İŞTE DÜZELME İŞARETLERİ

Türk ekonomisinde toparlanma işaretleri artık kendini belli ediyor

Türk ekonomisinde toparlanma işaretleri artık kendini belli ediyor. Yaman Törüner, ekonomideki düzelme göstergelerini grafikler eşliğinde masaya yatırdı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Akbank kaynaklı soldaki grafikler gösteriyor ki;

- Türk Lirası üzerinden verilen kredilerde artış ve toparlanma eğilimi var.

- Yabancı para cinsinden ve dövize endeksli kredilerde (DEK) ise borç azaltımı sürüyor.

İŞTE DÜZELME İŞARETLERİ

İŞTE DÜZELME İŞARETLERİ

MEVDUAT İLİŞKİSİ NASIL ŞEKİLLENDİ?

Toplam kredilerin, toplam mevduata oranı, devlet bankalarında hala yüksek.

İŞTE DÜZELME İŞARETLERİ

Yüksek enflasyon ortamında olması beklenen dolarizasyon, devam ediyor.

İŞTE DÜZELME İŞARETLERİ

Öte yandan, kur farkından vergi alındığı için, ticari kişilerin döviz hesapları azalırken; gerçek kişilerin payı artıyor.

İŞTE DÜZELME İŞARETLERİ

İŞTE DÜZELME İŞARETLERİ

KONUT KREDİSİ NE DURUMDA?

Konut kredileri dahil, tüketim kredilerinde zayıf bir duruş belirgin.

İŞTE DÜZELME İŞARETLERİ

Öte yandan, konut fiyatları enflasyon karşısında geriledi.

İŞTE DÜZELME İŞARETLERİ

Nihayet, bu gerilemeyi takiben, konut satışları artmaya başladı.

İŞTE DÜZELME İŞARETLERİ

DIŞ DENGESİZLİK AZALMA YOLUNDA

TÜİK, TCMB ve Akbank kaynaklı aşağıdaki grafikler gösteriyor ki, ihracat ve ihracatın ithalatı karşılama oranı artıyor. Dış ticaret açığı azalıyor. Cari açık düşüyor.

İŞTE DÜZELME İŞARETLERİ

İŞTE DÜZELME İŞARETLERİ

İŞTE DÜZELME İŞARETLERİ