Kendimizi anlamak

Geçen hafta anlatmaya başladığımız 6 farklı tip, farklı kombinasyonlar şeklinde olabiliyor. İşte bu tiplerin astrolojik karşılıkları.

Geçen hafta çoğu zaman kendimizle ilgili konularda oldukça bilinçsiz davrandığımızdan, eksik ve fazla yönlerimizi görme, anlama sürecimizin 40’lı yaşlarda iyice belirginleşmeye başladığından söz etmiştik. Aynı zamanda farklı kişilik tiplerini de anlattık. Şimdi kısaca bu tiplerin astrolojik karşılıklarından söz edelim. Bir önceki yazımıza bakarak daha iyi takip edebilirsiniz.

Kendimizi anlamak

İlişki odaklı: Yengeç, Balık ve Terazi burçlarında, özellikle su elementinde vurgu yüksek olabilir. Eğer Ay haritada rahat konumlanmamışsa duygusal bağ kurmak daha zor hale gelebilir. Bu kişiler başkalarının onlar hakkında ne düşündüğü konusunda fazla hassas olabilir ve ilişkilerinde sınırlarını çok iyi koruyamayabilirler. Bu nedenle ilişkilerde hayal kırıklığı, kötüye kullanılma ve mutsuzluğa daha çok açıktırlar. Olgunluk yaşlarında özgüven geliştirmeleri gerekli hale gelir.

İrade odaklı: Koç, Aslan, Yay, Oğlak, Saka, Akrep ve Boğa burçlarında, özellikle güçlü bir Mars, Güneş, Satürn ve Plüton öne çıkar. Bu gezegenlerin sert açıları olabilir. 1. ve 10. evler dikkat çekebilir. Bu kişiler kendi güçlerini başkalarını kontrol etmek üzere kullanabilir ve sonuçta aşırı rekabetçi ve bencil tavırlar sergileyebilir. Olgunluk yaşlarında denge kurmak ve empati yaratabilmek için daha fazla şey öğrenmek durumundadırlar.

Değişim odaklı: Koç, Yay, Saka ve İkizler burçları ön plandadır. Uranüs, Mars ve Merkür de haritanın köşe yerlerinde ya da çok açı yapıyor olabilir. Bu kişiler hayatlarında sürekli bir dönüşüm ve ilerleme duygusu ister. Ateş ve hava öne çıkar. Ancak bu kişiler olgunluk yaşlarında kök salamamak, bir yerlere ait olamamak yüzünden önemli ilişki problemleri yaşarlar. Duygusal iletişimlerini güçlendirmeleri gerekir.

Sürdürme ya da devamlılık odaklı: Sabit burçlar, Boğa, Aslan ve Saka daha çok öne çıkar. Satürn özellikle köşe bir evde, güçlü durumdadır. Diğer toprak burçları, Başak ve Oğlak da dikkat çekebilir. Kuralları olan, çok fazla esneklik gösteremeyen tipler oldukları için, yetişkinlik yaşlarında daha fazla tolerans, empati ve daha az inatçı olmayı öğrenmek yönünde test edilirler.

Spritüel odaklı: Haritalarında su elementi fazlalığı ve toprak azlığı olabilir. Özellikle Neptün’ün sert açıları vardır. Balık haritada güçlü şekilde vurgulanıyor olabilir. Bu kişilerin hayatlarında daha pratik ve gerçekçi olmayı öğrenmeye ihtiyaçları vardır. Aksi halde kurban haline gelme riskleri yüksektir. Yaratıcı hayal güçlerini daha iyi ifade etmelidirler.

Fayda odaklı: Toprak burçları ve özellikle Başak burcu yanında Satürn gezegeni öne çıkabilir. 2. evde de vurgu olabilir. Güçlü alışkanlıkları yüzünden kendi konfor alanlarından çıkmak istemeyebilirler. Halbuki bu yeteri kadar geniş bir vizyona sahip olamama ve ilham alamama gibi kuru bir kimliğe neden olabilir. Hayatta esneklik kazanmak ve ruhsal yönde dersler içine girmek önemli tecrübeler getirecektir.

Kendimizi topyekûn değiştiremesek ve eksiklerimizi tamamen kapatamasak bile hayat bizi eksik olduğumuz yerlerden tamamlamaya yöneltir. Bu evrensel bir denge kanunu gibidir. Çoğu zaman eksik olduğumuz konularda daha çok şey öğrenir, ancak ihmal ettiğimiz ve bizde zaten olan imkânları yeteri kadar bilinçle kullanamayabiliriz. Hayat çoğu zaman bir mücadele üzerine kuruludur.