Geri Dön
EğitimYüksek Mahkemeler Hangileridir Ve Görevleri Nelerdir?

Yüksek Mahkemeler Hangileridir Ve Görevleri Nelerdir?

Yargı sistemi birçok kişi için her zaman merak konusu olmayı başarmıştır. Çünkü yüksek mahkemelerin isimleri ve görevleri oldukça önemlidir. Hem genel kültür açısından hem de sınavlarda soru olarak karşılaşma olasılığı açısından yüksek mahkemeler bilinmelidir. Yüksek mahkemeler hangileridir ve görevleri nelerdir? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Yüksek Mahkemeler Hangileridir Ve Görevleri Nelerdir?

Dünyanın yapısı ve koşulları değiştiği için sürekli olarak her alanda güncelleme meydana gelmektedir. Bu alanlardan biriside yargı alanıdır. Yargı sisteminde yer alan değişiklikler ile daha doğru bir uygulama yapılmaktadır. Çünkü yaşanan zamana her alanda ayak uydurmak gerekmektedir.

Yüksek Mahkemeler Hangileridir?

Yüksek mahkemeler ülkemizde altı adet olarak bulunmaktaydı. Ancak 2017 yılında yapılan düzenleme ile bu sayı dörde indirilmiştir. 2021 yılında görevine devam eden 4 adet mahkeme vardır. Bu mahkemelerin isimleri ise şöyledir;

- Uyuşmazlık Mahkemesi 

- Anayasa Mahkemesi

- Yargıtay

- Danıştay

Daha önce görev yapan Askeri Yüksek İdari Mahkemesi ve Askeri Yargıtay ise 2017 yılında yapılan düzenleme ile kaldırılmıştır. Ayrıca Sayıştay, Hakimler ve Savcılar Kurulu ve Yüksek Seçim Kurulu yüksek mahkeme değildir.

Yüksek Mahkemelerin Görevleri Nelerdir?

Yüksek mahkemelerin görevleri birbirinden farklıdır. Bu mahkemelerin görevleri son derece önemlidir ve bu mahkemeler oldukça ciddi kurumlardır. Bu mahkemelerin görevlerini öğrenerek konuyu daha iyi bir şekilde anlayabilirsiniz.

 Uyuşmazlık mahkemesi

- Kişilerin askıda kalan hak arama özgürlüklerini gerçekleştirmek, 

- Hukuken verilmiş olan kesin hükümleri haklı olunan durumlarda kaldırmak. 

Anayasa Mahkemesi

- Anayasa değişikliklerini inceler ve denetler, 

- Bireysel başvuruları inceler ve karara bağlar, 

- Yüce Divan olarak üst düzey devlet görevlilerini yargılar, 

- Siyasi partilerin kapatılma talebini karara bağlar. 

Yargıtay

- Mahkemelerin verdiği kararları incelemek ve dosyaları karara bağlamak, 

- Temyiz incelemesi yapmak, 

- Yasal kararları eşit bir şekilde uygulamak, 

- Üst düzey memurların soruşturmasını yürütmek, 

- Hukuka aykırı durumları düzeltmek.

Danıştay

Danıştay, idari yargı alanındaki en üst mahkemedir.

- Temyiz incelemesi yapar, 

- Bazı konularda diğer devlet kurumlarına görüş bildirir, 

- Bazı davalar için ilk derece mahkemesi olarak görev yapar. 

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler