Mitomani yani yalan söyleme sorunu, kişinin psikolojik sebeplerle gerçekleri değiştirerek alışkanlık haline getirme davranışıdır. Etrafındaki kişilere söyledikleri yalanlara kendileri de inanırlar. İnsanları da yalanlarına inandırmaya çalışırlar. Kontrolü kaybederek devamlı yalan söylerler. Yalanları ortaya çıkınca öfkelenmeye başlarlar. 
 
Yalan söylemek yaşamlarının bir parçası haline gelmiştir ve bu durum kişinin yaşamını zorlaştırır. 
Kişiler kendine değer katmak için, çıkar amaçlı, çevresindekilerin dikkatini çekmek için, kendi gerçekliğinden kurtulmak için, yaşam sıkıcı geldiğinden dolayı veya nedensiz olarak yalan söyleyebilirler. Etrafındaki kişiler yalanlarıyla ilgilenmese bile yalan söylemeye devam ederler. 
 
Doğru söylediğine inanılmaması, onaylanma isteği ve kendine güvenini yükseltme ihtiyacı kişinin yalan söylemeye başlamasına neden olabilir. Çocukluğunda ebeveynlerinin yalan söylemelerine tanık olması da bunu model almasına sebep olabilir.
 
Bu kişiler kendilerinde sorun olduğunu düşünmedikleri için çevresindekiler yoluyla psikolojik destek almaya ikna edilmelidir. 
 
Hipnoterapi – psikoterapi ile yalan söyleme davranışının altındaki sebepler ortaya çıkarılarak anlamlandırılır ve çözümlenir. Örneğin kendine güven sorunu varsa kendine güven duygusunun kazanılması sağlanır. 
 
Uzman Psikolog Yasemin Aydoğdu
yaseminaydogdu@ymail.com