RAKİP ANALİZLERİ

Büyüme ve rekabet stratejinizi hazırlarken, rakiplerinizi iyi analiz etmeniz gerekir.

Mentoro’ya göre, rakip analizinin amaçları şunlardır:

- Rakiplerini-zin rekabet avantajı durumu öğrenmek.

- Rakiplerin iş modeli ve strateji bileşenlerini öğrenmek.

- Rakiplerinizin strateji bileşenleri arasındaki uyumu/uyumsuzlukları ve sinerjileri görmek.

- Rakiplerin faydalanılacak zayıflıklarını öğrenmek.

- Rakiplerinizin sakınılacak veya zayıflatılacak güçlü taraflarını öğrenmek.

- Farklılaşmanıza katkıda bulunacak noktaları yakalamak.

- Rakiplerin stratejinize karşılık verme olasılıklarını tahmin edebilmek.

- Kurumunuzda rekabet bilinci ve farkındalığını yaratmak.

Nelere bakarız?

Rakipler, olası rakipler, alternatifler ve tedarikçiler için öncelikle şu bilgileri toplarız:

- Kurumun ortakları ve profilleri

- Tarihi

- İş modeli/strateji bileşenleri ve farkındalıkları(Firma değer ve müşteri tüketim zincirleri dahil)

- Ürünleri

- Pazar payları

- Olası yeni ürünleri, Ar-Ge projeleri

-Marka bilgileri (İmajı, değeri v.s.)

- Pazarlama iletişimi kampanyaları

Çalışanların;

- Ortak özelikleri (Eğitim seviyesi dahil)

- Yıldızları

- Çalışan memnuniyet seviyesi

- Memnuniyet-sizlik kaynakları

- Takımlar ve takımdaşlık seviyeleri

- Eğitim ve gelişim yaklaşımları

- Çalışan seçme kriterleri

- Güçlü ve zayıf kurumsal yetkinlikleri

- Güçlü ve zayıf kaynakları

- Ar-Ge projeleri

- Üst düzey yönetici profilleri

- Finansal tabloları (Bilanço, kâr/zarar, nakit akışı) ve önemli finansal rasyoları

- Hisse senedi performansları

- Gelecek planları, vizyonları

- Amaçları, hayalleri

- Yönetim varsayımları

- Organizasyon yapısı ve hiyerarşik ilişkileri

- Ortaklıkları

Nereden öğrenebiliriz?

Rakip ve tedarikçi firmalarla ilgili bilgileri, şu kaynaklardan elde edebilirsiniz:

- Müşterileriniz

- Özelikle kazandı/kaybetti analizleri ile

- Satış elemanlarınız

- Ürün geliştiricileriniz

- İş ortaklarınız

- Tedarikçileriniz

- Pazarlama ve halkla ilişkiler ajanslarınız

- Web siteleri

- Sektör kuruluşları

- İhale sonuçları

- Patent başvuruları

- Fuarlar

- Seminer sunumları

- Analiz raporları

- Gazete/dergi haberleri, demeçler

- Reklamlar

- Basın duyuruları

- Yıllık raporlar