Akdağ: 10 milyon tavuk itlaf edilmeli

Kuş gribinin akıbeti farklı olmayacaktır.Ancak, bu virüsün taşıdığı potansiyel tehlike gündemdeki sırasına bakılmayacak kadar önemli görünüyor. O kadar ki Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ, doğanın çok önemli bir işaret verdiğini, bunun Türk insanının yaşam kültürünü değiştirmesini gerektirecek kadar yaşamsal olduğunu söylüyor.Sağlık Bakanı, sadece hastalığın ön plana çıktığı günlerle sınırlı olarak değil, çok daha kalıcı, uzun vadeli önlemlerin alınması ve halkın da buna alışması gerektiğini savunuyor. Türkiye'de gündem çok sık değişir. Çok önemli de olsa bir konu, bir başka konuya yerini kaptırırsa unutulmaya yüz tutar. Akdağ, önlemlerin kesin sonuç vermesi ve kalıcı olması için Türkiye'de tereddüt edilmeden ev ölçeğinde beslenen yaklaşık 10 milyon tavuğun itlaf edilmesi gerektiğini vurguluyor.Akdağ, bu görüşünün gerekçesini şöyle özetliyor:"Kuş gribi virüsü göçmen kuşlardan kümes hayvanlarına bulaşıyor. Onlardan da temas eden insanlara. Kuşların göç yollarını değiştiremeyeceğimize göre bu sorun sürekli bir nitelik taşıyor. Türkiye'de virüsün insanlara bulaşmasının nedeni, kırsal kesimde, ev veya bahçe ölçeğinde kümes hayvanı beslenmesi. Elbette bunun ekonomik nedenlerini anlıyorum ama sonuçta devlet 3-5-10 kümes hayvanının sağladığı ekonomik katkıyı telafi edebilir. Bu ekonomik kayıp karşısında dağınık ve açıkta kümes hayvanı beslenmesinin insanlarımıza yönelik olarak taşıdığı tehlike dikkate alınırsa, ihmal edilebilir boyuttadır. Tarım Bakanlığımızın tespitlerine göre Türkiye'de ev ölçeğinde beslenen kümes hayvanı sayısı 10 milyon civarındadır. Bana göre kesin ve kalıcı çözüm, bu hayvanların itlaf edilmesi ve bu tür kümes hayvanı beslemenin tümüyle terk edilmesidir." 10 milyon itlaf Sağlık Bakanı, kuş gribi virüsünün yarattığı ve yaratacağı tehlikenin artık Türk insanının kültürünü değiştirmeye zorlayacak boyutta olduğunun altını çiziyor. Hayvanlarla iç içe yaşama, kümes hayvanlarını sevme, onlarla temas etme, çocukların oynamasına ve sevmesine izin verme gibi kültürel alışkanlıkların da bırakılmasını salık veriyor.Akdağ, bu konuya hükümetin çok ciddi biçimde eğildiğine bir örnek olarak son Bakanlar Kurulu toplantısında, ilkokullarda çocukların kümes hayvanlarıyla temas etmelerinin ne gibi tehlikeler taşıdığının bir ders gibi verilmesi üzerinde de durulduğunu vurguluyor. Çocukların bu hayvanlarla temasının kesilmesinin, kesin ve kalıcı önlemlerin başında geldiğine işaret ediyor.Kuş gribi virüsünün yapı değişerek insandan insana geçebilen bir özellik kazanmasından sadece Türkiye'nin değil, bütün dünyanın endişe ettiğini de anımsatıyor.Kuş gribiyle mücadele Tarım ve Sağlık bakanlıklarının yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı'nın da faaliyet alanına girecek gibi görünüyor.Gündemdeki sırası ne olursa olsun, özellikle büyüklerin, Sağlık Bakanı'nın önerilerini ciddiye almaları gerekiyor. fbila@milliyet.com.tr 'Kültür değişmeli'