Tüketici güveni bize ne anlatıyor?

Tüketici güven endeksi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0.3 geriledi; temmuzda 71.3 olan endeks 71.1 oldu. Bir yıl önce endeks 74.4 idi. Açık anlatımıyla, tüketici güveninde bir yıl önceye göre de bir ay önceye göre de gerileme var.

Tüketici eğilim anketiyle, tüketicilerin maddi durumu ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri, gelecek dönem beklentileri, harcama ve tasarruf eğilimleri ölçülüyor. Endeks 0-200 aralığında değerlendiriliyor. 100’den büyük rakam, tüketici güveninde iyimser durumu, 100’ün aşağısı kötümser durumu gösteriyor.

İyimser olamıyoruz

Tüketici güven endeksi bir türlü 100’ün üzerine çıkamadı. İki yıldır 74.4 ile en düşük 67 arasında gidip geliyor. Bu yılın ilk 8 ayında en yüksek mayıs ayında 72.8 oldu. Tüketici güven endeksi hazırlanırken halka soruluyor:

- Hanenin maddi durumu geçen 12 aya göre nasıl? Cevap: 86.2.

- Hanenin gelecek 12 ayda maddi durumunun iyileşeceği konusundaki beklentisi? Cevap 91.1.

- 12 ayda genel durum beklentisi? Cevap: 97.9.

- Yarı dayanıklı tüketim malına harcama yapmayı düşünüp düşünmedikleri? Cevap 111.7.

- Hanenin içinde bulunduğu mali durum? Cevap 77.9.

- Mevcut durumun tasarruf etmek için uygunluğu? Cevap 66.1.

- Gelecek 12 ayda tasarruf etme ihtimali? Cevap 22.4.

- Gelecek 3 ayda, tüketim finansmanı için borçlanma ihtimali? Cevap 31.7.

- Otomobil satın alma ihtimali? Cevap 10.6.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksinin temmuz ayında 95.7 iken, ağustos ayında yüzde 2.3 artarak 97.9 değerine yükselmesi, halkımızın gelecek 12 ayda genel ekonomik durumun daha iyi olacağı yönündeki beklentisini yansıtıyor.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi ağustos ayında değişmedi. Bu durum, hane halklarının gelecek 12 aylık döneme ilişkin maddi durum beklentisinde bir önceki aya göre önemli bir değişiklik olmadığını gösteriyor.

Tasarruf etme ihtimali endeksi % 4 oranında azaldı. temmuz ayında 23.3 olan endeks, ağustos ayında 22.4 değerine düştü. Bu gerileme, tüketicilerin gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimallerinin bir önceki aya göre azaldığının işareti.

Genel değerlemeyi yansıtan tüketici güven endeksi, geçen yıl ağustos, eylül ve ekim aylarında yüksek değerleri işaret ediyordu. Darbe belasına rağmen tüketici güveni ağustostan başlayarak 74’ün üzerine yükselmişti. Geçen yıl ağustos endeksi 74.4 iken, bu yıl ağustos endeksinin 71.1 olması tüketici güveninde beklenmedik bir gerilemeyi sergiliyor.

Prof. Haluk Cillov’u kaybettik

Haluk Cillov’u kaybettik. Haluk Cillov, ekonomi öğretisinde ve ekonomi yazarlığında ‘marka’ olmuş, saygın bir iktisat hocası idi.

Fasih İnal, Salahattin Tuncer, Haluk Cillov... Biz bu üç yazarın ekonomi yazılarını okuyarak büyüdük. Yıllar önce gazetelerin ekonomi sütunlarında halka ekonomiyi anlatmaya çalışan üç yazar bunlardı.

Altmış yıl önce İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni bitirip aynı fakülteye asistan olarak giren Haluk Cillov Türkiye ekonomisi, nüfus ve istatistik dersleri vermiş, Gazetecilik Enstitüsü’nün 8 yıl müdürlüğünü yapmıştı.

Bu dönemde 13 kitap, 21 ilmi etüd hazırlamış. Yabancı dillerde 15 etüdü yayınlanmış. İki bin makalesi basılmıştı.

1953 yılından 1993 yılına kadar 40 yıl Milliyet Gazetesi’nde haftalık ekonomi yazıları yazmıştı.

Hocamıza Allahtan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum.