Gandhi’nin “Tanrı”sı ve Atatürk

Hindistan’ı bağımsızlığa kavuşturan, dünyaca saygın Mahatma GANDHİ “dini politikada kullanmış.”

Hem de Türkiye’nin Ulu Önderi Mustafa Kemal Atatürk üzerinde!..

10 Kasım 1938’de Atatürk’ün ölümünden sonra bakın ne demiş:

“Mustafa Kemal İngilizleri yenene kadar Tanrı’yı da İngiliz’in yanında zannediyordum.”

Mahatma Gandhi gibi bir “guru” İngilizlerin “asla yenilmez” olduğuna o kadar inanmış ki...

“Bu -adeta- ebedi yenilmezlik, bu üzerinde güneş batmayan imparatorluk kudreti ancak Tanrı’nın himayesiyle mümkündür” inancındaymış.

Diğer işgal ordularının yanı sıra İngilizleri de yenerek “bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran” Mustafa Kemal Atatürk onun bu “batıl itikadını” kırmış.

“İngilizler de yenilebilir” umudunu vermiş Mahatma Gandhi’ye...

Hindistan’ın İngiliz sömürgesi olmaktan kurtuluş yolunu Atatürk’ün yaktığı ateş aydınlatmış.

Mahatma Gandhi bağımsızlıktan sonra “Tanrı sömürgeci İngilizler değil, özgürlük isteyen, özgürlüğü için mücadele eden uluslardan yanaymış” diye düşünmüş olmalı.

...................

Atatürk’ün vefatının 81’inci yıl dönümü olan 10 Kasım’da okuduğum bu satırlar nedeniyle gurur duydum.

10 Kasım 1938’den sonra Atatürk için söylenenler ve yazılanlar aslında Mahatma Gandhi gibi bizdeki bazı ön yargıları da kaldırabilmeli.

Yani...

“Zaten... Bütün Batı -neredeyse- bütün dünya Türkiye’ye karşı...”

Ve...

“Türk’ün Türk’ten başka dostu yoktur” söylemini.

...................

10 Kasım 1938’de Atatürk için bakın dönemin Fransa Başbakanı Aristide BRIAND ne demiş:

“Dağ başındaki haydutlar diye isimlendirdiğiniz Mustafa Kemal ve onun tüm askerleri burada olsalardı teker teker hepsinin heykellerini dikerdik.”

Bir başka örnek...

Dönemin İngiltere Başbakanı David Lloyd GEORGE:

“Yüzyıllar nadir olarak dâhi yetiştirir. Şu talihsizliğimize bakın ki 20. yüzyılın dâhisi Türklere nasip oldu ve kader onu bizim karşımıza çıkardı.”

Osmanlı’ya karşı savaşı başlatanlardan İngiltere Başbakanı Sir Winston CHURCHILL “savaşta Türkiye’yi kurtaran, savaştan sonra da Türk ulusunu yeniden dirilten Atatürk’ün ölümü, yalnız yurdu için değil, Avrupa için de en büyük kayıptır.”

Hollanda Dışişleri Bakanı LUNS:

“Çağımızda, uzak görüşlü, cesur, siyasi, sosyal ve ekonomik reformlarla Türkiye’yi bugünkü modern Cumhuriyet haline getiren Kemal Atatürk’tür. Kemal Atatürk’ün dediği gibi, Türk milleti, durmadan ve korkmadan uygarlık yolunda ilerlemeye hazır ve kararlıdır.”

....................

Lozan sonrası Atatürk art arda “barış anlaşmaları” imzaladı.

Bu anlaşmalara imza atan devletler “zaten Türkiye’ye düşman mıydılar?”

Aşağıda hepsini sıralıyorum...

- Polonya ve ABD’yle...

1934’te Yunanistan, Yugoslavya, Romanya ve Bulgaristan’la “Balkan Antantı.”

- İran, Irak ve Afganistan’la “Sadabat Paktı.”

- Arnavutluk, Macaristan, İsveç, İspanya, Çekoslovakya, Estonya, Finlandiya, İsviçre, Litvanya, İrlanda, Norveç, Şili, Uruguay, Almanya ve Sırp-Hırvat-Sloven “dostluk anlaşmaları...”

- İngiltere’yle anlaşma...

- Türk-Sovyet “tarafsızlık ve saldırmazlık anlaşması...”

......................

Sonuç...

“İngiltere Filistin’i Osmanlı’dan alınca ilk iş Kudüs’teki Selahaddin Eyyubi’nin mezarına” giden İngiliz generalin “Selahaddin bak geri geldik” demiş olduğuna bakarak, “bütün Batı Türklere ve Türkiye’ye zaten düşman” genellemesi yapılamaz.

.....................

Yukarıdaki bilgilerin ayrıntıları “Başkent Üniversitesi Kültür Yayını BÜTÜN DÜNYA’nın

1 Kasım 2019” sayısında...

DİĞER YENİ YAZILAR