Bel Ağrısının Bilinmeyen Bir Nedeni Olarak Cluneal Sinir İrritasyonu

Bel ağrısı (LBP) çoğu insanın yaşamlarında bir noktada yaşadığı en yaygın sorunlardan biridir. Birçok bel ağrısı nedeni vardır. Çoğu LBP hastasında, bel ağrısının kesin nedeni açık değildir. Büyük epidemiyolojik çalışmalar bel ağrısı olan hastaların %20 ila %37'sinin nöropatik ağrı bileşeninden muzdarip olduğunu göstermektedir. Üst ve orta cluneal sinirler (SCN / MCN) nöropatik LBP'nin nedeni olabileceği unutulmamalıdır.

Üst ve orta cluneal sinirler, kalçanın arka-orta alanının üstündeki cildi besler. Önceki çalışmalar, üst cluneal sinirin, T11-L5'in dorsal rami'sinin kutanöz dallarından elde edildiğini göstermiştir. Clunea sinirin irritasyonu ile ilgili bilgi sınırlıdır. Bu iki sinirin irritasyonu, bel ağrısına ve bacak semptomlarına neden olur.

Bu sinirlerin, tek taraflı bel ve / veya kalça ağrıları nedeni olarak bilinmesine rağmen, kronik bel ve bacak ağrısı sebebi olabileceği düşünülmemektedir. Kuniya ve ark. Yaptığı çalışmada, LBP ve / veya bacak semptomları ile başvuran tüm hastaların %12'sinde cluneal sinir irritasyonu olduğu ve bunlarında yaklaşık %50'sinde bacak ağrısı ve / veya karıncalanma olduğunu bildirmişlerdir. Clunealgia tanısı ciddi bel ve / veya bacak semptomlarının potansiyel bir nedeni olarak kabul edilmelidir. Clunealgia belirtileri çok şiddetli olabilir ve bir radikülopatiye ya da lumbosakral omurgadaki disk bozukluklarına (Bel fıtığı vb.) benzer semptomlar verebilir. Klinisyenler bu klinik varlığın farkında olmalı ve gereksiz omurga cerrahileri ve sakroiliak füzyonundan kaçınmalıdır.

Bu sinirlerin tedavisinde, manuel terapi, egzersiz, bantlama ve enjeksiyon teknikleri etkili olabilmektedir. Cluneal sinir ameliyatlarındaki teknikler, diğer periferik sinir ameliyatlarındaki tekniklerden farklı olabilir, çünkü bu sinirlerin dalları incedir ve birden fazla dal içerisinde serbest bırakılması gerekir.

Kaynak: AOTA, Yoichi. Entrapment of middle cluneal nerves as an unknown cause of low back pain. World journal of orthopedics, 2016, 7.3: 167.