Baykal ve Çiçek'ten irtica yorumu

CHP lideri Baykal, dün bu sorumu şöyle yanıtladı:"Toplumun duyma ihtiyacı olan konular ve sözlerdi. Toplumun yüksek sesle duymak istediğini dile getiren yüksek sesti."Genelkurmay Başkanı ve komutanların konuşma gereği duymasının nedenlerinden biri olarak da muhalefet boşluğu gösteriliyor. Muhalefetin bu konularda yeterince aktif ve etkin olamadığı eleştirisi yapılıyor.Baykal bu görüşe katılmıyor, aksine, "hükümet konuşmadığı için komutanların konuşmak zorunda kaldığını" düşünüyor. Genelkurmay Başkanı Org. Büyükanıt'ın konuşmasını ana muhalefet partisi CHP nasıl karşıladı? "Nasıl?" diye sorunca Baykal şu yanıtı veriyor:"İçeriden dışarıdan, yerli yabancı birçok kişi ve kurum, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef alan konuşmalar yapıyorlar. Belli ki hedefleri TSK'yı yıpratmak. Hal böyle olduğu halde hükümet TSK'yı savunan tek söz söylemiyor. Peki bu ülkede Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül ne için var, ne iş yapar? TSK'ya yöneltilen haksız ve ağır eleştiriler karşısında neden tek söz etmez. Sonra Başbakan Erdoğan, Dışişleri Bakanı Gül niye var? Onlar niye tek söz etmezler. Sanki TSK'ya söylenenlere, 'iyidir, doğrudur' dercesine susup kalıyorlar. Böyle olunca da TSK kendini savunmak durumunda kalıyor." Gönül ne iş yapar? Baykal, Büyükanıt'ın terör konusundaki sözleriyle ilgili olarak şu değerlendirmeyi yapıyor:"Terör konusunda bir büyük projenin parçalarını gördük. Genelkurmay Başkanı'nın konuşması bu projeyi çökertmiştir. Irak'ta her gün 50-70 kişi ölüyor, Irak Cumhurbaşkanı Irak'ı bırakmış, Türkiye'yi yönetmeye kalkıyor. Talabani bir gün çıkıyor PKK ateşkes ilan edecek diyor, birkaç gün sonra böyle bir açıklama yapılıyor, sonra çıkıyor, PKK'yı size karşı kullanırız diyor. Af çıkarın diyor. Neredeyse Türkiye'yi Talabani yönetecek diye düşüneceğiz. Org. Büyükanıt'ın konuşması ve tutumu, kotarılmaya çalışılan bu planı suya düşürmüştür." Çöken proje Adalet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek ise soyut tartışmaların yararsız olduğunu düşünüyor.Çiçek, "irtica var, yok" tartışmasına ilişkin sorumu yanıtlarken şu saptamaları yaptı:"Soyut irtica kavramı üzerinden tartışmak anlamsız. Bu meçhulü meçhulle izaha benzer. Daha somut konuşmak gerekir. İrtica var mı, yok mu diye değil, irticai faaliyet var mı, yok mu; irticai faaliyet niteliğinde fiiller var mı, yok mu, diye sorarsanız, o zaman 'vardır' derim. Çünkü, böyle tanımlanabilecek faaliyetler, fiiller var ve bunlar suçtur. Benim söylemek istediğim şuydu: Ceza kanunlarımızda irtica suçu diye tarif edilmiş bir suç yok. Ama irticai faaliyet suçu var ve bu fiili işleyenler için Ceza Kanunu'muzda öngörülmüş cezalar da var. Örnek isterseniz Devrim kanunlarına muhalefet etmek suçtur ve bu mahiyette bir faaliyettir. Kılık-kıyafet de dahil olmak üzere. İşte cezaevlerinde 38 ayrı örgüt mensupları var. Bunların bir kısmı bu tanıma girecek faaliyet gösteren örgütlere mensup. Fiilleri irticai faaliyet niteliğindedir, suçtur." Çiçek: "İrticai faaliyet var" Çiçek, sorunun kaynağında din eğitimindeki yetersizliğin bulunduğunu düşünüyor. Şöyle diyor:"İrticayı besleyen en önemli kaynak din eğitiminin yetersizliğidir. Bu alandaki boşluk da sokak başındaki adamlar tarafından doldurulmaya çalışılıyor. Dini, din bilgilerini kendilerine göre çarpıtıp anlatıyorlar. O kadar ki, adam çıkıp masum insanları öldürmeyi cennetin kapısını açacak anahtar diye anlatıyor. Bunun İslamla, Müslümanlıkla bir ilgisi yok. Diyanet bu konularda açıklamalar yapmak zorunda kalıyor. Neden, yeterli bir din eğitimi verilmiyor olmasıdır." Din eğitimi eksikliği Çiçek, Kretschmer'in konuşmalarını da şöyle değerlendiriyor:"Bizim büyükelçilerimizde, AB elçisinin fazla large (geniş) davrandığı kanısı hâkim. Bence de öyle. Bu tür konuşmalar halkın tepkisine neden oluyor. Halk reaksiyon gösteriyor ve AB'ye olan destek düşüyor. AB çifte standart uyguluyor. Alın 301. madde tartışmasını. Bizi eleştiriyor ama Avrupa'daki 301. maddeleri konu etmiyor. Halkta biz ne yaparsak yapalım bizi AB'ye almayacaklar yargısı genişliyor ve yerleşiyor."Baykal ve Çiçek'in sözlerinden, Org. Büyükanıt'ın eleştirel biçimde değindiği konuların daha uzun süre tartışılacağı anlaşılıyor. fbila@milliyet.com.tr "Kretschmer fazla large"