İzmir için kritik buluşma!

30 Ekim İzmir depreminden sonra çok sayıda bina yıkıldı ya da orta-ağır hasar aldı. Hepimizin aklında, “Acaba binamız sağlam mı?” sorusu oluştu. Birçoğumuz da binasını yenileme telaşı içine girdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, depremin hemen ardından imar çalışması başlattı. Kentsel dönüşüme (yerinde dönüşüm) girecek binalarda oturanların herhangi bir hak kaybı yaşamaması için yapılan, önemli bir çalışma...

Büyükşehir Belediyesi, bununla ilgili taslak bir plan oluşturdu. Plan, komisyonlarda görüşüldü ve oybirliğiyle geçti. Örneğin, taslak planda “Mevcut ruhsatlı yapının kat adedinin, mülga plan notları veya mülga yönetmelik hükümleri kapsamında, yürürlükteki imar planında belirlenen kat adedinden fazla olması halinde mevcut yapının kat sayısı korunacak olup, kat yüksekliği döşeme üstünden döşeme üstüne 2.85 metreyi (zemin katta işyeri bulunması halinde zemin kat yüksekliği 3.25 metreyi) geçemez. Ancak; mevcut ruhsatlı yapının gabarisinin bu hesaba göre belirlenecek gabariden yüksek olması halinde onaylı ruhsat ve/veya yapı kullanma izin belgesindeki gabari kullanılabilir. Yeni yapılaşacak parseller ile komşu parsellerdeki kitleler arasında yükseklik farkı oluşmaması için, bina gabarilerini belirlemeye İlçe Belediyesi yetkilidir” denildi.

Hazırlanan plan, Şubat ayı ilk meclis toplantısında görüşülüp karara bağlanacaktı. Bu sırada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı devreye girdi ve Büyükşehir’e, “Yapılan çalışmayı birlikte istişare edelim ve ilerleyelim” önerisi geldi. Bu öneriyi, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer olumlu şekilde karşıladı.

Diğer illere örnek

Konuyla ilgili 21 Şubat Pazar günü önemli bir buluşma var. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bakanlık bürokratlarıyla İzmir’e gelecek; Başkan Soyer ve belediye yöneticileriyle aynı masada buluşacak. Görüşmede, Büyükşehir’in taslak imar planı detaylı bir şekilde değerlendirilecek.

Bu buluşmanın bir önemi daha var! Hazırlanan imar planı diğer illere de örnek olacaktır. Türkiye’nin öncü kenti olma özelliğini taşıyan İzmir, bu özelliğini bir kez daha ön plana çıkaracak.

İzmir’de binlerce kişi, yeni imar planını bekliyor. Bu arada Belediye Meclisi, 25 Şubat’ta olağanüstü toplanarak imar konusu görüşecek. Umarım alınacak karar, İzmir için hayırlı olur.

DİĞER YENİ YAZILAR