Org. Başbuğun tavsiyeleri

"Türkiye, NATO ve AB Perspektifinden Kriz Bölgelerinin İncelenmesi ve Türkiyenin Güvenliğine Etkileri" konulu sempozyumun açış konuşmasını yapan Org. Başbuğ, İsrail - Filistin, Irak sorunları ve Büyük Ortadoğu Projesi konularında TSKnın yaklaşımını da aktarmış oldu.Dünya gündeminin ön sıralarında bulunan kriz bölgeleriyle ilgili yaklaşımında Org. Başbuğun, ABDnin mutlaka, "işbirliği"ne yönelmesi gerektiğini vurgulaması anlamlıydı. ABDnin büyük gücüyle dünyaya önderlik eden bir konuma yürürken, sorunlu bölgelerde diğer ülkelerle işbirliği yapmasının zorunlu olduğunu vurguladı. İsrail - Arap ve Filistin çatışmalarına terörizm açısından bakıldığında bazı ülkelerin aldıkları tavırların uluslararası terörizmin doğması ve gelişmesinde önemli bir etken olduğunu belirtirken de, ABD ile Avrupanın aynı bakış açısına sahip olmaları gerektiğini anımsattı ve kriz bölgelerinde çözüm yolunun ancak ABD ile Avrupanın sahip olduğu müşterek değerler, ekonomik, askeri ve politik güçlerin sinerjisiyle açılabileceğini kaydetti.Org. Başbuğun ABD açısından üstünde durulması gereken bir diğer tavsiyesi ise Irakla ilgiliydi. Türkiyenin Iraka bir bütün olarak baktığını, etnik yakınlık veya dini bakış açısıyla sınırlı olmadığını belirtirken, Irakın siyasi ve toprak bütünlüğünün sağlanmasının zorluklarına dikkat çekti. Farklı etnik yapıda olan ve farklı inançlara sahip grupların bir arada tutulmasının zorluğuna değinerek Irakta öngörülen gevşek federal devlet yapısının bunu sağlayamayacağını ima etti. Org. Başbuğ, Irakta gevşek federal yapı yerine güçlü bir merkezi idarenin, siyasi birliği ve toprak bütünlüğünü daha kolay sağlayacağını savundu.Genelkurmay İkinci Başkanı Org. Başbuğun Büyük Ortadoğu Projesi bağlamında altını çizdiği bir husus da laiklik oldu. Org. Başbuğ, laiklik olmadan demokrasinin olamayacağını bildirdi. Türkiye örneğinde ise demokrasiye geçilmiş olmasında temel itici gücün laiklik olduğunun unutulmaması gerektiğini belirtti. Türkiyenin ulaştığı demokratik düzey örnek gösterilirken, 80 yıllık sürecin gözden kaçırılmaması gerektiğine vurgu yaptı. Bu açıdan özellikle nüfusunun büyük çoğunluğu Müslüman olan ülkelerde demokrasiye geçişin ancak laiklikle mümkün olacağı mesajını verdi.Org. Başbuğun konuşması, bu yönleriyle, ABD açısından dikkate alınması gereken tavsiyeler niteliğindeydi... fbila@milliyet.com.tr Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral İlker Başbuğun Harp Akademilerinde yaptığı konuşma, özellikle Türkiyenin etrafındaki kriz bölgeleri açısından ABDye yönelik önemli tavsiyeler içeriyordu.