Geri Dön
EğitimTalep Kanunu Nedir? Talep Kanunun Özellikleri Ve İstisnaları Nelerdir?

Talep Kanunu Nedir? Talep Kanunun Özellikleri Ve İstisnaları Nelerdir?

Talep, piyasada bir bedel karşılığı satılan mal ve hizmetlerin maddi bir şekilde desteklenmiş olarak satın alınmak istenmesine verilen isimdir. Talep kanunu nedir? Talep kanununun özellikleri ve istisnaları nelerdir? İşte, tüm detaylar.

Talep Kanunu Nedir? Talep Kanunun Özellikleri Ve İstisnaları Nelerdir?

Talep kanunu terimi bir malın fiyatı ve talep edilen miktarının arasındaki negatif ilişki olarak ifade edilebilir. Bir malın fiyatının yükselmesi durumunda talep edilen miktar azalmaktadır. Bir malın fiyatının düştüğü durumlarda talep edilen miktarda artış olduğu görülmektedir.

Talep Kanunu Nedir?

Talep kanunu, bir malın satıcıları ile alıcıları aracındaki etkileşimi açıklamak için kullanılan bir terimdir. Bu kanun, bir alın mevcudiyeti ve talebi arasındaki ilişkilerin fiyatlardaki etkilerinin nasıl olduğunu tanımlamaktadır.

Talep kanunu, malın satılma isteğinin anlatılması için kullanılmaktadır. Bir malın fiyatı arttığı zaman alıcısı azalır. Fiyatı azaldığında ise malın alıcısı artacaktır. Arz ve talep kanunu piyasadaki gerçek fiyatlar ile mal hacminin belirlenmesi için birbirleri ile etkileşim halindedirler. Farklı faktörler piyasadaki arz ile talebin değişmesine neden olabilmektedir. Bu durum da gözlemlenen fiyatlar ile miktarların değişmesine neden olabilmektedir.

Talep Kanunun Özellikleri ve İstisnaları Nelerdir?

Arz ve talep kanunu en temel yasalar arasında yer almaktadır. Bu iki kanun ekonomik ilkelerle doğrudan bağlantılıdır. Piyasanın dengede duracağı fiyat belirlenene kadar arz ile talep sürekli olarak birbirini çekmektedir. Bu nedenle de pek çok faktör arz ile talebi etkilemektedir.

Talep kanunu, diğer faktörler ile eşit olursa mal fiyatının artması ile malı talep eden insanların azalacağını belirtmektedir. Yani; fiyatın artması ile mala olan talepte azalacaktır. Tüketicinin yüksek bir fiyata aldığı mal miktarı diğer mallara göre çok daha azdır. Bunun sebebi ise malın fiyatının artması ile birlikte malın fırsat maliyeti de artmaktadır. Sonuçta insanlar kendilerini başka bir şeyin tüketiminden vazgeçirecek bir ürün almak istemeyecektir.

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler