Savunma Sanayi

Türk Silahlı Kuvvetle-ri’nin ihtiyaçlarının yurt içinden karşılanma oranı 2003’de yüzde 25 iken şimdilerde yüzde 68’e ulaştı.

Silahlı kuvvetlerimizin araç ve gereçleri, silah ve mühimmatını yurt içinde üretmeye çalışıyoruz. Araç ve gereçlerde, silah ve mühimmatta, yabancı firmaların teknolojilerine ve lisanslarına bağlı olmamak için araştırma ve geliştirme ile özgün üretime yöneliyoruz.

Silah ve mühimmatta, araç ve gereçlerde özgün üretim, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bağımsızlığını ve gücünü artırıyor.

Türkiye’de savunma sanayi silah, araç - gereç, mühimmat alımları ile bunların yurt içinde üretimini 1985 yılından bu yana Savunma Sanayi Müsteşarlığı koordine ediyor.

2016 sonu itibariyle Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından sözleşmeye bağlanmış proje sayısı 269, proje bedeli toplamı 124 milyar TL oldu.

269 projenin yüzde 48’i yurt içinde üretimi, yüzde 8’i yurt içinden hazır alımı, yüzde 8’i ortak üretimi, yüzde 21’i araştırma - geliştirmeyi hedef alan projeler.

İhracat artıyor

Savunma Sanayi Müsteşarlığı’ndan iş alan firmalar, proje bedelinin yüzde 70’ini yurt içinde dağıtmak zorunda. Proje bedelinin yüzde 30’unun yan sanayi kuruluşlarına dağıtılması, yan sanayi kuruluşlarına dağıtılacak proje bedeli kısmının ise yarısının KOBİ’lere dağıtılması isteniyor.

Savunma sanayi sektörünün toplam yatırımları 3.5 milyar dolara ulaştı. Yıllık üretim değeri 2 milyar dolar ile 3 milyar dolar arasında.

Savunma sanayimiz 2016 yılında 1 milyar 677 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Havacılık ve savunma sanayi kilo başına en yüksek ihracat geliri sağlayan sektör.

Genelde toplam ihracatımızın kg başı döviz getirisi 1.30 dolar dolayında iken savunma sanayi ürünlerinin kilo başı ihracat geliri geçen seneye göre 12.7 dolar artış göstererek 33 dolara ulaştı.

Üretim önemli...

Değişik konularda ihtisaslaşan büyük sanayi grupları yanında, 5 bine yakın KOBİ savunma sanayine parça üretiyor. Ankara’da 730 hektarlık alana Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Sitesi kuruluyor.

1974 Kıbrıs Harekatı sonrası, savunma sanayinde yerli üretimi gerçekleştirmek için kurulan vakıflar 1987 yılında tek çatı altında toplandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı’na bağlı şirketler 2016 yılında savunma sanayinde gerçekleşen iş hacminde yüzde 43 pay sahibi oldu. Toplam savunma sanayi ihracatının yüzde 41’ini, toplam araştırma geliştirme harcamalarının yüzde 60’ını vakıf şirketleri gerçekleştirdi.

Savunma sanayinin gelişmesi, genelde tüm sanayi sektöründeki gelişmeye bağlı. Tüm sanayi sektöründe araştırma geliştirmenin artması, ileri teknolojiye dayalı üretim, savunma sanayindeki gelişmeyi hızlandıracak.