CHP (2)

CHP (2)


       Gelmiş geçmiş siyasilerimiz içinde bana göre belki de en ciddi, en güvenilir olanlardan biri CHP'nin bugünkü Genel Sekreteri Tarhan Erdem'dir.
       CHP'nin yeni kimliği Genel Başkan Öymen'le beraber, Erdem'in damgasının ağırlığını taşıyor.
       CHP; "Çağdaş Parti Örgütlenmesi" konulu çalışmayı bir kitap haline getirmiş.
       Kitabın önsözü Tarhan Erdem'e ait.
       Ve ilk cümle: "CHP yeniden yapılanmasını başarmak ve ülkemizin içinde bulunduğu tıkanıklıkları aşacak politikaları önermek ve yeniden umut olmak zorundadır."
       Hem CHP için, hem ülke için doğru tespit, gerçekçi olmayı gerektirir.
       CHP'nin zirvesine hakim olansa gerçekçilik.
       * * *
       ERDEM'den bir paragraf daha:
     "Ülkemiz, içinde bulunduğu sorunları çözebilecek potansiyele sahiptir. Eksik olan, politik önderlik ve umutların eyleme geçirilmesidir. CHP ülke potansiyelini harekete geçirecek bir politik önderliğe hazırlanmalıdır. Çünkü yurttaşlarımız, içinde bulundukları bunalımda umut ve politik önderlik beklemektedir."
       CHP Genel Sekreteri iki sayfalık önsözünü şöyle bitiriyor:
     "CHP, yakın gelecekte ülkesini ve halkını seven her seçmenin güvenle oy vereceği bir parti olma hazırlığındadır."
       Bu cümle CHP'nin yeniden dirilişinin habercisi olacaksa, buna sosyal demokrat çevreler kadar CHP'yi Türk siyasi hayatında bir denge unsuru olarak gören herkes memnun olacaktır.
       * * *
       BANA sorarsanız Erdem'in buraya aldığım bir önceki paragrafı çok daha önemli şeyler ifade ediyor:
     "Ülkemiz içinde bulunduğu sorunları çözebilecek potansiyele sahiptir. Eksik olan, politik önderlik ve umutların eyleme geçirilmesidir."
       Türkiye'nin sorunları yıllardır bu cümlenin kelimeleri arasında kilitlenip kalmadı mı?
       Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana çok parti kuruldu, battı; politik önderlik fonksiyonunu kaçı üstlenebildi? Birkaç lider bir tarafa bırakılırsa siyasi liderlerin çoğu statükoyu korumaktan başka bir şey yapabildi mi?
       65 milyonun topyekün potansiyelini harekete geçirecek bir siyasi parti, bir siyasi kadro, bir siyasi lider maalesef ufukta yok.
       Partilerimiz her seçimde oy kaybediyor. Partiler küçülürken, o partilerin liderleri büyüyor; işte ülke potansiyelini harekete geçirecek olan kişiler, kadrolar bunlar denilebilir mi?
       Üçüncü sınıf yöneticilerle birinci sınıf ülke olunamaz.
       Tarhan Erdem'in tespitleri CHP'yi harekete geçirirse umutlar da herhalde eyleme dönüşebilecektir.Yazara E-Posta: dheper@milliyet.com.tr