Ülkemizin yeni yıllık haritası

Ülkemiz açısından önümüzdeki dönemde hangi koşullar dikkat çekiyor?

Ülkemiz 96. yaşına girerken, bu yıl hangi temalar gündeme geliyor? Güneş dönüşü haritaları Güneş’in her yıl doğum haritasında bulunduğu derece, dakika ve saniyeye döndüğü ana göre çıkarılan yıllık haritalardır ve bir yıl boyunca gündeme gelebilecek konular, gelişmeler hakkında önemli bilgiler verirler. Bu haritaları incelerken, pek çok faktöre dikkat edilmelidir. Bunların başında da yükselen burç gelir. 2019-2020 döneminin haritasında Başak burcunun yükseldiğini görüyoruz ve bu burç aynı zamanda ülkemiz haritasında da sınırdaş komşuları gösteren 3. eve düşmekte. Başak genel olarak zihinselliği yani endişeleri, plan ve organizasyonu, detayları anlatan bir burçtur. Kuşkusuz bu dönemde komşularla ilgili konularda daha huzursuz ve meşgul bir dönem içinde olduğumuz anlaşılıyor. Yıllık haritalar etkilerini 3 ay öncesinden işaret vermeye başladıkları için, Temmuz sonundan bu yana şu anda içinde bulunduğumuz iyice şekillenmeye başlamıştı.

Başak aynı zamanda çalışanları, emekçileri, işçileri, memurları da gösteren bir burçtur. Başak’ın enerjisi güçlü olmaktan çok kırılganlık, zayıflık ve yıpranan koşullara işaret etmesinden dolayı bu dönemde, genel kısmetimizde endişelerin gündemde olduğu, gelişmelere daha akılcı ve dikkatli bakma gereğinin doğduğunu görüyoruz.

Yıllık haritada Başak burcu yükselirken, yöneticisi Merkür ise Akrep burcunun sonuna doğru, bu burçtaki Venüs ile birleşmekte. Burçların son dereceleri daha yıpratıcı özellikler gösterirler. Haritada Ay da yeniay döngüsü ile Akrep burcunun ortasında görülüyor. Akrep de Başak burcuna göre 3. Burç olduğuna göre, bu durum bir kez daha komşular, yakın çevre, görüşmeler, ziyaretler ve iletişim alanında yoğun ve uğraştırıcı bir gündemin söz konusu olduğunu anlatmakta. Neyse ki yeniay enerjisi daha proaktif ve yenileyici şartlara işaret etmekte. Dolayısı ile bu dönemde, özellikle de şartların değişmeye başlayacağı Mayıs ayına kadar olan süreçte, ülkemizin daha mücadeleci bir tavır içinde olduğu görülüyor.

Kuşkusuz bu haritada Uranüs çok dikkat çekici bir konumda bulunmakta. Güneş’in tam karşısında Boğa burcunda, 9. evde yer alan Uranüs, yönetsel konulara sürprizler, yenilikler, aynı zamanda uluslararası alanda doğabilecek ani durumlara, daha bağımsız ve başkaldıran bi tutuma işaret etmekte. Uranüs uyandırıcı ama aynı zamanda bağları kopartıcı etkiye sahip bir gezegendir. Boğa ise ülkemizin içinde bulunduğu grupları, örgütleri ve işbirliği yaptığı kuruluşları açıklar, aynı zamanda bu ev gelecek beklenti ve ümitleri de temsil eder. Bu açıdan bakıldığında gerek NATO, gerekse AB ya da diğer siyasi, askeri ya da ekonomik örgütlerle ilişkilerinde daha bağımsız ya da farklı bir politika içinde hareket edeceğini söyleyebiliriz. Haritanın eksenlerinde değişken burçların yer alması koşulların sürekli değişip güncellemeler yapılması gerektiğini gösterirken, büyüme ve ekonomi alanında zorlayıcı sınırların varolduğunu görüyoruz.

Para ve kaynakları gösteren 2. evdeki savaş gezegeni Mars, askeri nedenler yüzünden, yatırımları ve büyümeyi de açıklayan 5. Evdeki Satürn ve Pluton ise kurumsal alanda kısıtlamalar ya da vergiler nedeniyle ekonomik büyümenin zorlanabileceğini gösteriyor. Bu arada 2 Aralık’tan itibaren Oğlak burcuna ilerleyecek olan Jüpiter, 2020 yılında, diplomasi ve dış politikada çok hızlı bir ivmenin olacağını, bu alanda gündeme gelecek olan fırsatları dengeli ve sakin bir şekilde değerlendirmenin, aşırı hırs yapmamanın daha doğru olacağını vurgulamakta.