012 yılından bu yana uygulanan genel sağlık sigortası, sağlık hizmetlerinin kapsamını nüfusun tamamına yaygınlaştırdı. Çalışanların genel sağlık sigortası primleri işverenleri tarafından ödeniyor. Emekliler ve SGK’dan malullük, dul ve yetim aylığı alanlar ise prim ödemeden sağlık hizmetlerinden faydalanıyorlar. Bunun

Yazının Devamı

Asgari ücrette ne öne çıkacak?

27 Kasım 2023

Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında toplanmaya başlayacak. Önce asgari ücret seviyelerini AB ülkeleri ile karşılaştırmalı ele alalım. Türkiye’de asgari ücret nasıl artıyor ve daha çok nelere odaklanmalı, bunlara da bakalım.

Asgari ücret, temel düzeyde ihtiyaçları karşılayacak bir gelir seviyesini sağlama amacını taşıyan vazgeçilmez bir sosyal politika aracı. Bu politika, sadece asgari ücretle çalışanları değil, aynı zamanda genel ücret seviyelerini etkileyerek birçok çalışanı ve işvereni de etkiler. Asgari ücret belirlenirken, istatistiksel verilere dayanılması ve sosyal taraflarla tam bir istişare içinde olunması, çalışma barışının yanı sıra işgücü piyasasındaki dinamikler, işsizlik ve kayıt dışı istihdam gibi konular açısından büyük önem taşır.

Aralık ayı itibarıyla Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanmaya başlayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan’ın açıklamasına göre, 2024 yılı için asgari ücret düzeyi geçmişte olduğu gibi

Yazının Devamı

İşte mola vermek hakkında her şey

24 Kasım 2023

Çalışmanın orta bir diliminde işçinin ihtiyaçlarını karşılaması için verilen ‘ara dinlenme’ çalışma süresine göre değişir ve aralıksız olarak kullandırılır.

Ara dinlenmesi, çalışmanın orta bir diliminde işçinin ihtiyaçlarını karşılaması için verilir. İşçinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelirken iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak noktasında önemli bir araçtır. Bu nedenle işçinin isteği ile dahi kaldırılması mümkün değildir.

İş Kanunu ile belirlenmiş ‘ara dinlenme’ çalışma süresine göre değişir. Günlük çalışma süresi 4 saat veya daha kısa olan işçilere 15 dakika, 4 saat - 7.5 saat olan işçilere 30 dakika, 7.5 saatten fazla işçilere 60 dakika ara dinlenmesi verilmesi gerekir. Günde 11 saate kadar çalışmalar için ara dinlenmesi en az 1 saat, 11 saati aşarsa da en az 1.5 saat olarak verilir. Bununla birlikte yemek yeme, çay içme, dinlenme gibi ihtiyaçların giderilmesi için ‘ara dinlenme’ çalışma süresinden

Yazının Devamı

Borçlanma ve emeklilik başvurusu zamanı mı?

20 Kasım 2023

Sosyal güvenlik sisteminde borçlanmalar asgari ücrete endekslidir. Asgari ücretteki artış da borçlanma miktarlarını artırır. Bu nedenle borçlanma yapmak isteyenlerin ellerini çabuk tutmaları ve yıl bitmeden başvurularını yapıp borçlanma miktarlarını ödemeleri avantajlarına olacaktır. Diğer yandan emekli olmaya hak kazanmış kişiler için ise yeni yılın beklenmesi daha avantajlı.

Sosyal güvenlik sisteminde borçlanma tutarları asgari ücrete endeksli demiştik... 1 Temmuz’dan itibaren bir günlük borçlanma tutarı en düşük 143 TL olarak uygulanıyor. Dolayısıyla doğum borçlanacak kadın sigortalı şu an için 103.024,8 TL ödemek durumunda. 1 Ocak’tan itibaren bu rakam asgari ücretteki artışa bağlı olarak artacak. Asgari ücret yüzde 50 artarsa bir günlük borçlanma için ödenmesi gereken tutar 214.6 TL’ye yükselecek. Bir doğum borçlanacak kadın sigortalının ödemesi gereken rakam da 154.535 TL’yi bulacak. Dolayısıyla 51.511 TL’lik bir artış söz konusu.

Şu an için 18 aylık

Yazının Devamı

SGK işveren temsilciliği uygulaması genişliyor

17 Kasım 2023

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, geçtiğimiz yıl Nisan ayı sonuında özellikle çok sayıda çalışanı olan büyük işverenler için yeni bir uygulamanın hayata geçirildiğini duyurmuştu. Maliye Bakanlığı’nca uygulanan Büyük Mükellefler Vergi Dairesi uygulamasına benzer şekilde, işyerinde çalıştırılan ve bildirimi yapılan sigortalı sayıları dikkate alınarak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlükleri/Sosyal Güvenlik Merkezlerinde görev yapan personel arasından SGK İşveren Temsilcisi belirlenmişti. 16 Mayıs 2022 tarihinden itibaren ilk olarak İzmir ve Gaziantep Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerinde başlatılmış olan uygulamanın sonuçlarına göre diğer il müdürlüklerinin de uygulamaya dahil edileceği açıklamıştı.

Geçtiğimiz günlerde SGK tarafından yapılan açıklama ile pilot illere yeni iller de eklendi. Bugünkü yazımda uygulamaya ilişkin detayları ve kapsama eklenen yeni illeri kaleme alacağım.

Hız kazandırıyor

SGK İşveren Temsilciliği uygulaması ile yüksek istihdam kapasitesine sahip, yani

Yazının Devamı

Kilit çalışanlar rakip şirkete geçebilir mi?

13 Kasım 2023

Günümüzde birçok işveren, üst düzey çalışanlarının müşteri bilgilerini kullanmasını engellemek adına rekabet etmeme sözleşmesi imzalattırıyor. Rekabet yasağı, çalışanan geleceğini sınırsız ve hakkaniyete aykırı şekilde tehlikeye düşürmemeli.

Rekabet yasağı işverenin müşteri çevresi hakkında detaylı bilgi sahibi olan ve işverene zarar verme gücü olan işçilerin iş sözleşmesi sona erdikten sonra Kanunda sınırlı olan şekilde çalışmalarının engellenmesidir. Bir yönüyle işvereni riske karşı korurken işçinin de belirli bir süre çalışmasını engelleyerek işçinin zarara uğramasına sebep olabilmektedir. Yasak birçok yönüyle tartışma konusu olagelmiştir.

Dava nerede açılacak?

Günümüzde birçok işveren üst düzey çalışanlarının müşteri bilgilerini kullanmasını engellemek adına rekabet etmeme sözleşmesi imzalattırma yoluna başvuruyor. Genellikle bu sözleşmelerde yasağın ihlaline bağlı olarak yüksek cezai şartlar öngörülüyor ve yasağı ihlal eden eski

Yazının Devamı