Veteriner hekimleri dinleyelim

Kısa sürede panik havası dağıtıldı ve kamuoyu rahatladı.Tabii kamuoyunun rahatlaması, bu sorunla ilgili kuruluşların ve yetkililerin rehavet içine girmeleri için bir neden değildi.Virüsün göçmen kuşlar tarafından taşındığı ve Türkiye'nin başka yerlerinde de görülebileceği biliniyordu. Nitekim tahmin edildiği gibi oldu. Başka yerlerde de ortaya çıktı. Maalesef bu kez çocuk ölümlerine de neden oldu.Şimdi belki Manyas olayından çok daha yoğun ve uzun süreli bir mücadele gerekiyor.Bu mücadelede en önemli çabanın halkı aydınlatmak olduğu bir kez daha anlaşılmış oldu. Zamanında, doğru ve yeterli bilginin kamuoyuna sunulması büyük önem taşıyor. Kuş gribi, Manyas-Kızıksa'da görüldüğünde alınan etkin önlemlerle kontrol edilmişti. Tarım ve Sağlık bakanlıklarının faaliyetleri takdir görmüştü. Virüsten korunmanın en etkili yolunun bilinçli hareket etmek, kanatlı hayvanlarla temas etmemek, hijyen koşullarına dikkat etmek olduğu, günlerdir kamuoyuna yetkili ağızlardan açıklanıyor. Bu bilgilendirmenin kesilmemesi, medya kuruluşlarının da her fırsatta yansıtması gerekiyor. Kuşku yok ki, bu ve benzeri sorunlarla mücadelenin topyekûn yapılması zorunlu.Kuş gribi virüsünün çok kısa sürede ülkeyi terk etmeyeceğini artık biliyoruz. Hollanda, Belçika, İtalya, Almanya gibi ülkelerde milyonlarca kanatlı hayvanın itlaf edildiği, buna önemli bir bütçe ayırdıkları ve mücadelenin 3 yıl kadar sürdüğü Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker tarafından açıklandı. O halde, ciddi ve sabırlı bir mücadeleye gereksinim var. Hem panik yaratmamak hem de dikkati elden bırakmamak gerekiyor.Bu konuda Veteriner Hekimler Birliği'nin ileriye dönük olarak aktardıkları bilgiler ve yaptıkları uyarılar üzerinde durmak önem taşıyor.Veteriner Hekimler Birliği, Manyas'tan sonra virüsün başka yerlerde çıkacağının bilindiğini anımsatarak, şu bilgiyi veriyor:"Çok hızlı ve ciddi tedbirler alınmadığı takdirde hastalık çıkış noktaları katlanarak artmaya devam edecektir. Göçmen kuşların, bilhassa kaz ve ördek türlerinin yaydığı düşünülen hastalığın, geniş şekilde güneyden dönecek türler tarafından ilkbahar göçü ile tekrarlanacağı beklenmektedir. Bunun kaçınılacak bir yanı bulunmamaktadır."Bu bilgiler ışığında, öncelikle kuşların göç yolları üzerinde konakladıkları yerlere yakın yerleşim birimlerinde yaşayan insanlarımızın ilgililerce uyarılması, bilinçlendirilmesi gerekmektedir.Kanatlı hayvan sektörünün çok sıkı denetlenmesi, veteriner hekim kontrolü dışında kanatlı hayvan kesimi ve pazara sürülmesi faaliyetlerinin kesinlikle önlenmesi büyük önem taşımaktadır.Ölümlerin durması, virüsün yok edildiği anlamını taşımayacaktır. Bu nedenle özellikle ilgili ve sorumlu kuruluşların çalışmalarını kesmemeleri, önleyici faaliyetlerini aralıksız sürdürmeleri sağlanmalıdır.En büyük tehlike, konu gündemden düşünce rehavete kapılmaktır. fbila@milliyet.com.tr Dikkati elden bırakmayın