Güngör Uras

Güngör Uras

guras@milliyet.com.tr

Tüm Yazıları

Yeni yönetim ekonomide istikrarın devamını sağlayacak. İstikrar, ekonomide sorunların çözülmesi ve büyümenin sürdürülmesi bakımından çok önemli.

AKP iktidarı döneminde ekonomi politikalarında belli bir denge sağlandı. Sayın Erdoğan’ın oluşturduğu yönetim kadroları bu dengeyi korudu.

Sayın Erdoğan’ın tercihleri ve direktifleri doğrultusunda bugüne kadar oluşan ve uygulanan ekonomi politikalarının neden olduğu istikrar, önümüzdeki dönemde devam edecek.

Mevcut ekonomik yapıdan yeni sistemdeki ekonomik yapıya geçişte de istikrarın devam etmesi çok önemli.

Haberin Devamı

Sayın Erdoğan’ın ekonomi konusundaki öncelikleri biliniyor: Faizin düşürülmesi, dövizdeki artışın önlenmesi, enflasyonun kontrol altına alınması ve büyümenin sürdürülmesi...

Büyük projeler sürecek

Sayın Erdoğan Kanal İstanbul, savunma sanayii ve yerli otomobil gibi büyük kamu projelerine sahip çıkmaya devam edecek. Yeni sistemde ekonomi yönetiminin önceliği dış finansman kanallarının açılmasını sağlamak olacak. Ekonomideki istikrar, tablosu dış finansman ihtiyacının karşılanmasında kolaylık sağlayacak.

Cari açığın büyüklüğü zorunlu olarak dış finansman konusunu öne çıkarıyor. Burada ithalatı sınırlayacak, yerli üretimi artırarak ihracatın büyümesini sağlayacak politikalara önem verileceği anlaşılıyor.

Sayın Erdoğan’ın öteden beri önem verdiği bir konu da gelir dağılımının iyileştirilmesi ve bölgeler arası dengesizliğin giderilmesidir. Ekonomiyle ilgili uzun dönemli hedefler ve politikalar kadar güncel ekonomik sorunların çözümü de önemli. Tarımdaki sorunlar halkı büyük ölçüde olumsuz etkilediğinden, Sayın Erdoğan’ın tarım politikalarına öncelik vermesi bekleniyor. Tarım politikalarındaki iyileşme enflasyonun aşağıya inmesinde de destek verecek.

Faiz sorununa öncelik

Faizin aşağıya çekilmesi Sayın Erdoğan’ın ekonomi uygulamalarında ağırlığı olan bir konu. Yüksek faizin yatırımları ve üretimi engellediğini savunuyor. Sayın Erdoğan’ın yeni sistemde oluşturacağı ekonomik kadronun henüz belli olmamasına rağmen dış ve iç ekonomi çevreleri gelecekte neler olabileceğini, sürprizle karşılaşmayacaklarını görüyorlar.

Haberin Devamı

Seçim öncesi yüksek faiz ve artan döviz fiyatı işletmelerin finansal yapılarında önemli hasara yol açtı. Seçim sonuçlarıyla girişimcilerin önlerini görerek hasarı giderecek tedbirleri cesaretle almaları mümkün.

Girişimci için uzun dönemli önünü görmek ve istikrar çok önemli. Yeni sistem girişimciye bu imkânı vereceğinden yatırımlarda önemli artış gerçekleşecek. Sayın Erdoğan yatırıma ve üretime önem veren bir kişiliğe sahip. Yatırım ve üretim demek ise, iş demektir, aş demektir. Ekonomide istikrar, sorunların çözülmesini ve büyümeyi sağlayacak.