Çocukluğundan itibaren cinsel kimliğiyle ilgili sürekli yargılama ve uyarılarla büyütülen kadınların sağlıklı bir cinsel hayat oluşturmaları kolay değildir. Yetiştirilen aile kültürü ne kadar modern olursa olsun kültürel mesajlar cinsellik algısını muhakkak etkiler. Daha geleneksel ve tutucu aile ortamlarında bu etki kültürle beslenerek daha güçlü tabular ve kırılması zor algılar oluşturmaktadır.

Erkeklere göre oldukça katı kurallarla büyütülen kadınlar doğal olarak “meşru” cinsel hayatlarını yaşayacakları ortamda bocalayabilmekte ve kendini tanımakta zorluk çekmektedir. “Namus” cinayetleri, eski eş saldırıları, mahalle baskısı, etiketler, yaftalar altında sürekli olarak kendini baskılayan bir kimliğin sağlıklı yapılanmasını beklemek neredeyse mümkün değildir.

Bu baskılar altında var olma mücadelesi veren kadın sadece bir imzayla tüm bu mesajları unutup eşiyle kusursuz bir cinsel performans beklentisiyle karşılaşır. İki uç arasında bocalayan kadın için bu hiç kolay değildir. Ataerkil toplumsal yapılarda cinsellik kadın için görev, eşinin ihtiyacını karşılamak için üstlenilen bir sorumluluk, angarya hatta bir yük şeklindedir. Kadının cinsellikten zevk alması veya bunu dillendirmesi basitlik olarak adlandırılmaktadır. Bu baskılar ve yargılar ne yazık ki beraberinde cinsel işlev bozukluklarını da getirmektedir.

Kadın, anatomisi gereği erkeklere göre cinsellikten çok daha fazla haz alabilir. Çünkü kadının erojen bölge alanı daha geniştir. Erojen bölgeleri keşfetmek, nasıl aktif hale getireceğini öğrenmek ise çaba gerektirir. En önemlisi de psikolojik alt yapının hazır hale gelmesidir. İnsanın en büyük ve en önemli cinsel organının beyni olduğunu bilmekteyiz. Bu nedenle de cinsel yapılanmalar ve yeni imajlar için muhakkak doğru adımlar atılması gerekir.

Baskın kültür, yetiştirilme şekli, alt kültür, sosyal beklentiler ne tür bir algı oluşturmuş olursa olsun kadın cinselliği geliştirilebilir ve olması gereken cinsel kaliteye ulaşılabilir.


Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
Op. Dr. Tamer Gültekin

http://www.drtamergultekin.com/