Gözün en ön kısmında yer alan saydam dokunun (kornea) ilerleyici incelme ve dikleşmesi ile karakterize göz hastalığıdır.

Nedeni tam bilinmemektedir. Gözünü sıkça ovalayan ve alerjik göz rahatsızlıkları olanlarda daha sık görülür. Genetik yatkınlık da vardır. Ailesinde keratokonus olanlarda daha sık görülür.

Genellikle ergenlik döneminde başlar. İlerleyici bir hastalıktır. 35 yaşından sonra başlaması nadirdir.

Keratokonus belirtileri

Gözlerde sürekli alerji ve kaşıntı, ışığa ve parlamaya hassasiyet, devamlı ilerleyen miyop ve astigmat, gözlüklerden memnun olmama, gözlük numaralarının devamlı değişmesi, gözlüğe rağmen net görememedir.

Keratokonus teşhisi

Keratokonus teşhisi göz muayenesi, kornea topografisi ve pakimetri testi ile konulur. Kornea topografisinde korneanın yüzeyi haritalandırılır, korneada dikleşme olup olmadığı tespit edilir. Farklı zamanlarda çekilen topografi ile aynı zamanda hastalığın ilerleyip ilerlemediği tespit edilir. pakimetri korneanın kalınlığını ölçer. Hastalık ilerledikçe korneanın kalınlığı sürekli azalır.

Keratokonus tedavisi

Tedavisi şikayetlere, belirtilere ve hastalığın aşamasına bağlıdır. Erken dönemde gözlükler ve takip yeterli olabilir. Bir süre sonra gözlük yeterli olmaz bu durumda özel sert gaz geçirgen keratokonus lensleri kullanılır. Keratokonus lenslerinin de yeterli olmadığı durumlarda ise kornea içine küçük, kavisli (korneal ring) bir halka yerleştirilerek korneadaki eğrilik düzeltilmeye çalışılır.

Aralıklarla çekilen kornea topografisinde ilerleme tespit ediliyorsa, korneayı güçlendirmek için özel bir UV ışını ve göz vitamin damlası kullanır. Cross linking denen bu yöntem, çok önemli bir tedavi yöntemi olup uygulanan hastaların büyük bölümünde hastalığın ilerlemesini durdurur.

Hastalığın çok ilerlediği durumlarda yukarıda belirtilen tedavi yöntemlerinin hiçbiri yeterli olmayabilir. Bu hastalara kornea nakli gerekebilir. Kornea naklinde hastalıklı korneanın tamamı veya bir kısmı sağlıklı donör korneası ile değiştirilir.

Göz Hastalıkları Uzmanı

Op. Dr. Tufan Evciman

www.tufanevciman.com.tr