KİŞİYE ÖZEL CHECK UP

İdeal check up kişiye özel olmalıdır ve doktorla yapılan görüşme ve muayeneye dayanmalıdır. Çıkan sonuca göre ilgili uzmana başvurulması ve dosyanızın aynı merkezde toplanması gerekir

KİŞİYE ÖZEL CHECK UP

Zaman hiç durmadan akıp gider biz bu zamanı yıllara, aylara, günlere, saatlere bölerek kullanırız. Bizim için bir işin ya da bir duygunun ne kadar zaman aldığı veya ne kadar sürdüğünü belirlemede bir ölçektir zaman. Yıldönümleri de işte hep olduğu gibi hayatta da bilançoları yapıp birtakım kararlar almaya yönlendirir insanı. Geçen yıl boyunca ne kadar kazandığınız, bunun için ne kadar bir bedel ödediğiniz önemlidir bir sonraki yılda ne yapacağınıza karar vermenizde. Sizi en çok mutlu eden gururlandıran neyse önceliğinizi ona göre ayarlarsınız.

Kişiye özel olmalı

Her insanın DNA’sı farklı olduğu gibi taşıdığı birçok özellik de farklıdır. Karakteri, hayata bakışı farklıdır. Bunlar yaşam tarzını belirlediği için sağlığı açısından da önemlidir. Genel olarak belirli yaş dönemlerine göre, cinsiyete göre yapılacak check uplar değişebilir. Sıklıkla da yaş ilerledikçe rastlanılacak hastalıkların olasılığı arttığı için check up’ın da detayı artar.

Önce check up’ta size yol gösterecek ve bu yolda beraber ilerleyecek doğru doktoru bulmak gerekir. Check up’ın temeli doktorla görüşme ve muayeneye dayanmalıdır. Kişiye özel olmalıdır. Tetkikleri detaylandırırken hastamızla olan görüşmemizde şikayetleriyle ilgili aldığımız bilgiler, daha önceki sağlık geçmişi, ailesinde görülen hastalıklar, sigara ve alkol alışkanlığı bizi yönlendirir. Kan, idrar tahlili, EKG, akciğer röntgeni, ek olarak efor testi, ritim ve tansiyon holter tetkiki, batın (karın) ultrasonu gibi tetkikleri görüşme sırasında edindiğimiz ipuçlarıyla beraber daha da detaylandırabiliriz.

Check up sırasında ya da sonuçlar çıktıktan sonra tespit edilen aksaklık hangi organ veya sistem ile ilgiliyse o branşa ait uzman doktora müracaat etmek yerinde olacaktır. “Her şeyi ben bilirim” tarzında yaklaşan, uzman olmadığı konuda tetkikler isteyip bir de tedaviye yönlendiren doktorlara mutlaka şüpheyle yaklaşmak gerekir. Örneğin daha ilk görüşmede kalp ile ilgili bir şikayetten şüphelenildiyse mutlaka ve acil şekilde bir kardiyoloğa yönlendirmek gerekir. Böylece doğru tetkiki doğru sırayla yapılarak teşhiste gecikme olmaz. Kalp ile ilgili hastalıklar çoğu zaman çok sinsi bir şekilde ilerlediğinden ve hayatı tehdit eden bir hastalık söz konusu olduğundan bu yaklaşım son derece önemlidir. Bu nedenle check up doktorunun da bu belirtileri atlamamak adına gerekli bilgi ve donanıma sahip olması gerekir. Aynı şekilde tahlilde böbrek fonksiyonları bozuk çıktıysa nefrolog, mide, bağırsak şikayetleri varsa gastroenterolog ile görüşmeye yönlendirmek doğru olur. Böylelikle böbrek veya idrar yollarıyla ilgili daha ileri görüntüleme yöntemleri, 24 saatlik idrar tahlili gibi normalde check up’ta olmayan ancak böbreğin durumunu anlamak için gerekli daha detaylı tetkikler yapılmış olur.

Mide, bağırsak şikayetlerine göre gastroskopi, kolonoskopi tetkikleri yapılıp bu organların detaylı incelemesi yapılır. Aynı şekilde hormonlarla ilgili bir tetkik ya da tedavi gerektiğinde mutlaka bir endokrinoloji uzmanına müracaat etmek gerekir. Dışarıdan hormon tedavisinin bilinçsizce verilmesi, ilgili organın işlevini bozacak ve baskılayacaktır.

Aynı merkezde toplanmalı

Burada esas olan sağlık dosyanızın aynı merkezde toplanıp değerlendirilmesidir. Check up doktorunuzun takibinizi yaparak dosyanızı tüm bu gerekli bilgilerle tamamlaması gerekir. İdeal check up’ın tanımını bu şekilde yapmışken dilerim sağlığınızla ilgili check up 2017’deki bilançonuzda iş, arkadaş gibi hayatınızdaki diğer değerlere yaptığınız değerlendirmelerle beraber, her zaman sağlıklı ve dayanıklı çıksın.