Güngör Uras

Güngör Uras

guras@milliyet.com.tr

Tüm Yazıları

TÜİK’in istatistikle-rine göre; Türkiye genelinde 2017 yılında 1 milli kütüphane, 1.146 halk kütüphanesi, 564 üniversite kütüphanesi ve 26 bin 415 örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphanesi olmak üzere toplam 28 bin 126 kütüphanenin olduğu görülmektedir.
Milli Kütüphane’ye kayıtlı üye sayısı 26 bin 478’dir. Halk kütüphanelerine kayıtlı üye sayısı 2 milyon 201 bin 39, üniversite kütüphanelerine kayıtlı üye sayısı ise 3 milyon 814 bin 500’dür.
Milli Kütüphanedeki kitap sayısı, 2017 yılında 2016 yılına göre % 8.6 artarak 1 milyon 410 bin 489, diğer materyal sayısı ise % 18.4 artarak 184 bin 316 olmuştur.
Milli Kütüphane’den yararlananların sayısı 2017 yılında, 2016 yılına göre % 1 azalmıştır. Aynı dönemde kayıtlı üye sayısı ise % 1.9 azalarak 26 bin 478 olmuştur.

Haberin Devamı

Kütüphaneye gidenler

Halk kütüphanelerinin sayısı 2017 yılında, 2016 yılına göre % 0.8 artarak 1.146 sayısına ulaşmıştır. Halk kütüphanelerindeki kitap sayısı ise 2017 yılında bir önceki yıla göre % 6.2 artarak 19 milyon 993 bin 613 olmuştur.
Halk kütüphanelerinin sayıları artarken, kayıtlı üye sayısı da artmaktadır. 2017 yılında bir önceki yıla göre % 29.7 artarak 2 milyon 201 bin 39 kişiye ulaşmıştır.
Bu kütüphanelerden yararlananların sayısı, bir önceki yıla göre % 7.8 artarak 25 milyon 91 bin 232 olmuştur. Halk kütüphanelerindeki diğer materyal sayısı 2017 yılında, 2016 yılına göre % 2.4 azalmıştır.

Üniversite kütüphaneleri

Üniversite kütüphanelerine gelince, bunların sayısı 2017 yılında bir önceki yıla göre % 2.2 artarak 564 sayısına ulaşmıştır.
Kitap sayısı ve kayıtlı üye sayılarında da artışlar izlenmiştir.
Resmi okul, özel okul ve özel kurs kütüphanelerini kapsayan örgün ve yaygın eğitim kütüphanelerinin sayısında ise azalma vardır. Kütüphane sayısındaki azalmaya paralel olarak kitap sayısı da % 2.6 azalmıştır.
Bu istatistiklere göre, Türkiye’de kurulu tüm kütüphanelerdeki kitap sayıları 64.496.761’dir.