Çekilme zamanı...

Hem Öcalan hem Karayılan:
- Çekilme yasa ile olur, TBMM bir yasa çıkartmalı, diyorlar...
Mantığa uygun şekil de budur. Ne var ki AKP tarafı Meclis sözünü duymak istemiyor. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ:
- Bu noktada bir yasal düzenleme ihtiyacı görünmüyor... Şu anda nasıl girdilerse o usulde çıkacaklar. Yoksa resmi bir çıkış yapılması söz konusu değil, diyor...
Anlaşılan İmralı’da bu konuda anlaşmaya varılmadı...
Ya da varıldı ama AKP, böyle bir yasanın PKK’yı “terör örgütü” olmaktan çıkarıp Cenevre sözleşmesindeki “savaşan taraf” pozisyonuna sokacağını ve işlerin çatallaşacağını sonradan fark etti...
Sonuçta süreç bu noktada biraz tıkanmış görünüyor...
Eğer çekilme AKP’nin dediği gibi olursa.. Kim gitti, kim kaldı... Kaç kişi çekildi, kaç kişi ülkede kaldı... Bunlar nasıl anlaşılacak... O arada birtakım kanun kaçakları “Ben PKK’lı teröristim” diye eline bir silah alıp sınırdan çekip giderse bu komediye kim dur diyecek?
İmralı pazarlığında PKK’nın vereceği tek anlamlı taviz “çekilme” idi. Eğer bu konu üzerinde anlaşma sağlanmadıysa ne üzerinde sağlandı? Bu konu üzerinde anlaşmaya varılmadan İmralı’da anlaşıldı havası neden yayıldı? Çekilme konusu halkın gözünü boyamak için kurgulanan bir yalan olmasın...

Peşkeş berdevam...

Özelleştirme adı altındaki iç ve dış peşkeş operasyonu doludizgin ilerliyor...
CHP Kırklareli Milletvekilleri Turgut Dibek ve Mehmet Kesimoğlu, Hamitabad Santralı özelleştirmesini gündeme getirdiler.
Lüleburgaz İlçesindeki Hamitabad Elektrik A.Ş. 105 milyon dolara özelleştirildi. Şirketin bankada nakit 85 Milyon TL’si, dağıtım şirketlerinden 50 milyon TL alacağı, 30 milyon TL yakıt stoku bulunduğu bildiriliyor... İhaleyi kazanan: Limak...
Bu toz duman arasında.. Petrol yasa tasarısı komisyondan geçti... Geçen yıllarda bu yasa TBMM’den çıkmış, Cumhurbaşkanı Sezer yasayı veto etmişti.
Yasa hemen hemen aynı şekilde yeniden TBMM’de...
İlgili “oda”ların açıklamasına göre yeni tasarıda...
* Petrol arama ve üretimle ilgili taleplerde “talebin milli menfaatlere uygun olması” ölçütü yasa tasarısından çıkarılmış...
* Türkiye Petrolleri A.O.`nın mevcut kanunda sahip olduğu haklar geri alınarak özelleştirilmesi imkan dahiline sokulmuş...
* Ormanlar yanında milli parklarda dahi petrol aranmasının önü açılmıştır.

BDP Genel Başkanı Demirtaş: Teröristlerin Türkiye’yi terk etmesi konusunda
“KCK yetkilidir” diyor.
Pardon yahu!
KCK’lılar şu günlerde “terörle ilgileri yok diye” teker teker serbest bırakılmıyor mu?
Akif Kökçe

Bayrak

Yeni Şafak gazetesi yazarı Hilal Kaplan, bir televizyon kanalında Diyarbakır’da Türk bayrağı açılmaması tartışmalarına değinerek:
“Herkesin cebinde zaten Türk bayrağı var artık bu Türk bayrağının isminin değişmesi de gündeme gelmeli mesela Sayın Selahattin Demirtaş’ın dediği gibi ‘Devlet Bayrağı’ olabilir” diyor...
Bizim de söylemek istediğimiz hep buydu...
Eğer Anayasa’dan Türk sözü çıkarılacak... Türk kavramı milletin adı değil de bir alt kimliğin, bir etnik grubun adı olacaksa... O zaman Türkçenin resmi dil, ülke adının Türkiye olması da gereksiz olacaktır. Elbet bayrağımıza Türk bayrağı denmesi de anlamsızlaşacaktır. Bir alt kimliğin adı neden ülkenin ve bayrağın adı olsun...
“Türk adı ırk adıdır, üst kimliğin adı olmamalı”, diye sürdürülen kampanyanın varacağı yer anlaşılmıyor mu?

Türkçe kurdu Kemal Kırar dostumuz bir not göndermiş... Akil adamlar deyişinin yanlış olduğunu... “Akil”in Arapçada “yiyen, yiyici” anlamına geldiğini, doğru sözün “akıl adam” olacağını kaydediyor.

Mem...

Bir başkadır benim memleketim... Generalini, subayını, rektörünü, gazetecisini, bilim adamını sahte kanıtlar ve gizli tanıklarla darbeci diye hapse atıyor. Yurtdışına çıkış yasağı koyuyor.
Aynı devlet... Eline silah alıp dağa çıkmış, asker, sivil binlerce insanın kanına girmiş katiller güven içinde “yurtdışına çıksınlar” diye formül arıyor... Ne demiştik bir başkadır benim memleketim.