SKORER
PEMBENAR
CADDE
YAZARLAR

Bel Fıtığı Ameliyatı

.

Milliyet Haber

Bel fıtığı ameliyatı ve dar kanal ameliyatı için verilecek karar çok önemlidir. Nöroşirürji uzmanı doktor (beyin omurilik sinir cerrahı) bel fıtığı ve/veya dar kanal ameliyatı kararı vermiş ise bunu geciktirmemek gerekir. Çünkü bel fıtığı ameliyatı ve/veya dar kanal ameliyatı geciktirilirse bazen telafisi mümkün olmayan sonuçlar ortaya çıkabilir. Bel fıtığı ve/veya dar kanal ameliyatına karar verildiğinde ciltten itibaren mikroteknik ile çalışıp bütün dokuları çok iyi bir şekilde korumak önemlidir. Çünkü bel fıtığı ve/veya dar kanal ameliyatında da öncelikle hastaya zarar vermemek gerekir. Bel fıtığı ameliyatında ve/veya dar kanal ameliyatında mikroteknik ile çalışıldığında sinir elemanları ve diğer dokular görüntü alanına büyütülmüş ve çok iyi aydınlatılmış olarak gelmektedir. Ciltten itibaren mikroteknik ile çalışıldığı zaman çok emniyetli, estetik, temiz ve dokuları daha iyi koruyan; hatta ameliyat sonrasında dikiş aldırmak bile gerektirmeyen bir bel fıtığı ve/veya dar kanal ameliyatı ortaya çıkmaktadır. Bel fıtığı ve/veya dar kanal ameliyatı mikroteknik ile yapıldığında hastalar ameliyat sonrasında çok daha iyi hissetmektedirler. Ameliyat edildikleri gün yürümekte ve ertesi gün taburcu olmaktadırlar. Mikrocerrahi teknik ile yapılan bel fıtığı ameliyatında tek mesafeli bir bel fıtığı için 1,5 ile 2 cm civarında minik bir kesi yeterli olmaktadır. Dolayısıyla mikrocerrahi teknik ile yapılan bel fıtığı ameliyatı estetiktir.

Bel Fıtığı Ameliyatının Gayesi

Bel fıtığı ameliyatında amaç sinir elemanları üzerindeki basıyı iyi bir operasyonla ortadan kaldırmak, hastanın yakınmalarını sonlandırmak ve düşmüş olan hayat kalitesini çok yükseğe taşımaktır. İnsana duyulan saygının bir neticesi olarak mikrocerrahi teknik ciltten itibaren uygulamaya sokulmalı ve cilt dahil bütün anatomik yapılar doktor tarafından çok iyi korunmalıdır. Bel fıtığı ve dar kanal ameliyatı böyle yapılırsa hastalar ameliyat sonrasında daha iyi bir dönem geçirmektedirler. Ayrıca hem bel fıtığı hem de dar kanal ameliyatlarının başarı oranı daha iyi düzeyde olmaktadır. Tecrübeli ekibimizle mikroteknik kullanarak yaptığımız bel fıtığı ve dar kanal ameliyatlarında başarı oranının %99 civarı gibi iyi bir düzeyde bulunması bunun bir göstergesidir.

Bel Fıtığı ve Dar Kanal Ameliyatı İçin En İyi Teknikler

Tıp bilimi giderek ilerlemektedir. Buna paralel olarak bel fıtığı ve/veya dar kanal ameliyatı yapan çok sayıda doktor daha gelişmiş, yeni ve daha iyi teknikler kullanmaktadır. Bu bağlamda klasik bel fıtığı ameliyatlarının yerini mikroteknik, mikroendoskopik teknik ve endoskopik teknik ile yapılan ameliyatlar almaktadır. Ameliyat gerektirmeyen henüz ilerlememiş bel fıtığı vakalarında hastayı çok iyi seçmek şartıyla ciltten müdahale tarzında (perkütan) lazerle diskektomi ve nükleoplasti gibi girişimler uygulanabilmektedir. Fıtıklaşmış disk, endoskopik teknikle de boşaltılabilmektedir. Kapalı endoskopik bel fıtığı ameliyatı (KEBFA), tam endoskopik bel fıtığı ameliyatı, artroskopik bel fıtığı ameliyatı adı verilen bu girişimler yine hastalar çok iyi seçilmek şartıyla uygulanabilir. Mesela hastada dar kanal, belde ileri derecede kireçlenme, bel kayması (omur kayması), göç etmiş bel fıtığı gibi bir durum varsa kapalı endoskopik bel fıtığı ameliyatı (KEBFA) bu hastalar için uygun değildir. Ayrıca endoskopik teknik ile mikrocerrahi tekniği birleştiren mikroendoskopik teknik de kullanılmaktadır. Ancak uzun yıllar bel fıtığı ve/veya dar kanal ameliyatları yapmış bir doktor olarak bel fıtığı ameliyatlarında mikrocerrahi tekniğin ve dar kanal ameliyatlarında vidasız bir teknik olan mikroteknikle internal dekompresyon yönteminin altın standart olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Dar kanal ameliyatlarında kullanılan vidasız ameliyat yöntemi olan ve vidalı dar kanal ameliyatına göre çok fazla avantajlar içeren mikroteknikle internal dekompresyon yönteminin ise tüm dünyada yaygınlaşmasıgerekiyor. Çünkü, bel fıtığı ameliyatlarında mikrocerrahi teknik ve dar kanal ameliyatlarında “vidasız” mikroteknikle internal dekompresyon yöntemi kullanıldığında daha iyi sonuçlar elde edildiğini görmekteyiz.

Hastayı Uyutmadan Yapılan Bel Fıtığı Ameliyatı

Bel fıtığı ameliyatında ve dar kanal ameliyatında tercih edilen anestezi çeşidi hastanın tamamıyla uyutulduğu genel anestezidir. Modern anestezi ilaçlarının giderek geliştirilmesinin yanında tıp teknolojisinin ve tecrübenin de artması genel anesteziyi daha emniyetli hale getirmektedir. Böylece hastalar ameliyat dönemi ve sonrasında daha güven içinde tutulmakta, normal yaşantılarına daha kısa zamanda geçmeleri sağlamaktadır. Fakat bazı hastalar ileri yaş dönemindedirler ve ilaveten ciddi kalp- damar, böbrek, karaciğer, solunum hastalıklarına sahiptirler. Böyle hastaların bel fıtığı ve/veya dar kanal ameliyatında doktorların daha temkinli adım atmaları gerekmektedir. Hamilelik, alerjik bünye ve buna benzer durumlarda da genel anestezi risk açısından düşündürücü olmaktadır. Ayrıca narkoz korkusu gibi psikolojik engeller de bulunabilir. Böyle bir durumla karşılaşan doktor acı içinde kıvranan hastasının bel fıtığı ve/veya dar kanal ameliyatını genel anestezi ile değil de spinal anestezi ile yapabilir. Bel fıtığı ve/veya dar kanal ameliyatında spinal anestezi binlerce ameliyat tecrübesine sahip doktor ve ekibi tarafından kolayca uygulanabilir. Bel fıtığı ve/veya dar kanal ameliyatı spinal anestezi ile yapılacaksa hastanın belden aşağısı doktor tarafından küçük bir miktar ilaçla iyi bir şekilde uyuşturularak ameliyat gerçekleştirilir. Böyle yapılan bel fıtığı ve/veya dar kanal ameliyatı esnasında hasta ağrı duymamakta, hatta ameliyat ekibiyle sohbet edebilmektedir. Spinal anestezi ile 80 yaşın üstündeki hastalar bile iyi seçim yapılarak kolayca bel fıtığı ve/veya dar kanal ameliyatına alınabilmektedir. Bel fıtığı ameliyatında doktor epidural anesteziyi de bu amaçla kullanabilir. Yani gerektiğinde hasta uyutulmadan da bel fıtığı ve dar kanal ameliyatı iyi bir şekilde, rahatça gerçekleştirilebilir.

Doç. Dr. Ahmet Yıldızhan
Nöroşirürji Uzmanı
www.ahmetyildizhan.net

Yazarın Diğer Yazıları

  1. Dar Kanal Ameliyatı Sonrası
  2. Spinal Kanal Genişliği
  3. Kendiliğinden Geçer mi?
  4. Evde Yapabilecek Egzersizler
  5. Dar Kanal Genetik Olabilir mi?
  6. Dar Kanal Ameliyatlarında Yaş
  7. Dar Kanal Hangi Bölgeleri Etkliyor?
  8. Dar kanal hastalığı tedavi edilmezse ne olur?
  9. Ameliyatsız Dar Kanal Tedavisi Mümkün mü?
  10. Dar Kanal Hastalığı

© Copyright 2019

Milliyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.