Doğan Hızlan, Gülten Akın, Ülkü Tamer, Enver Ercan, Füsun Akatlı, Eray Canberk ve Talât Sait Halman’dan oluşan Seçici Kurul, “destansı özellikler taşıyan şiirlerinde, geleneğimizin ve dünya şiirinin içinden geçebilen tutumu; tarihi ve coğrafyayı buluşturup günümüzü ve insanını farklı boyutlarıyla kavrama çabası; Türkçe şiire yeni anlatım olanakları araması; acı ve hüznün ağırlığını şiir diline dönüştürebilmesi” nedeniyle ödüle değer buldu. Diyarbakır’da yaşayan, 1976 doğumlu Eren’in şiirleri Fransızca, Kürtçe, İngilizce ve Arapçaya çevrildi.