Irak için kafalar karışık

Irak için kafalar karışık
NATO Parlamenterler Asamblesi'nin Siyasi Alt Komisyon toplantısı Paris'te yapılıyor. Türkiye açısından çok önemli, çünkü Irak konusu görüşülüyor, Fransa - Almanya ekseni ile Amerika arasındaki gerilim gündemde!
Ve Başbakan Tayyip Erdoğan'ın dış ilişkiler danışmanı AKP milletvekili Egemen Bağış da orada... Türk Delegasyonu'nun başkan yardımcısı...
Bağış, "kafalar karışık" diyor ve tipik bir örnek veriyor:
- Fransa Cumhurbaşkanı Chirac ABD'nin Irak savaşına karşı çıktı, hala karşı çıkıyor. Fakat Chirac'ın danışmanı Pierre Lellouche aksi görüşte, Fransa Irak'ta aktif olmalı, diyor, Chirac'ın politikalarını bir tür protesto ederek danışmanlıktan istifa etmiş!
Danışmanlık gibi son derece özellikli ilişkileri bozan, yolları ayıran bir sorun bu Irak meselesi...
Çok karmaşık bir mesele, "evet"lerin de, "hayır"ların da gerekçeleri güçlü...
***
TÜRKİYE açısından sorun daha karmaşık...
Paris'teki toplantıda Irak konuşulurken kitle imha silahlarından bahsediliyor, "İslami terör"den, petrolden bahsediliyor, uluslararası hukuktan bahsediliyor...
Ve Egemen Bağış söz alıyor, "İslami terör" denilmesini eleştiriyor, "terörün dini, milliyeti olmaz, terörü İslamla nitelemeyin" diyerek NATO'nun Avrupalı üyelerine sesleniyor:
- Beyler, kitle imha silahları diyorsunuz! Türkiye terör yüzünden 35 bin can verdi! İşte kitle imha terörü! Irak'ın kuzeyinde üstlenmiş duruyor. Ama Avrupa KADEK'i hala terör listesine almadı!
Bağış'a havayı sordum, şunu söyledi:
- Avrupalı parlamenterler KADEK'in terör örgütü olduğunu kabul ediyor, terör örgütü değil diyen yok. AB bünyesinde mekanizmaların yavaş işlediğini, KADEK'in de terör listesine alınacağını söylüyorlar. Fakat bizim bastırmamız lazım.
Irak meselesinde de, Başbakan Erdoğan'ın danışmanı Egemen Bağış şunu söylüyor:
- ABD, oradaki KADEK varlığına kesin son vermeyi taahhüt etmeli, İran da buna destek olmalı. Yoksa asker göndermemiz zordur!
ABD ne yapabilir? Teröristleri ya "eve dönmeye" zorlar veya tutuklayıp Türkiye'ye verir...
***
TÜRKİYE'NİN Irak'a asker göndermesi herhangi bir ülkenin göndermesine benzemez. Türkiye komşu ve Müslüman ülke... Bosna'da, Kosova'da, Afganistan'da Mehmetçiliğin sosyal başarısı meydanda...
Bu kadar da değil. Bağış, Romanya "Dış İlişkiler Komisyonu Başkan Yardımcısı" merkez sağ milletvekili Mihail Lupoi'nin Paris'te söylediği sözleri aktardı:
- Biz Türkiye'ye bakıyoruz. Türkiye Irak'a asker gönderirse biz de göndereceğiz.
Türkiye'nin asker göndermesinin etkileri gerçekten büyük olur.
Irak'ın Vietnam'a dönüşmesini isteyenler hayal görüyor; Irak'ın coğrafyası da, nüfus yapısı da buna müsait değildir. Irak, olsa olsa etnik ve dinsel iç savaşa sürüklenir ve bu Türkiye dahil herkes için felaket olur. Ama ABD'ye de siyasi maliyeti Vietnam'dan ağır olur!
Irak'a istikrarın gelmesinde Türkiye ciddi bir rol oynayabilir ama bunun şartı, ABD'nin KADEK varlığını sona erdirme konusunda güvence vermesidir.