Öcalan’a ev hapsi tartışması

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) ile Barış ve Demokrasi Partisi (BDP), Abdullah Öcalan’a ev hapsi talebini yeniden gündeme getirdi. Öneri yeniden tartışma yarattı.

Açıklamanın zamanlaması
Öcalan’ın ev hapsine çıkarılması talebinin gündeme getirilmesinde zamanlama dikkat çekici.
DTK ve BDP’nin, bu talebi “PKK’nın ateşkesi sonlandırdığı” açıklamasıyla aynı zamanda dile getirmesi anlamlıdır. Bu zamanlamada, Öcalan’ın ev hapsi talebiyle “eylemsizlik kararının” uzatılması arasında bir çeşit “tehdide dayalı pazarlık” seziliyor.
Bir diğer yön de seçimin yakın olmasıdır. Her seçim öncesinde DTK ve BDP, Öcalan ve PKK’nın taleplerini daha yoğun biçimde gündeme taşıdılar. Bu kez de öyle oldu. Seçime gidilirken, bir yandan “Başbakan Tayyip Erdoğan ve hükümete karşı adım atılmasını bekliyoruz” mesajı verilirken, diğer yandan tabanda safların sıklaştırılması hedefleniyor.
Anlaşılıyor ki, bu kez BDP’nin seçim stratejisi Öcalan’ın koşullarına kurulacak. Öcalan da her fırsatta “kanın durması için koşullarının iyileştirilmesi” gerektiğini dile getiriyor. Ardından da siyasi alandaki aktörler bu talebi gündeme taşıyor.

Ev hapsi, af ve siyaset
Öcalan’a dönük ev hapsi talebinin arkası da var, kuşkusuz. PKK liderinin ev hapsi koşullarına taşınmasının ardından genel af talebi de gündeme gelecek ve nihai olarak siyasi haklarının iadesi istenecektir. Öcalan’ın, hükümetin açılım politikasından bu yana yürüttüğü görüşmelerde öncelikle kendiyle ilgili talepleri öne çıkardığı biliniyor. Beklentilerine yanıt alamadığı zaman da PKK’nın silahlı gücünü öne çıkardığı da...
Nitekim, silah dönemi kapandı diyen Diyarbakır Belediye Başkanı Osman Baydemir’in bu sözlerini tekzip etmesi ardından belediyeye eşbaşkan görevlendirmesini bu çerçevede okumak gerekir.

Öcalan için yasa
Abdullah Öcalan’ın İmralı’dan ev hapsi koşullarına taşınması Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’a aykırı. Söz konusu kanunun 110. maddesi ev hapsi için aranan koşulları şöyle belirliyor:
“Mahkûmiyete konu suç nedeniyle doğmuş zararın aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesine dair hukuki sorumlulukları saklı kalmak üzere;
a - Kadın veya 65 yaşını bitirmiş kişilerin mahkûm oldukları altı ay,
b - Yetmiş yaşını bitirmiş kişilerin mahkûm oldukları bir yıl,
c - Yetmiş beş yaşını bitirmiş kişilerin mahkûm oldukları 3 yıl,
veya daha az süreli hapis cezasının konutunda çektirilmesine hüküm veren mahkemece veya hükümlü başka bir yerde bulunuyorsa o yerde bulunan aynı derecedeki mahkeme karar verebilir.”
Bu koşulların hiçbiri Öcalan için geçerli değil. Dolayısıyla bu talebin gündeme getirilmesi, “hükümete özel bir yasa çıkarın” demektir ki, hiçbir hükümet hele seçime giderken, böyle bir yasa çıkarmak için girişimde bile bulunmaz.
Bu bilinse de DTK ve BDP’nin seçim kampanyalarını bu taleplere dayandıracağı da belli oldu. Seçim yaklaştıkça DTK ve BDP’nin dolayısıyla Öcalan’ın talepleri hep gündemde olacaktır.