NORMALE DÖNÜŞ

Koronavirüs ortamından normal ekonomik hayata geçiş süreci, ülkelerin ekonomik durumlarını çok ciddi etkileyecek. Bu konuda akıllı davranıp, gerekli tedbirleri alarak, ekonomilerini açabilen ülkeler, kârlı çıkacaklar. IMF ve Akbank kaynaklı aşağıdaki çizelge, bir bilgi olmak üzere çeşitli ülkelerin bu konuda yaptığı hazırlıkları gösteriyor.

NORMALE DÖNÜŞ

 

Bu çizelgede, yeşil bölgeler sınırlama ve standart kurallarla açılmayı; sarı bölgeler kısmi açılmayı ve kırmızı bölgeler kapalı kalmaya devam etme seçeneğini gösteriyor. Uluslararası seyahatler, zorunlu olmayan seyahatleri ifade ediyor. Hedefli izolasyon, Avrupa ülkeleri için, gönüllülük esasına dayanmaktadır.
Aşağıdaki grafik ise, seçilmiş Avrupa ülkelerindeki 7 günlük hareketli ortalama bazında günlük vaka sayısı ile kapanma ve açılma zamanlamasını belirliyor. Grafikteki kare işaretleri kapanma ve yuvarlak işaretleri, normale dönüş zamanlamalarını gösteriyor.

NORMALE DÖNÜŞ

 

Likidite çok artacak

Ülkemizin ve diğer ülkelerin yakın gelecekteki ekonomik durumlarını tahmin etmek, halen çok zor. Her gün, her hafta, her ay yeni bir gelişme ile karşılaşabileceğiz.

Bu aşamada, bizimki de dahil tüm ülke merkez bankaları, tam hızla para basıyor. Ülkelerin ekonomik durumları, bastıkları paranın azlığı ve basılan parayı hangi sürede geri çekebileceklerine bağlı olarak belirlenecek. Bu gelişme öyle önemli ki, bir rakibi olsa, ABD Doları dünya hakimiyetini bile kaybedebilir.

ABD Merkez Bankası (FED), büyük ölçüde para basarken; AB Merkez Bankası, FED’e olan orantıyı kaybetmemeye çalışıyor.

yandan, ekonomi yönetimimizin aldığı kararlar, üst üste oldukça yerinde gözüküyor.

Türkiye’nin şansı

Worldometer ve Akbank kaynaklı aşağıdaki grafik, ülkemizdeki günlük vaka sayısını gösteriyor. Grafikten de görüleceği üzere, ülkemizdeki vaka sayısı stabilize oldu ve azalıyor.

NORMALE DÖNÜŞ

 

Gelişmekte olan ülkelerin sağlık sistemleri ve finansal güçleri, böyle bir salgınla baş edebilecek güçte değilken, Türkiye’nin geçtiğimiz dönemde sağlık sektörü için yaptığı büyük yatırım, bizim için büyük şans oldu.

Şimdi, sağlık turizmini geliştirme adına büyük şans yakalamış bulunuyoruz. Hatta, “şehir hastaneleri”ni bile özelleştirebiliriz. Prof. Dr. Özgür Demirtaş hocanın önerdiği gibi, turistleri girişlerinde korona testine tabi tutup, kaldıkları sürece de 3 günde bir test yapacağımızı açıklayarak, ülkemize turist gelmesini sağlayabiliriz.