Stratejik hedef örnekleri

Mentoro’ya göre, rekabet avantajını ele geçirecek, arttıracak veya sürdürülebilirliği sağlayacak tedbirler, stratejik hedefler arasında yer alır. Bunlar:

- Sektör değer pozisyonunda,

- Algılanan ve/veya sunulan değeri %x artırmak

- Satılan miktarda,

- Satılan miktarı %x artırmak

- Birim fiyat tarafında,

- Birim fiyatı %x artırmak

- Birim fiyat yapısını fiyat artışlı yapıya dönüştürmek(Talep taraflı ölçek ekonomisi olan)

- Birim maliyet tarafında,

- Birim maliyetleri %x azaltmak

- Toplam maliyet tarafında,

- Sabit maliyetleri %x azaltmak

- Değişken maliyetleri %x azaltmak

- Birim değişken maliyetleri
%x azaltmaktır.

Rakiplerle ilgili bilgi

Strateji tasarımının temel hedefi rekabet avantajı ile de ilgili olduğu için, rekabet bilgisi elde etmek çok önemlidir.

Rekabet avantajı hesaplamaları için gerekli rakip bilgileri, şunlar ve daha fazlası olabilir:

Stratejik hedef örnekleri

Strateji hataları

Strateji geliştirirken sıkça yapılan 13 teknik hatayı şöyle özetleyebiliriz:

- Stratejik hedefleri, rekabet avantajı boyutlarını düşünmeden
keyfi olarak belirlemek.

- Sadece SWOT Analizi ile iş geliştireceğini düşünmek(Kurum olarak hangi konularda güçlü, hangilerinde zayıf olduğunuz değil, hedef müşterilerin ihtiyaçlarını rakiplerinizden daha iyi karşılamak için gerekli olan kurumsal yetkinlikler ve kaynaklar önemlidir. İyi olduğunuz konular, müşteriler için anlamsız olabilir.).

- Strateji belirlerken odaklanmanın gereksiz olduğunu düşünmek(Müşteri grupları, karşılanan ürün ihtiyaçları, sunulan değerlerde, vs.).

- Hedef müşteri grupları belirlemeksizin, daha çok müşterinin daha çok sektörel ihtiyacını karşılama isteği.

- Stratejiyi, iş ortamını oluşturan unsurları(Varolan ve olası rakipler, tedarikçiler(çalışanlar dahil), müşteriler, tamamlayıcılar, alternatifler) inlemeden belirlemek.

- Stratejiyi sadece bugünkü durumu inceleyerek belirlemek, gelecek eğimleri(Politik, ekonomik, sosyal, teknolojik, çevresel ve hukuki)
hesaba katmamak.

- Farklı olmayı önemsemeyip, rakiplerin uygulamaya aldığı yenilikleri aynen kopyalama düşüncesi.

- Strateji belirlerken, kârlılığın sadece büyüyen ülkelerde, büyük müşterilerde veya yüksek fiyatlı ürünlerde olduğunu sanmak.

- Strateji geliştirirken sınırlı uygulaması olan strateji metotlarını kullanmak(Mavi Okyanus gibi).

- Strateji geliştirirken, kazananın tek bir tane olduğu, savaş ve spor benzetmelerini kullanmak.

- Stratejiyi belirlerken tüm müşterilerin aynı özellikler gösterdiğini(Örneğin, hepsinin
“en ucuzcu” olduğunu) düşünmek.

- Stratejinin uzun ömürlü olduğunu, bir defa belirledikten sonra en az 3-5 sene değiştirilmemesi gerektiğini sanmak.

- Rekabet avantajının sadece az bulunan kurumsal/bireysel yetkinlik ve/veya kaynaklara sahip olunarak elde edileceğini sanmak.