Geri Dön

Son dakika | Şehir Üniversitesi, Marmara Üniversitesi'ne devredildi

YÖK'ten gelen son dakika haberine göre; Şehir Üniversitesinin faaliyet izninin geçici olarak durdurulması ve idaresinin garantör Marmara Üniversitesine devrine karar verdi.

Son dakika | Şehir Üniversitesi, Marmara Üniversitesi'ne devredildi

YÖK'ten yapılan açıklamada, Bilim ve Sanat Vakfı tarafından kurulan ve  2010-2011 akademik yılında eğitim öğretime başlayan İstanbul Şehir  Üniversitesinin son günlerde yaşadığı mali sorunlarla yoğun şekilde gündemde yer  aldığı anımsatıldı.YÖK'ten yapılan açıklamada, Bilim ve Sanat Vakfı tarafından kurulan ve  2010-2011 akademik yılında eğitim öğretime başlayan İstanbul Şehir  Üniversitesinin son günlerde yaşadığı mali sorunlarla yoğun şekilde gündemde yer  aldığı anımsatıldı.

Açıklamada, Türkiye Halk Bankası tarafından, İstanbul Şehir  Üniversitesinin 2014'ten itibaren kendisine Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından  bedelsiz devredilen bir taşınmazı teminat göstererek kredi kullanmaya başladığı;  söz konusu taşınmazın devrine ilişkin işlemin iptali için açılan dava sonucunda  Danıştay 13'üncü Dairesince "yürütmeyi durdurma" kararı verildiği ve tahsis  edilen kredilerin teminatsız kalma riskiyle karşı karşıya kalındığı YÖK'e  bildirildi.
Alacakların tahsili için işlem başlatılması nedeniyle eğitim öğretim  faaliyetinin aksamaması ve olası öğrenci mağduriyetlerinin önüne geçilmesi için  durumun mevzuattan kaynaklanan yetki çerçevesinde değerlendirilmesi amacıyla 24  Temmuz'da yazıyla YÖK'e ilettiği hatırlatılan açıklamada, İstanbul Şehir  Üniversitesine 7 Ağustos'ta gönderilen yazıyla bu durum dolayısıyla  üniversitedeki eğitim öğretimin aksatılmaması konusunda yapılan planlamaların YÖK  Başkanlığına bildirilmesinin talep edildiği vurgulandı.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bu süreçte, İstanbul Şehir Üniversitesinin banka hesaplarına 11 Ekim  2019'da İstanbul 18'inci Asliye Ticaret Mahkemesinin 2019/1384 sayılı kararıyla  haciz konulmuştur. Gelinen bu noktada İstanbul Şehir Üniversitesi yetkililerinin  banka yetkilileriyle yürüttüğü borcun yapılandırılmasına yönelik görüşmeler bir  uzlaşmayla sonuçlanmamış, yargı sürecinden de konunun çözümlenmesine yönelik bir  sonuç çıkmamıştır. Bilindiği gibi vakıf üniversitelerinin bankalardan kredi  kullanması, üniversiteler ve bankalar arasındaki özel hukuk ilişkisi olup  Yükseköğretim Kurulunun onayına bağlı değildir.

Vakıf üniversitelerinin varlıklarını aşacak, mali yapılarını olumsuz  etkileyecek derecede borçlanmaları ihtimali öngörülmediğinden yürürlükteki  mevzuatımızda buna ilişkin kısıtlayıcı bir düzenleme bulunmamaktadır. Dolayısıyla  konunun, bir vakıf üniversitesi özelinde değil, sisteme ait bir sorun olarak  değerlendirilmesi doğru olacaktır. Yükseköğretim Kurulunun muhtemel sorunların  önüne geçebilmek için bazı yasal düzenlemelere ihtiyaç olduğuna dair defaatle  dile getirdiği tespitlerin de ne denli önemli olduğu açıkça görülmektedir. "

2 Aralık'ta üniversiteye gönderilen yazıyla eğitim öğretimin yaşanan  mali sıkıntı dolayısıyla aksatılmaması için yapılan planlamaların YÖK'e  bildirilmesinin yeniden talep edildiğine işaret edilen açıklamada, 11 Aralık'ta  gönderilen son yazıyla da üniversitede görevli akademik ve idari personelin özlük  haklarının ödenip ödenmediği, öğrencilere ödenen burslar veya uluslararası  değişim programları kapsamındaki ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilip  getirilmediği ile eğitim öğretim faaliyetleri açısından gerekli internet,  elektrik, su, doğal gaz gibi alt yapı imkanlarına ilişkin ödemelerde aksama olup  olmadığı hususlarında açıklama talebinde bulunulduğuna dikkat çekildi.

Faturalar ve burslar ödenemedi

İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörlüğünün 12 Aralık'taki yazısında;  akademik ve idari personelin ekim ve kasım ayı maaşlarının ödenemediği, en düşük  ücret alan personelden başlanarak ancak cüzi bir ödeme yapılabildiği;  öğrencilerin kasım ayı burslarının yatırılamadığı, aralık ayında da burs ödemesi  yapılamayacağı; alt yapı imkanlarına ilişkin ödemelerde de aksamalar oluştuğu, bu  bağlamda elektrik, su, doğal gaz ve internet faturalarının ödenemediği; ayrıca  ödeme tarihleri geçen borçlar nedeniyle fiili haciz işlemlerinin başlatıldığı;  mevcut durumun devamı halinde eğitim-öğretimin aksamasının kaçınılmaz olduğu  aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yükseköğretim Kurulu, bütün bu süreç içinde herhangi bir gecikmeye  yol açmadan üniversitenin yetkilileriyle iletişime geçmiş, yaşanan sorunlara  çözüm olabilecek bütün imkanları ve yolları kullanmaları beklentisini kendilerine  birçok kez iletmiştir. Aradan geçen sürede sorunun çözümü bağlamında beklentiler  ne yazık ki gerçekleşmemiştir. Üniversite rektörlüğünden alınan bilgiler ışığında  üniversitenin içinde bulunduğu durumun Denetleme Kurulunun 17 Aralık 2019 tarihli  inceleme raporu ve 18 Aralık 2019 tarihli kararı birlikte  değerlendirildiğinde; üniversitenin mevcut mali durumunun eğitim öğretim  faaliyetini sürdürülemeyecek hale getirdiği; öğrencilerin, akademik ve idari  personelin mağduriyetini büyüteceği ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamasının  artık kaçınılmaz hale geldiği anlaşıldığından Vakıf Yükseköğretim Kurumları  Yönetmeliğinin 25/d-3 maddesi uyarınca İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet  izninin geçici olarak durdurulmasına ve idaresinin garantör üniversite olan  Marmara Üniversitesine devrine karar verilmiştir.

Bilinmelidir ki eğitim öğretimi devam eden öğrencilerimiz  önceliğimizdir. Öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması hususunda  azami dikkat ve hassasiyetin gösterilecektir. Marmara Üniversitemizin de  Yükseköğretim Kurulunun bu dikkat ve hassasiyetine sahip çıkacağını başta  öğrencilerimiz olmak üzere kamuoyuna saygı ile duyururuz."

MARMARA ÜNİVERSİTESİ'NDEN ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ AÇIKLAMASI

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü, Yüksek Öğretim Kurulu(YÖK)'ün Şehir Üniversitesi kararına ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Yükseköğretim Genel Kurulu'nun 19.12.2019 tarihli toplantısında "Yükseköğretim Denetleme Kurulu'nun 17.12.2019 tarihli inceleme raporu ve 18.12.2019 tarihli kararı değerlendirildiğinde; İstanbul Şehir Üniversitesi'nin mevcut mali durumu itibariyle eğitim-öğretim faaliyetinin sürdürülemeyeceği; öğrencilerin ve akademik ve idari personelinin mağduriyetinin büyüyeceği ve eğitim öğretim faaliyetlerinin aksamasının kaçınılmaz hale geleceği anlaşıldığından Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 25/d-3 maddesi uyarınca İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izninin geçici olarak durdurulmasına ve idaresinin garantör üniversite olan Marmara Üniversitesi'ne devrine" karar verilmiştir." hatırlatması yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türkiye'nin önde gelen yükseköğretim kurumlarından biri olan Marmara Üniversitesi, garantörlük ve hukuki sorumluluğunun bir gereği olarak, İstanbul Şehir Üniversitesi'ndeki eğitim-öğretim ve akademik faaliyetleri ilgili mevzuat çerçevesinde yürütecektir. İstanbul Şehir Üniversitesi öğrencilerinin hakları Marmara Üniversitesi'nin garantörlüğü altındadır. Öğrencilerimizin herhangi bir mağduriyet ile karşılaşmaması için gerekli tedbirlerin ivedilikle alınacağı hususunu başta öğrencilerimiz ve aileleri olmak üzere bütün kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.

Patara Antik Kenti açıklarında çıkan hortum kameradaAntalya’nın Kaş ilçesi Parata Antik Kenti açıklarında hortum görüntülendi.

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber