Belirsizliği yönetmek

Önümüzdeki dönemde, belirsizliği iyi yönetenler başarılı olacak. Kurumsal kültürün yüksek olduğu, yeniliğe ve yaratıcılığa önem veren, verimliliği ön planda tutan şirket ve kurumlar öne çıkacak.

Yalnız koronavirüs salgını değil, borsalardaki sert dalgalanmalar, para değerlerinin ani değişimi ve talep edilen malların ani ve ciddi oranda farklılaşması büyük bir yönetim becerisi gerektiriyor.

Zaten, son iki yılda büyük şirketleri yönetenler iyimser bakışlarını kötümser beklentilerle değiştirdiler. Pricewaterhouse Coopers’ın paylaştığı aşağıdaki grafik bu eğilimi gösteriyor. (Siyah=Kötümser)

Belirsizliği yönetmek

Siyasi ve kültürel değişim

Belirsizlik, giderek daha uçta siyasi yönetimlere neden olacak. Demokrasi yönetimleri gittikçe azalırken, sosyalist ve faşist yönetim biçimleri dünya çapında artacak. Muhtemelen, bizde de uygulanmaya çalışılan “devlet destekli kapitalizm modeli” öne çıkacak. Bu eğilimler ABD’de bile görülüyor. Demografik değişim göç dalgalarının giderek artması ve teknoloji ile otomasyondaki süratli değişim sade vatandaşları ve yöneticileri yönetilmesi zor şartlarla karşılaştıracak.

Aşağıdaki grafik, üst düzey yöneticilere sorulan “Gelecek 12 ayda ekonomik büyüme bekliyor musunuz?” sorusunun bölgeler itibarıyla cevabını gösteriyor. (Siyah=Kötümser; CEE=Orta ve Doğu Avrupa)

Belirsizliği yönetmek

Aşağıdaki grafik ise dünyadaki üst düzey yöneticilerin gelecek 12 ayda (sarı) ve gelecek 3 yıldaki (siyah) kâr beklentilerini gösteriyor.

Belirsizliği yönetmek