Dağlıca taburunda er Ramazan Yüce'nin ne işi vardı?

Yön Baskının gerçekleştiği günden beri bu konuda bazı kuşkular kamuoyuna yansımıştı. PKK'nın birliğin içinden bilgi aldığı, askerler arasında köstebek bulunduğu gibi iddialar ortaya atılmıştı. PKK'nın yanında götürdüğü ve sonradan propaganda malzemesi olarak kullandığı erlerin bazıları hakkında bu kuşku daha da artmıştı.Erlerin serbest kalmasından sonra tutuklanmaları da dikkat çekti. Olay şu anda askeri yargıda. Askeri savcılığın, bu erlerden Ramazan Yüce hakkında ömür boyu hapis talebiyle dava açmış olması, dikkatleri bu isim üzerinde yoğunlaştırdı.Bu süreçte yine basına er Ramazan Yüce'nin 2002'de Nevruz gösterilerine katılmak ve PKK'ya üye olmaktan dava açıldığı, ancak beraat ettiği haberleri de yer aldı.Ramazan Yüce'nin, PKK'ya üye olmaktan yargılanan bir askerin, sınır boyunda, PKK ile çatışma olasılığı en yüksek olan bir bölgede görev yapacak birlikte neden görevlendirildiği sorusu ortaya atıldı. Bu soru PKK'lı olduğundan kuşkulanılan birini böyle bir birlikte görevlendirenler açısından da bir ihmal suçlamasını barındırıyor. Bu ne biçim istihbarat, sorusunu içeriyor. Dağlıca taburuna bağlı emniyet birliğinin PKK saldırısına uğraması olayıyla ilgili bazı soru işaretleri henüz aydınlığa kavuşmuş değil. Önce hassas bölgelerde ve hassas görevlerde bulunacak askeri personel için bir güvenlik soruşturması yapıldığını belirtelim.Bu birliklerde alınacak görevler için de bu geçerli. Örneğin telsizci, silah ve mühimmat sorumlusu gibi görevler verilecek erler için de araştırma yapılıyor.Er Ramazan Yüce'nin birlikteki görevi telsizci. Yüce'nin tercih edilmesinin bir nedeni de Kürtçe bilmesi. Er Yüce hakkında da bu görev verilmeden önce güvenlik soruşturması yapıldığı belirtiliyor. Ancak, soruşturma sonucunda birlik komutanlığına gelen bilgi, Yüce'nin "adli sicilinin temiz" olduğu yolunda. Görevlendirme bu bilgiden sonra yapılıyor. Güvenlik soruşturması Er Ramazan Yüce, Nevruz gösterileri ve PKK'ya üye olmaktan yargılandığı halde komutanlık bu bilgiyi nasıl atlıyor?Nedeni İçişleri Bakanlığı Bilgi Toplama Yönergesi...Bu yönergedeki hüküm şöyle:"Bu yönergenin 9/b maddesinin bentlerinde yazılı suç sayılan fiilleri işleyenler hakkında adli makamlar, beraat, ceza verilmesine yer olmadığı, davanın düşmesi veya dava zaman aşımı nedeniyle davanın ortadan kaldırılmasına karar verilmiş ve kararın kesinleşmiş olması halinde bilgi formları iptal edilir."Er Ramazan Yüce hakkındaki güvenlik soruşturmasının "temiz" gelmesinin nedeni, bu hüküm gereğince beraat ettiği için bilgi formunun iptal edilmiş olması.Bu düzenleme AB reformlarının bir gereği olarak yapıldı. "Fişleme" suçlamalarının önü böyle kesildi.Dolayısıyla "adli sicil" açısından Yüce "temiz"e çıkmış oldu.Bu durum "adli sicil" ile "istihbaratın" farklı olgular olduğunu da kanıtladı. Bilgi toplama yönergesi Türk ordusu ulusal bir ordudur. Askerliğini yapmaya elverişli herkes askere alınır. Askerlik hizmeti sırasında görevlendirmeler yapılırken de bölge veya etnik köken ayrımı yapılmaz, yapılamaz. Nitelikleri yeterliyse, herkes her yerde ve her görevi üstlenebilir.Bu nedenle memleket veya etnik köken gerekçesiyle "Yüce bu birliğe nasıl gönderildi?" sorusunu gündeme getirmek, ulusal ordu niteliğiyle ne kadar bağdaşır?Yargı süreci, sorumluluk ve sistem ilişkisini de aydınlığa kavuşturacaktır. fbila@milliyet.com.tr Ulusal ordu