Güngör Uras

Güngör Uras

guras@milliyet.com.tr

Tüm Yazıları

Ekonomide bütünlük önemli. Ekonomi yönetiminde yetkilerin ve sorumlulukların kontrol edilemeyecek şekilde dağılımı başarıyı engeller.

Yeni sistemde ekonomiyle ilgili bakanlık sayısı azaltıldı ama, ekonomi politikalarını oluşturacak, uygulayacak birim sayısı artırıldı.

Bakanlıkların ve sorumlu birimlerin faaliyetlerinde bütünlük sağlanması çok önemli.

Yeni sistemde ekonomiyle doğrudan veya dolaylı ilgili bazı bakanlıklarda yeni yapılanmaya gidiliyor.

- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı “Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı” olacak.

Haberin Devamı

- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı” olacak.

- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı “Tarım ve Orman Bakanlığı” olacak.

- Dışişleri Bakanlığı ile Avrupa Birliği Bakanlığı ise “Dışişleri Bakanlığı” adıyla birleştirilecek.

- Ekonomi alanında altı olan bakanlık sayısı da üçe inecek.

- Ekonomi Bakanlığı kaldırılacak.

Hazine, Maliye birleşiyor

- Hazine Müsteşarlığı yeni yapılanmada Maliye Bakanlığı çatısı altında olacak. Maliye Bakanlığı’nın adı ise “Hazine ve Maliye Bakanlığı” olarak değiştirilecek.

- Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın adı ise “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı” olacak.

Yeni sistemde yeni kurullar oluşturuluyor. Dokuz kurul politika önerileri yapacak, stratejik ve uzun vadeli vizyonlar geliştirecek.

Bu kurullardan 4’ü ekonomiyle ilgili. Açık anlatımla, ekonomi konusunda strateji ve uzun vadeli vizyon geliştirecek 4 yeni kurul kurulacak. Bunlar:

- Politikalar geliştirmekten sorumlu “Sosyal Politikalar Kurulu”,

- “Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu”,

- “Ekonomi Politikaları Kurulu”,

- “Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu” isimlerini taşıyacak. Sivil toplum kuruluşları, akademi ve sektör temsilcileri de kurullarda yer alabilecek.

- Bu kurullar bakanlıkların politikalarında da etkin rol alacak.

Büyük projeleri yatırım ofisi izleyecek

Yeni sistemde ayrıca tüm bakanlıkları ilgilendiren konularda faaliyet yürütecek olan doğrudan Cumhurbaşkanı’na bağlı 4 ofis kurulacak.

Haberin Devamı

- “Finans Ofisi”,

- “İnsan Kaynakları Ofisi”,

- “Dijital Dönüşüm Ofisi”

- “Yatırım Ofisi” adlarını taşıyacak bu birimler, “Türkiye’nin yatırım alanında cazibe merkezi haline getirilmesi” ve “yeni finansal enstrümanların geliştirilmesi”nde rol alacak.

- “Yatırım Ofisi” ile büyük yatırımlar takip edilecek ve desteklenecek.

Yeni sistemde farklı bakanlıkların, kurulların ve ofislerin çalışmalarında bütünlük sağlamak çok, hem de çok önemli.

Ekonominin Baş Kaptan’ı Cumhurbaşkanı olacak. Ancak Cumhurbaşkanı’nın diğer görev ve sorumlulukları arasında ekonomideki uygulamaları koordine etme imkânı sınırlı.

Yeni sistemde, ekonomide yeni yapılanmaya girerken, ekonomi politikalarında koordinasyonun, bütünlüğün sağlanması işte bu nedenle önem taşıyor.

Büyük olasılıkla ekonominin “Baş Kaptanı”, ekonomi politikalarında bütünlüğü sağlamaktan sorumlu bir ikinci kaptan belirleyecek.