Tarihteki en büyük yalanlar

Alexander Canduci, “The Greatest Lies in History (Tarihteki En Büyük Yalanlar)” adlı kitabında bakınız neler anlatıyor:
- Yalan: Roma İmparatoru Diktatör Augustos, yetkilerini Senato’ya devretmeye hazırlanıyordu.
Doğru: Hiç bir zaman böyle bir niyeti olmadı.
- Yalan: 4.Haçlı Seferi(1204) Kudüs’ü özgürlüğe kavuşturmak için yapıldı.
Doğru: Liderlerin asıl amacı İstanbul’u ele geçirmekti.
- Yalan: Fransız Devrimi’nden önce yüzlerce vatansever Bastille Hapishanesi’nde tutukluydu ve işkence görüyordu.
Doğru: Bastille’de sadece 7 tutuklu vardı. Bunların ikisi azılı katildiler.
- Yalan: Roma’yı M.Ö.64’de Hıristiyanlar yaktılar.
Doğru: Roma’da yangın bir kaza sonucu çıkmıştı.
- Yalan: Yahudiler her yüzyılın başında bir araya gelip “Dünyayı Ele Geçirme Planı (The Protocols of the Elders of Zion)”yaparlar.
Doğru: Bu yalan, Rus Gizli Polisi’nin uydurduğu bir hikayedir.
- Yalan: Amerikalılar, Japonların Pearl Harbour’a saldıracaklarını bilmiyorlardı.
Doğru: Roosevelt’in saldırı olacağından haberi vardı ve bu saldırı savaşa girilmesinin bahanesi oldu.
- Yalan: Normandiya çıkarması, ikinci bir cephe açılmak suretiyle Nazilere karşı Rusları korumak amacıyla yapıldı.
Doğru: Amaç, Müttefiklerin Rusya’dan önce Almanya’yı işgal etmek istemeleriydi.
- Yalan: Vietnam Savaşı’nı Amerikan askerlerine saldıran Kuzey Vietnamlılar başlattı.
Doğru: Savaşı başlatan Amerikalılardı.
- Yalan: ABD’nin kurucuları dürüst ve kendi çıkarlarını gözetmeyen kişilerdi.
Doğru: Kurucular, para yapmak ve diğer sömürgecilerden fazla güce sahip olmak peşindeydiler.
- Yalan: Texas Eyaleti, Amerikalıların kanlarıyla kazanıldı.
Doğru: Texas bölgesi hukuk dışı biçimde ilhak edildi. Sonrasında Meksika, kazanması imkansız olan bir savaşa zorlanarak bu ilhak meşrulaştırıldı.
- Yalan: Irak’ta “Kitle İmha Silahları” vardı ve ABD ülkeye “demokrasi getirmek” için girdi.
Doğru: “Kitle İmha Silahları” yoktu. ABD’nin ülkeye giriş amacı, bu bölgede üs sahibi olmak ve enerji kaynaklarını kontrol etmekti.
- Yalan: İran’da Diktatör Şah’ı devirip demokrasi getirilmesi için devrim yapıldı.
Doğru: Adı “demokrasi” olan ama özgürlüklerin olmadığı bir şeriat rejimi amaçlanmıştı. Başkan Carter da bu fikre karşı çıkmadı.

Ve biz...
- Yalan: T.C. Anayasası, halka daha çok özgürlük getirilmesi amacıyla değiştirilmek isteniyor.
Doğru: Hükümet, yargıyı tamamen ele geçirmek suretiyle, milleti korumasız bırakarak, politikacılara millet karşısında sonsuz güç kazandırmak istiyor.